<> Csaba királyfi | Hungary First

Csaba királyfi

  • Gyakran felmerül az őstörténeti vitákban a szabírhunok és a magyarok azonosságának, vagy különbözőségének kérdése, amint az is, hogy Csaba királyfi létező személy volt-e, vagy csak egy mesebeli alak. Bár ezekre az egymással összefüggő kérdésekre már javasoltunk megoldást és azt ki is adtuk két kötetetben, szükségesnek látszik az összefoglalásuk világhálón történő közreadása is. 

  • A helyzet úgy hozta, hogy ezzel a Csabával, akinek létezését a "finnugor" elméletbe be nem erőszakolható, minden elemmel szemben elutasítóan viselkedő magyar történettudomány egyszerűen kétségbe vonja, most itt foglalkoznunk kell. Csaba királyfi a székelyek legendás vezére. Életére vonatkozó megbízható adatokkal nem rendelkezünk, élete a legendák, és mondák ködébe vész. Néhány elmélet szerint nem is egy, hanem legalább három, időben egymástól távol eső személy összemosásából keletkezett.

  • Az izsáki homokon szinte égeti a halántékomat a nap, ám a kunok erre csak mosolyogva bólintanak: „Nap Atya tüzes kedvében van!” Mikor végre alábbhagy a forróság a pusztán és eljő az este, akkor a nap, az ember, a jószág megpihen. A bőriszákból hűs sárfehér bor kínálja magát, étel kerül az asztalra, és életre kelnek a régi, már-már elfeledett- kun legendák.

  • Csodálkozom, hogy eddig senkinek nem akadt meg a szeme rajta, és nem érzékelte évszázadokon átívelő, múltból fellobanó, őr- vagy jelzőtűzként átvilágító közlésének horderejét, fontosságát a székelyek eredetével kapcsolatban... Íme egy sok száz éves székely szólásmondás, amelyet 1360 körül jegyeztek le, de bizonyára ősidők óta élt a nép száján, benne volt a „közös tudatában”.