<> kazárok | Hungary First

kazárok

  • Hosszú ideje elfogadott az a meggyőződés, hogy a kazár nép, vagy annak vezető rétege áttért a zsidó vallásra. 2010-ben azonban Moshe Gil egy rövid terjedelmű cikkben kifejtette, hogy ennek az állításnak nincs valóságalapja. A cikk nem váltott ki komoly akadémiai visszhangot. Kíváncsiságból és a történet demográfiai vonatkozásai iránti érdeklődéstől vezérelve a kazár áttérést bizonyító forrásokat alapos kritika alá vettem...

  • Gyakran felmerül az őstörténeti vitákban a szabírhunok és a magyarok azonosságának, vagy különbözőségének kérdése, amint az is, hogy Csaba királyfi létező személy volt-e, vagy csak egy mesebeli alak. Bár ezekre az egymással összefüggő kérdésekre már javasoltunk megoldást és azt ki is adtuk két kötetetben, szükségesnek látszik az összefoglalásuk világhálón történő közreadása is. 

  • Keleten már az ősi időkben, divatban volt egy földig érő, vállra vetett, köpönyegszerű viselet. Első ismert ábrázolása a mezopotámiai Ur városában kiásott, 5000 éves mozaik-zászlón látható. A szűrviselet különböző időkben és országokban való elnevezéseiből több megtalálható nyelvünkben. Elsőként a görög történész és filozófus Xenophon (c. Kr. e. 430) írja Anabasis című művében, hogy a médek jellegzetes viseletét kandys-nak (kandüsz) hívják, melyet a mellen pántok fognak össze.