<> Mandics György | Hungary First

Mandics György

  • Hiába is keresnénk, a szerző nem hagy kicsiny rést sem e megállapításában azok számára, akik a székely írás ókori kapcsolatait nem politikai prekoncepciók, hanem a létező írástörténeti kapcsolatok alapján kutatják. Szerinte a székely írás ókori forrást feltételező eredetelméleteit csak és kizárólag a politikai szándékok szülhetik. Elképesztő gondolat, amivel – természetesen – nem érthetünk egyet.  Mi - véle ellentétben - úgy véljük, hogy az eredetelméleteket nem csak politikai szándékokra lehet alapozni (sőt, arra alapozni illetlenség és tudomány- meg nemzetellenes bűn)

  • A konferenciára azért mentem el, mert kíváncsi voltam rá, Vásáry István miképpen fogja elmondani, hogy a Mandics György által 2014-2016 években négy facsimile kötetben kiadott Somogyi-féle rovásírásos iratok hamisítványok. Ez - Mandics György nevének említése nélkül - meg is történt, ám mégsem lettem tőle okosabb. A szakirodalomban Sebestyén Gyula nyomán az terjedt el, hogy ezek hamisítványok. Mandics György 2012-ben és az azt követő években mégis hitelesként adta ki őket...

  • Két adat alapján úgy tűnhet, mintha az egykor nagy országunk teljes szélességében, napkelettől napnyugatig az lenne a finnugrász régészek dolga, hogy a hun-magyar azonosságot tagadják, ráadásul ugyanazt a Hun vót, hun nem vót szlogent használván gúnyolódásra.