<> hettita | Hungary First

hettita

  • Huszka József közölte a hettita sziklapantheon domborműveinek egyik részletét, amely a magyar sar/sarok (sar Óg "Óg király, Óg úr") szó előképének hieroglifikus lejegyzése. Óg király szerepel az Ószövetségben, az ősvallás szerint az égbe vezető út (a sarok, a világoszlop) istene. A magyar népnévben, annak eredeti Muager(isz) alakjában is szerepel a neve ager "Óg úr" formában. Tőle származnak az ogur népek (akik alatt nem obi-ugorokat, hanem magyarul beszélő sztyeppi népeket: szkítákat, hunokat, avarokat, szabírokat kell érteni). Azaz mi magyarok is az ősapánkat tisztelhetjük benne. Az Óg úr ligatúra, amelynek példányai maradtak fent a Kárpát-medencében, a magyar hieroglif írás segítségével elolvasható.  Ezek a bronzkorból és a római korból fennmaradt elolvasható leletek egyúttal a Kárpát-medencei őshonosságunk bizonyítékai is.

  • Előkerült az ogur népnév két korai változata a Kárpát-medencéből, amelyek a magyar hieroglif írás jeleivel elolvashatók és kár lenne ezt a két kitűnő adatot az asztalfiókban tartani. A nyelvészek, régészek és történészek hasznosíthatják ezeket a mással nem pótolható írásos adatokat.

  • A kutatás és az egyetemi oktatás indokolatlan visszafogottságának köszönhetően aligha van olyan tudományterület, amelyiken több téves nézet rögzült volna a köztudatban, mint az íráshasználat kezdetei témakörben. Az ebből következő változatos problémáknak se vége, se hossza. Az íráshasználat kezdeteiről nincs elterjedt és komolyan vehető magyarázat...

  • Kénytelen vagyok módszertani kérdésekkel is foglalkozni, mert az a katasztrófasorozat, amit az akadémikus "tudomány" a székely írás származtatása terén az elmúlt száz év során előadott, nem indokolja az MTA elnökének önbizalmát. Azt bizonyítja, hogy az akadémikus áltudomány alkalmatlan módszerrel dolgozik.