vallásszabadság

A Civil Akadémia mely hosszú évek óta következetesen képviseli a magyar értékeket, „Egy új év, új kezdet” címmel megnyitotta a 2021-es évet. Az online esemény első meghívott vendége Osztie Zoltán belvárosi katolikus plébános volt, a Kész korábbi vezetője. Ő nemrégiben több média fórumon értékeink melletti bátor kiállásról tett tanúbizonyságot. Emiatt az ellenséges balliberális ellenzék kereszttüzébe került, de ezzel nem törődve az új évben is hitet tett keresztény, nemzeti értékeink mellett, éppolyan bátor hangon, mint korábban...

Történelme során számos országgyűlés adott otthont az erdélyi Torda, de mind közül talán a leghíresebb az 1568-as. János Zsigmond uralkodása alatt, az 1568. január 6. és 13. között tartott országgyűlésen, hirdették ki – Európában elsőként – a lelkiismereti és vallásszabadságot, amely biztosította a bevett vallások - a katolikus, a lutheránus, a református és az unitárius - szabad gyakorlását és terjesztését...

Úgy tűnik, hogy a világjárvány, a tavaszi templom-stop és a 2020-as év egyéb megpróbáltatásai kezdik felnyitni az emberek szemét, lelkét. Jó látni ugyanis, hogy a hajnali szentmisék, a roráték egyre nagyobb tömegeket vonzanak templomaikba, hogy együtt töltsék napról-napra a várakozás örömteli hajnalait az Advent idején...

„Kérem őket, tartsanak ki és folytassák békés munkájukat. Sorsuk felett őrködünk. Halljuk ugyanis, hogy erős megpróbáltatásoknak vannak e napokban kitéve, de hisszük, hogy kálváriájuk haladéktalanul véget ér. Hisszük, mert e nélkül a magyar-román viszony jobbra fordulása lehetetlen volna, de hisszük, ezt természetesen a Magyarországon élő románság érdekében is. Ismerem az erdélyi ifjúság komoly, ellenálló, küzdőképes tulajdonságait, ezért teljes bizalommal tekintek az itt felnőtt ifjakra is, akiket az új sorsfordulón a nagy nemzeti céloknak odaadó szolgálatára hívunk fel a haza és egész Európa javára. Isten áldása kísérje nemzetünket egy boldog, dicső jövő felé!”