<> Veit Gailel | Hungary First

Veit Gailel

  • Kénytelen vagyok módszertani kérdésekkel is foglalkozni, mert az a katasztrófasorozat, amit az akadémikus "tudomány" a székely írás származtatása terén az elmúlt száz év során előadott, nem indokolja az MTA elnökének önbizalmát. Azt bizonyítja, hogy az akadémikus áltudomány alkalmatlan módszerrel dolgozik.

  • A székely rovásírást ismerők számára sem minden esetben kézenfekvő, hogy az egyetlen hangot jelölő rovásbetűink mellett vannak szó- és mondatjeleink is, amelyek egy önálló írást alkotnak: a magyar hieroglif írást. Más, szerencsésebb sorsú nemzetek talán táncot járnának örömükben, ha egyetlen saját írással rendelkeznének, nekünk meg kettő is van (a székely írás és a hieroglifikus). Az Országos Széchenyi Könyvtár mégis arról tájékoztatott a napokban, hogy az új írásunk bejelentésében nem tud velem együttműködni. Az írástörténeti ismeretek alacsony színvonala, a kreativitás hiánya és a finnugrista tévtanok hatása együttesen eredményezik, hogy alig akad olyan ember, aki képes lenne a magyar szó- és mondatjelek létének elfogadására.