<> magyar hieroglif írás | Hungary First

magyar hieroglif írás

 • Nemrég jött ki a nyomdából a Magyar hieroglif írás c. kötetem, amelyben - felfedezésképpen - vagy 40 jelét azonosítottam ennek a régi, az ismeretlenség homályába merült magyar írásnak. Jelen cikkben a székely "r" és "R" rovásjelek kialakulásáról, történetéről és kapcsolatairól számolok be. Ez a jel sok eurázsiai és amerikai párhuzammal rendelkezik, amelyek alapján a jelforma változása felvázolható és a jelentés is megérthető. A magyar és indián jelpárhuzamok (a többihez hasonlóan) felteszik a kérdést a valójában nem is létező akadémikus "írástudomány" embereinek, akik - persze(?) - nem tudnak komolyan vehető választ adni a jelenségre.

 • Az Andronovo kultúra népességébe beletartozhattak a magyarság elei is, ezért érdekes számunkra a kultúra tárgyain felbukkanó magyar jelkészlet.  Tudjuk, persze, hogy a magyar hieroglif írás jelei már a kőkorban elterjedtek a Pireneusoktól Dél-Amerikáig, ám az egyes kultúrákra jellemző jelkészletek megismerése segíthet a rokonsági kapcsolatok és a nyelvi viszonyok megismerésében. Az alábbi cikkekben egy-egy Andronovo tárgy jeleit mutatjuk be. 

 • A Magyarságkutató Intézet tisztelt főigazgatója és az egyik kutatója, Hoppál Mihály is nyilvánosan elhatárolódott a dilettánsoktól, mint akik számára az Intézetben nincs tér. Feltételezem, hogy ezt csak a ballib kritikusok vádja elleni védekezés mondatta Önökkel, mert egyébként ez nem lenne szerencsés álláspont. Lehetséges, hogy az tűnik jogszerűnek, ha a szakmai kérdésekhez csak a szakképzettek szólhatnak hozzá, de ilyen jogszabály nincs és a szakképzetlennek gondolt kutatók eredményeitől való elzárkózás sem szolgálja a tudományos haladást...

 • A karosi honfoglalás kori temetőből előkerült harcosok csontjaiból néhányat hunnak határoztak meg a szegedi genetikusok, amivel a fejükre vonták egyes nyelvészek és régészek haragját. Mivel a karosi temető egyik tarsolylemezén magyar hieroglifák vannak, sőt egy magyar mondat olvasható, számunkra könnyű és örömteli feladatot jelent a Török Tibor és Neparáczki Endre genetikusok által előadottak alátámasztása. 

   

 • A mongóliai hun szőnyeg mintájának legérdekesebb részletei az ábrázolási konvenciók, közte a magyar hieroglifákból alkotott felülnézeti világmodellek. E szőnyeg példáján bemutatjuk e "díszítések" elolvasásának módját és - a gyengébbek kedvéért -  ismételten igazoljuk az írás voltát.

 • A geoglifa "földvéset" nagyméretű grafikát jelent, ahol az ember rajztáblaként használva a földfelszínt, földből és kőből árkot, vagy sáncot képezve különféle mintákat rajzol. A barázdák között, a terepen sétálva nehéz felismerni a különféle rajzolatokat, mert ezek az égieknek szolgáló jelzések. Az örök emberi törekvés egyik példája ez, amely a szót értést irányozta elő azokkal a hatalmakkal, akik a sorsunkat irányítják s akiknek kénye-kedvétől függ a születéstől a halálig minden. Arról - tudtommal - nem esett szó eddig, hogy ezeknek köze lehet a magyar íráskultúrához - pedig néhány jel esetében egyértelmű a megfelelés

 • Az amerikai indiánok népi jelkészletében a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) közel harminc jelének találjuk meg a párhuzamát. A jelen cikkben egy olyan kolumbiai vázát mutatunk be, amelyiken a székely írás "j" betűjének, a magyar hieroglif írás jó "folyó" szójelének párhuzama szerepel.

 • A régiek esetenként törekedtek arra, hogy az ősvallási nézeteket illusztráló, képszerű jelekből alkotott hieroglifikus mondataik szimmetrikusak legyenek. Ezzel az eljárással, amelyhez a magyar hieroglif írás jeleit használták, a mondanivalót kívánhatták hangsúlyozni.

 • Lépésről lépésre megvalósulhat a Tudomány szabadsága? Néhány hónap múlva szabad lesz kimutatni a székely írás magyar és hieroglifikus eredetét? Netán még a hunok és a magyarok azonosságát is állíthatjuk a lehülyézésünk nélkül? Elképzelhető, hogy egy idő után olyan elnöke lesz az MTA-nak, aki válaszol a levelünkre és igazat mond a székely írás eredeztetés-elméleteiről? S az ELTÉ-n sem a gondolkodókra szórható finnugrista jelzőkészletet oktatják majd elsősorban?

 • Az - sajnos - a legtöbb esetben ránézésre kiderül, hogy a mandalafestők nincsenek igazán tisztában a mandala fogalmával és azzal sem, hogy a legszebb és magyarul elolvasható mandalákat mi magyarok készítettük még hun korunkban. E hun eredetű magyar világmodelleknek elolvasható szövege van és rokonságot tartanak az indián, a tibeti és az indiai mandalákkal is. Amiből nyilvánvaló a mandalakészítés végső soron kőkori eredete. Rokonszenves lenne, ha a mandalafestőink törekednének a magyar és az őrségi mandalahagyomány megismerésére, megőrzésére és népszerűsítésére...