Új Közlöny

Ideérkezett jelentések szerint, Nagyszőlősön, az ottani róm. kath. templom közelében, egy ősrégi sírt fedeztek fel a játszadozó gyermekek. Az eddigi megállapítások szerint, a boltozott üregű tömegsír többszáz éves lehet, de hogy kiknek csontjai porladnak benne, ma még nem tudni, s erre a kérdésre csak a meginduló tudományos kutatás adhat választ...