<> Trianon | Hungary First

Trianon

  • Láttunk román katonákat más román katonákat lemészárolni a forradalom idején Otopeni-nél, Iliescu és klikkje ördögi, sátáni tervének eredményeként. Láttunk románok által megnyomorított, megerőszakolt, megvert románokat a bányászjárások alkalmával, ugyanazon ördögi terv részeként, mellyel ugyanaz a gyilkos Iliescu a hatalmát kívánta megszilárdítani...

  • Mihályi Molnár László, a felvidéki Szepsiben élő tanár, költő, publicista nyílt levelet fogalmazott meg a trianoni diktátum felülvizsgálata ügyében Áder Jánosnak, Magyarország köztársasági elnökének, Kövér Lászlónak, Magyarország Országgyűlése elnökének, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének és Patrubány Miklósnak, a Magyarok Világszövetsége elnökének címezve...

  • Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar, A Kárpátok védték, ha jött a zivatar. Az idők folyamán ráéheztek mások, Széjjeldarabolták Nagy-Magyarországot.

  • Képzeld el, hogy 1920. június 4-e van, és reggel arra ébredsz, hogy az ágyad, a házad, a kerted, a falud, egy idegen országba került. Kimész az udvarra, valójában ugyanazt a dombot látod, ugyanúgy csiripelnek a madarak, az utcán ugyanazok a palócok jönnek szembe veled, a véreid… Látszólag semmi nem változott, nem is érted igazán...

  • A térképet kiszolgáló területhatárokat és az adatokat a GISta Hungarorum projekt honlapjáról töltöttük le. Az 1910-es népszámlálás az állampolgárok anyanyelvére kérdezett rá, a népszámlálási adatok pedig a magyar, német, szerb, horvát, oláh (román), szlovák (tót) nyelvre kérdezett rá. A projekt adatbázisa aggregáltan tartalmazza az 1890-es népszámlálás ruténekre (ruszinok – kárpátaljai oroszok és ukránok), valamint a vendekre (szlovének) vonatkozó településszintű adatokat is...

  • Június negyedikén egy hétfős csapat indult el Budapestről, a Hősök teréről, hogy 1600 kilométert sétálva jussanak el a franciaországi Nagy-Trianon kastélyhoz , ahol kilencvenkilenc évvel ezelőtt aláírták a trianoni békeszerződést, ami feldarabolta a történelmi Magyarországot. A menet Pozsony, Bécs, München és Strasbourg érintésével érkezett meg július 22-én a versailles-i kastélyhoz...

  • A Magyarok Világszövetsége tekintettel arra, hogy 49 napon keresztül, a napi 35-40 km menetelés testet, lelket, szellemet próbára tesz, arra kér minden a Kárpát-hazában és a nagyvilág minden részén élő jó szándékú magyart, imaközösséget, hogy imájukkal támogassák a Trianon-menet tagjait, valamint az eszmét, amit képviselnek...

  • Nekünk a kommunisták megtiltották, hogy Trianonról beszéljünk vagy azzal foglalkozzunk, Kádáréknak fontosabb volt az, hogy jó viszonyt ápoljanak a környező baráti szocialista országokkal, mint a határon túli magyar közösségekkel. A három majom egyetemes szimbólum, amely nagyon jól kifejezi, hogy mit vártak el tőlünk ezzel kapcsolatban, mégpedig azt, hogy ne lássunk, ne halljunk, ne beszéljünk...

  • A román szenátus honlapján elérhető a tervezet szövege és indoklása is. A törvény arra kötelezné az országos hatóságokat, illetve a helyi és megyei önkormányzatokat, hogy kulturális, oktató jellegű vagy tudományos eseményekkel járuljanak hozzá a trianoni békeszerződés jelentőségének tudatosításához, ugyanakkor függesszék ki Románia zászlaját...

  • A történelmi évfordulókról szóló megemlékezéseknek nem szabadna felszakítaniuk a régi sebeket és állandóan életben tartaniuk a történelmi traumákat, ami károsítja a kölcsönös bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat – mutatott rá a szlovák külügyminisztérium pénteki nyilatkozatában, reagálva a magyar Országgyűlés keddi döntésére, amely 2020-at a nemzeti összetartozás évének nyilvánította...