<> Kárpát-medence | Hungary First

Kárpát-medence

  • Mivel az akadémikus "tudomány" a rovológia terén nincs olyan állapotban, hogy a követelményeknek megfelelhessen, ezért Fehér Bence tanulmánya is csak a bukás illusztrációja. A dolgozat vitathatatlan érdeme a kitűnő témaválasztás. Régen időszerű lenne már annak tisztázása az akadémikus kutatók részéről is, hogy mikor kezdődött az íráshasználat a Kárpát-medencében. Erre azonban nem ad választ a szerző, helyette alátámasztást nélkülöző kinyilatkoztatásokkal próbálja letagadni az általa bemutatott jelek alapján feltáruló összefüggéseket is. Ennek oka elsősorban írástani tudásának akadémikus szemellenző általi korlátozottsága. E haynauista gyűlölködéshez igazodva nem az e téren elért kutatási eredményekre kell figyelnie, hanem azokra, akiknek a tevékenysége kimerül a magyar őskultúra tényeinek tagadásában és ócsárolásában. 

  • A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója egyebek között azt mondta, ha ő lenne az orvosa a Kárpát-medencének, vagy a magyar népnek, akkor egy szót írna arra a receptre, mégpedig azt, hogy gyermekáldás. Mint mondta, hiszi azt, hogy a gyermek orvosság lehet nagyon sok problémára a világon...

  • Nem tudjuk, mikor és milyen sorrendben, de a magyar nép akár évszázadokkal a "honfoglalás" elött három részre szakadt. Az egyik visszatért Perzsia területére, a másik Baskíriában élt, míg a harmadik a Kárpát-medencébe költözött. A XIII. századig 500 évet is élhettek egymástól elzártan, de mindháromban élt még a közös etnikus eredet tudata és kiválóan megértették egymást – magyarul...

  • A XVII. században a magyarság számára még nem volt kétséges, hogy a hunok, az avarok és a magyarok, sőt a nyugati középkori források tanúsága szerint a pártusok a szkítasághoz tartozó egyazon nép. A különbség köztük csak annyi, hogy nem egyidőben érkeztek a Kárpát-medencébe...

  • Amikor Bush és Gorbacsov újraosztották a lapokat Máltán, elkezdődött az Új Világrend alapozása. A szocialista országokban sorra dőltek az akkori diktatúrák, és mindenütt gyors ütemben megkezdődött a rendszerváltásnak nevezett folyamat, amelynek a vezérelve az volt, hogy vége a kommunista diktatúrának. Pedig dehogy volt vége…

  • Naponta tapasztalom a saját bőrömön, hogy éppen akkor szenvedjük el a legtöbb bántalmazást, ha birkaként tűrünk, ha mézes-mázas a magyar kormány az agresszorokkal szemben (esetemben a szerbekkel), mert akkor bátrak, ha gyenge, kiszolgáltatott, vagy segítség nélküli a másik fél. Számukra bátorítást, szabad rablást, engedélyt jelent a népirtásra, ha Magyarország hallgat...

  • "Hol az ember, ki magát a föld minden országainak szentelni akarván, forró szenvedelmet hordozhatna irántok kebelében? Leonidas csak egy Spartáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. Nem kell erre hosszú bizonyítás: tekints szívedbe, s ott leled a természettől vett tudományt, mely szerelmedet egy háznéphez, s ennek körén túl egy hazához láncolja." (Kölcsey Ferenc)

  • Magyar kutatók számos olyan régészeti leletet találtak a Kubán-vidék múzeumaiban, amelyeket honfoglaló magyarok használhattak a kilencedik század végén, vagy legalábbis ugyanott készülhettek, mint  ahol a magyar leletek.

  • A Kr. u. 226-ban újra önállósuló újperzsa képlet szinte csak nevében "perzsa", mennyiségében inkább már káspi- török, a perzsa uralom alá kerülő kaukázusi régió népeinek beilleszkedése a perzsa politikai keretbe tehát aránylag nem nehéz és ez a keret az átmenet válságainak elmúltával nem elviselhetetlen...

  • Az utolsó eljegesedést követő évezredekben a jelentősen enyhébbé vált klíma miatt kiterjedt erdőségek borították az európai kontinenst. Napjainkra szinte semmi sem maradt meg a jégkorszak után uralkodó növényi társulásokból, az egykori őserdőkből. Hazánk területén csupán egyetlen apró foltban maradt fenn valódi őserdő, a civilizáció előtti idők emlékeként.