<> Kazár birodalom | Hungary First

Kazár birodalom

  • Hosszú ideje elfogadott az a meggyőződés, hogy a kazár nép, vagy annak vezető rétege áttért a zsidó vallásra. 2010-ben azonban Moshe Gil egy rövid terjedelmű cikkben kifejtette, hogy ennek az állításnak nincs valóságalapja. A cikk nem váltott ki komoly akadémiai visszhangot. Kíváncsiságból és a történet demográfiai vonatkozásai iránti érdeklődéstől vezérelve a kazár áttérést bizonyító forrásokat alapos kritika alá vettem...

  • A Pozsonyi csata célja volt: "decretum: Ugros eliminandos esse", vagyis "rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak" - ahogy Lajos király a germán-római hadak vezére mondta. (120000 ellenséges harcos 37000 magyar harcos ellen). Az Árpád-sávos zászló alatt, mely már abban a korban is tisztelt ereklye volt, a magyarság 4 nap alatt megtörte az iszonyú túlerőben lévő ellenség erejét (907. július 03 – 07.), csapatait szétverte és biztosította helyét szerepét a Kárpát-medencében...

  • Az északi tartományok újra birtokbavétele után az arab kormányzót Bagdadból arra utasítják, hogy teremtsen békés viszonyt a kazárokkal, amit 758-ban egy házassággal pecsételnek meg. Egy kazár hercegnő és a kormányzó közötti házasság pompázó külsőségek között ment végbe.

  • Gyakran felmerül az őstörténeti vitákban a szabírhunok és a magyarok azonosságának, vagy különbözőségének kérdése, amint az is, hogy Csaba királyfi létező személy volt-e, vagy csak egy mesebeli alak. Bár ezekre az egymással összefüggő kérdésekre már javasoltunk megoldást és azt ki is adtuk két kötetetben, szükségesnek látszik az összefoglalásuk világhálón történő közreadása is. 

  • Egy kisebb, néhány száz, vagy néhány ezer főből álló kötelék támadása meglepheti egy nép határsávját, vagy szélső törzsének egy részét, de egy másik nemzet teljes potenciájú hadjárata olyan vállalkozás és olyfokú készülődést igényel, ami hónapokat vesz igénybe s amelynek feltűnő jelei vannak.

  • Nem titok, mégis kevesen tudnak az első magyar bibliafordításról. Több oka is van ennek a szégyennek. Az első mindjárt, hogy ez a bibliafordítás a szabírhunok számára készült, a haynauista-hunfalvista akadémikus történettudomány pedig nem siet azonosítani a magyarokat az akkortájt szabír és hun néven emlegetett őseinkkel.