Tisza

1944. október 15-re komoly akciót terveztek a németek a budai várba. Olyan komolyat, hogy kivitelezésével Otto Skorzenyt, Hitler kedvenc kommandósát bízták meg. Az akció fedőneve egy egyszerű félrehalláson alapult. A Kormányzó kisebb és immár egyetlen fiáról – tevékenysége miatt – már egy ideje aktát vezettek, az aktán a „Nicky” név szerepelt, ezt értette félre Otto Skorzeny egyik tisztje. Walt Disney rokonszenves egere pedig Németországban is közismert rajzfilmhős volt…

Emlékezetes a jeles Jósa András, szabolcsvármegyei főorvos alakja, akinek a legnagyobb szenvedélye volt a honfoglalás-korabeli ősmagyarok után kutatni. Fel is ásatott minden buckát, homokdombot a vármegyében; nem volt előtte biztonságban a föld mélyében rejtőzködő, lócsontból faragott korcsolya sem, amelyen a legenda szerint az ősmagyarok átkeltek a befagyott Tiszán, hogy a Nyírségbe jussanak.

A Tisza túlsó partjára húzódtak már az oláhok, de ott még most végzik az utolsó harácsolásokat és az utolsó napokban igyekeznek a hónapokon át sanyargatott magyaroktól az utolsó falatjukat is elharácsolni. A szabolcsiak, akik több mint fél esztendeje sínylődnek az oláh megszállás alatt, ezeket az utolsó napokat viselik el legnehezebben. Ugyanis a oláhok most, hogy el kell hagyniok a dúsan fizető magyar várost, nem bírnak rablási vágyukkal. Odaát a Tiszán bátrabban mozognak, mint itt, mert köztük és a magyar csapatok között ma még ott van a kiáradt Tisza széles árja...

A tavalyi összes szemétmennyiség öthatodát is eléri a Tiszán és mellékfolyóin eddig Magyarországra sodródott hulladék. Kiskörénél két szeméthullámot észleltek, amiknek a kiemelése hónapokig tart. A szennyezés zöméért felelős szomszédok némelyike a füle botját sem mozgatja a magyar kérésekre. Idén eddig már 1,4 hektárnyi hulladék sodródott be az országba a Tiszán és a mellékfolyókon, míg tavaly összesen 1,7 hektárnyi érkezett...

A vármegyei nemesi bandériumok, Ugocsa és Szatmár megyék csapatai megerősítve egy-egy német gyalogos-, illetve lovasszázaddal Tiszabecsnél zárták el a folyó átkelőhelyét Tiszaújlak és Csetfalva között, ahova július 14-én érkeztek meg Rákóczi lovasai, Ocskay László és Borbély Balázs vezetésével. Csáky Mihály, a nemesi seregek parancsnoka előző nap 50 magyar és német lovast küldött át a Tiszán felderítés céljából, amely Beregszászig hatolt előre. A kuruc lovasság előbb ért Újlakhoz, mivel a sáros úton a gyalogság lemaradt. A révet őrző 15 német katonát hamar elűzték, így a nemesi felkelés felderítőinek csapata a folyó jobb partján rekedt...

1041-ben a magyar főurak körében összeesküvés és lázadás tört ki Orseolo Péter ellen, és Aba ispánt, keresztény nevén Sámuelt választották meg maguk közül királynak. Péter azonban időben elmenekült az országból korábbi ellensége, III. Henrik udvarába. Henrik a Magyar Királyságban kitört trónviszályt arra próbálta meg felhasználni, hogy visszavágjon az 1030-ban elszenvedett veszteségekért és Magyarországot a Német-római Császárság hűbéresévé tegye, ezért támogatta Pétert a trón visszaszerzésében...

Romániában a múlt heti árvizek három személy halálát okozták. Az országban gépkocsikat sodort el, és több száz házat, pincét árasztott el a víz 29 megye 161 településén. Klaus Iohannis államfő szerdai televíziós beszédében kijelentette: hatvan éve nem esett annyi eső júniusban Romániában, mint most. Hozzátette: az egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok között nem lesz elég megjavítani, megemelni a folyók melletti gátakat, átfogó erdősítési programra van szükség, hogy az erdők ne engedjék lezúdulni a vizet a hegyoldalakról.