<> Vatikán | Hungary First

Vatikán

  • Mindenki egyházpolitikussá vált, amióta Bergoglio érseket pápává választotta a konklávé. A jezsuita főpap olyan tanításokkal lepte meg övéit, amelyeket eddig röpke 2000. év alatt egyetlen elődje sem mert volna nyilvánosságra hozni. Ezek az újítások és változtatások azonban komoly problémát jelentenek az egyébként is üldözött katolikusok között...

  • Az egyházfő váratlan látogatást tett a vatikáni betlehem-kiállításon hétfő délután, amelynek az idén Magyarország a díszvendége. A pápa megállt a magyar kézműves betlehemeknél. Köszöntötte a magyar delegációt vezető Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspököt...

  • A bizalmas információk kiszivárgása vezetett Domenico Giani lemondásához. A Vatikánban 1999 óta szolgáló Giani 2006 óta irányította a százötven fős biztonsági alakulatot. A Ferenc pápa védelmére hivatott, fekete öltönyös biztonsági emberek szerepe az utóbbi években folyamatosan erősödött...

  • Könyvemben részletesen foglalkozom a Vatikán magyarellenes politikájával, annak hátterével és az európai kereszténység ellen elkövetett bűnökkel, valamint a romániai pápalátogatás politikai hátterével és céljával. Leplezetlenül és tabuk nélkül, messze elkerülve mind az egyházi, mind a politikai "píszí" előírásait...

  • z év június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, csakúgy, mint az elmúlt években, a Szent Péter bazilikában megtartott Bergoglio által celebrált misén a konstantinápolyi ökumenikus patriarchátus magasrangú delegációja is jelen volt. A görög-keleti egyház képviselői ekkor még nem sejtették, hogy e napon még ennél is közelebb fognak kerülni Szent Péterhez.

  • A magyar nemzet, még ha úgy tűnik, hogy hitevesztetté vált, akkor is hittel él, és ragaszkodik Istentől kapott jussához. Nem mond, mert nem mondhat le sem területeiről, sem annak magyar-székely lakosságáról. Ma, mint a jó gazda csak jegyzetel, nézi, mi történik és észben tartja, mert eljön az a világ, amikor már nem kell emlékeznünk június 4-ére…

  • Az ember nem ismer el magán kívül egyetlen, magasabb rendű létezést, a szellemi fejlődés értékei helyett inkább a materializmus szenvtelen, ugyanakkor sokkal könnyebben elérhető és megélhető örömeivel, előnyeivel járó világnézetet választotta. Ilyen értelemben Isten valóban meghalt – az emberek lelkében biztosan. De mindezért nem mi vagyunk a felelősek...

  • A helyzet nem ilyen egyszerű, a templom ugyanis a szó szoros értelmében nem volt biztosítva. Az épület maga, mivel a nemzeti örökség része, és egyben az állam tulajdona, különleges státusszal rendelkezik, ami miatt nem lehetett olyan biztosítást kötni rá, mint egy szimpla ingatlanra. Az állam ezért tulajdonosa és egyben biztosítója is a Notre-Dame-nak saját pénzügyi kapacitása mértékében, mentesítve magát még a kötelező ingatlankezelési biztosítás alól is...

  • Ezekben a napokban a világ keresztény, keresztyén része a Húsvétra készülődik. Készülünk a Feltámadás megünneplésére, lelkünk üdvözülésére, várjuk a csodát, amely Krisztus szenvedése és halála után a Feltámadással, az ő halál fölötti győzelmével válik teljessé. Minden hívő tisztában van azzal, mekkora az áldozat, amelyet Krisztus értünk, emberekért vállalt. Nekünk csak tanításait kéne betartanunk, és megbánnunk bűneinket. Mennyire egyszerűnek tűnik… és valóban az is.

  • Robert Sarah, az Isten vagy semmi című bestseller szerzője kijelentette: „Az Egyház nem asszisztálhat a rabszolgaság ezen új formájához, ami a tömeges bevándorlássá vált. Ha a Nyugat továbbra is ezen a végzetes úton jár, akkor a születések hiánya miatt el fog tűnni, és elfoglalják az idegenek, mint ahogy egykor Rómát is megszállták a barbárok”.