Nagyszőlős

A nagybányai állami és magán-aranybányákból rendszeresen lopkodták a nyersaranyat, amely a megszervezett csempészhad kezén keresztül átvándorolt a román határon Csehszlovákiába. A Romániából kifelé megszervezett csempészet főállomása Nagyszőlős, ide irányították a nagybányai nyersaranyat is az összeszedett ezüst- és aranypénzeket. A szekérszámra érkező csempészárut itt értékesítették az ügyes emberek, akiknek eladási, kölcsön és egyéb pénzműveleteit egy csehszlovákiai bank, a Nagyszölősi Hitelintézet Rt. bonyolította le...

Ideérkezett jelentések szerint, Nagyszőlősön, az ottani róm. kath. templom közelében, egy ősrégi sírt fedeztek fel a játszadozó gyermekek. Az eddigi megállapítások szerint, a boltozott üregű tömegsír többszáz éves lehet, de hogy kiknek csontjai porladnak benne, ma még nem tudni, s erre a kérdésre csak a meginduló tudományos kutatás adhat választ...