<> Honfoglalás | Hungary First

Honfoglalás

  • Korábban már írtunk a balatonújlaki honfoglalás kori világmodellről és annak olvasatáról. Később a Joó Katalin és Obrusánszky Borbála által vezetett kaukázusi expedíciónak köszönhetően a bakui múzeumban látott tányér világmodelljének fényképét is megkaptam és az is bekerülhetett a cikkbe. Ám akkor még az így felismert párhuzam lehetséges őstörténeti jelentőségéről nem esett szó, ezért erre a jelen cikkben vissza kellett térni. A mondanivalót (a hun-magyar azonosságot) további párhuzamok is alátámasztják.

  • Az újkígyósi honfoglalás kori gyűrű fején egy világmodell látható. A világmodell - definíció szerint - a teremtett és rendezett Föld jelekből kialakított térképe. Hozzátehetjük: ha már jelekből áll, akkor olvasatának is kell lennie. Szerencsére a világmodellek a világ minden táján a székely írás (pontosabban a magyar hieroglif írás) jeleiből állnak, ezért az elolvasásuk nem jelent leküzdhetetlen nehézséget.

  • A 8. század elejéig ismeretlen a kengyel és a nyereg, így persze a lovasharc is. A durva vásznon és a durván szőtt gyapjúszöveten kívül semmi más textilanyagot nem ismernek s a bútorzatot kecskelábas asztalok, lócák és ládák jelentik. A 8., 9. és 10. századi Európának csak egy része, s az is csak ceremóniáiban keresztény, erkölcsében és fegyelmében nem az.

  • A pécsi honfoglalás-kori sisakon látható a kőkori eredetű "magas kő" ábrázolási konvenció egyik előfordulása (1. ábra). A jel kapcsolatrendszere nagy időbeli és földrajzi távolságokat hidal át.  Segít megsejteni a magyarság több ezer évvel ezelőtti gyökerekből táplálkozó és a honfoglalás koráig, sőt a népművészetben, meg az uralmi jelképeinken máig elevenen élő hieroglifikus íráshagyományát, amelyről a közelmúltban megjelent Magyar hieroglif írás c. kötetben számoltam be.

  • Az északi tartományok újra birtokbavétele után az arab kormányzót Bagdadból arra utasítják, hogy teremtsen békés viszonyt a kazárokkal, amit 758-ban egy házassággal pecsételnek meg. Egy kazár hercegnő és a kormányzó közötti házasság pompázó külsőségek között ment végbe.

  • Egy kisebb, néhány száz, vagy néhány ezer főből álló kötelék támadása meglepheti egy nép határsávját, vagy szélső törzsének egy részét, de egy másik nemzet teljes potenciájú hadjárata olyan vállalkozás és olyfokú készülődést igényel, ami hónapokat vesz igénybe s amelynek feltűnő jelei vannak.