<> ujgur | Hungary First

ujgur

  • Az Amnesty International nemzetközi jogvédő szervezet hétfőn felszólította Pekinget, hogy ismerje el a muszlimok „tömeges elnyomását” Hszincsiangban. Az AI új jelentésében, amelyben a táborokba internált emberek is megszólalnak, a jogvédő szervezet azzal vádolja Pekinget, hogy tömeges internálást, jogsértő megfigyelést, kényszerített politikai indoktrinálást és kulturális asszimilációt hajt végre...

  • Az egyik legkiterjedtebb földi homoksivatag, a Takla-Makán végtelenbe hullámzó, szélfútta dűnetengere, a Lop-sivatag sós, agyagos, kopár pusztasága, csekély vízhozamú, sivatagokba torkolló, homokba vesző folyók – ez a Tarim-medence Belső-Ázsiában, Kína legnyugatibb részén, a Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen...

  • Amint az Kőrösi tanárának, Benkő Ferencnek földrajzkönyvéből kiderül, “Nagy és Kis Bukária” akkori fogalmak szerint lényegében Turkesztánnal azonos és az Aral-tótól Észak-Kínáig és Mongóliáig elnyúló hatalmas terület volt. Nevezetesen: “Nagy-Bukária” tulajdonképpen Turkesztán nyugati része és egészen a Musztag-ata hegységig terjed...

  • Az ujgur csoportok felkérték Szaúd fiatal hercegét, hogy vegyék fel az ügyüket, mivel az ultraconservatív királyság hagyományosan védi a muszlimok jogait világszerte. De a muszlim vezetők eddig nem hozták fel ezt a kérdést Kínával, amely az elmúlt években fontos kereskedelmi partner lett a Közel-Keleten...

  • Összegezve a sok eddig publikált maszlagot, a Pest szót a szláv nyelvből vettük át, fővárosunk nevének jelentése pedig sütőkemence. Valóban...? Képzelhetjünk el egy népet, amelyik a sütőkemencéről nevezi el fővárosát, hát elég megdöbbentő, főleg, ha ismerjük az Ujgúr nyelvet...

  • A kínai zenének a türk-jugar hasonlóság mellett megvan a párhuzama a magyar ereszkedő kvintváltó dallamokkal. A régebben finnugor nézeteket valló Vikár László 1955-ös kínai útja után a következőket írta: "A kínaiaknál sok olyan dallamot találtunk, amelynek a magyar dallamokkal való rokonsága kétségtelen".