<> kereszténység | Hungary First

kereszténység

  • Úgy tűnik, a keresztény vallás gyakorlásának hanyatlása nem csak múló szeszély Európában. Az adatok azt igazolják, hogy Európa többsége már nem keresztény, legtöbben ateistának vallják magukat. Ezzel párhuzamosan gőzerővel folyik az öreg kontinensen az iszlamizáció...

  • Bergoglio a következőt nyilatkozta Krisztus feltámadásáról: ”Egy ember volt, akinek a testét az asszonyok sírba helyezték. A férfi azon az éjszakán eltűnt a sírból. Lélek formájában távozott a sírboltból és találkozott az asszonyokkal, valamint az apostolokkal, árnyként őrizve még egy ideig a porhüvelyét, majd örökre eltűnt.”

  • A párhuzamos társadalom újabb bizonyítéka, hogy a Kúria nem tartotta bűncselekménynek a katolikus szertartást gúnyoló „performanszt”, amelyet 2016-ban a Lengyel Nagykövetség előtt tartott néhány eszement fiatal, tiltakozásul a lengyel abortusztörvény ellen...

  • A mérföldkő jelentőségű beszédben Trump elnök ígéretet tett arra, hogy további 25 millió dollárral járulnak hozzá a vallásszabadság erősítéséhez és a kulturális értékek (emlékhelyek és relikviák) védelméhez. Minderre azért van szükség, mert az elmúlt időszakban az Iszlám Állam hatalmas pusztítást vitt végbe a Közel-Keleten...

  • Orbán Viktor nagyrabecsülését fejezte ki, hogy Hilarion metropolita az Orosz Ortodox Egyház külügyi vezetőjeként a legtekintélyesebb nemzetközi fórumokon emeli fel szavát a modernkori keresztényüldözések áldozatai védelmében, és mutat rá a keresztény gyökerek elvesztésének veszélyeire...

  • Nem az Egyházat, nem a templomot kell elhagyni, hiszen a szentmiseáldozat, a Krisztussal való egyesülés a szentáldozásban ma is ugyanaz, mint ama bizonyos estén, amelyet Nagycsütörtökön ünnepelünk... Aki tehát, hite és világos látása okán nem ért egyet számos olyan kijelentéssel, tettel, amelyeket a pápa mond, tesz vagy tanít, az legjobban teszi, ha hitében megerősödik, imádkozik és Krisztust hívja a szentmisében segítségül...

  • „A hivatalos látogatás célja – tette hozzá – az, hogy saját tapasztalatainkkal támasszuk alá a jelentést, amelynek célja végső soron az, hogy miként tud az Egyesült Királyság segíteni az üldözötteken, hogyan lehet jól eljuttatni a támogatásokat és ebben milyen szerepe van a különböző országokkal fenntartott diplomáciai kapcsolatrendszernek”.

  • Az államszerű jogalanyisággal bíró EU saját speciális (nemzetközi büntetőjogi) felelőssége jól értelmezhető, amihez a Büntetőbíróság előtti vizsgálatban az ad alapot, hogy a Római Statútumot, a Büntetőbíróság alapdokumentumát valamennyi uniós tagállam ratifikálta...

  • A keresztény énekkar Budapest nevezetességeit járta végig a szokatlan májusi rossz időben, amikor is az Országház előtt megálltak, hogy énekeljenek. Ebben nem lenne semmi meglepő, hiszen egy kórus általában így tesz, azonban a libanoni fiatalok a magyar himnuszt énekelték el: szívre tett kézzel, gyönyörű kiejtéssel...

  • Az ember nem ismer el magán kívül egyetlen, magasabb rendű létezést, a szellemi fejlődés értékei helyett inkább a materializmus szenvtelen, ugyanakkor sokkal könnyebben elérhető és megélhető örömeivel, előnyeivel járó világnézetet választotta. Ilyen értelemben Isten valóban meghalt – az emberek lelkében biztosan. De mindezért nem mi vagyunk a felelősek...