<> Magyar történelem | Hungary First

Magyar történelem

  • Kilencven esztendeje, 1929. szeptember 20-án lezárták a Kossuth Lajos utcát. Közlekedni csak a Ferenciek tere felől lehetett, a Fórum filmszínház irányába. Illusztris, sosem látott, hallott vendég érkezett Budapestre, Magyarországra. A hangosfilm...

  • Budapesten, 1915. szeptember 3-án született Szalai Pál, aki 1944-45-ben a Nyilaskeresztes Párt rendőrségi összekötője volt, majd Raoul Wallenberg titkos segítője lett. Megszervezte a budapesti gettó fegyveres, rendőrségi védelmét. 2008. június 24-én, posztumusz a Világ Igaza kitüntetést és a Bátorság érdemjelet kapta.

  • Azt mindenki tudta: jön a török! I. (Nagy) Szulejmán már 1565-ben elhatározta a hadjáratot, de hogy merre veszi útját, nem sejtette senki. A legtöbben Egerre tippeltek, mint lehetséges célpontra, mások Komáromot és Győrt emlegették, de akadt, aki Szigetvárra és Gyulára adta le a voksát...

  • 1848. augusztus 29-én, Rákoscsabán kötött házasságot a kor ünnepelt színésznője, Laborfalvi Róza és a szépreményű ifjú író, Jókai Mór. A frigy jókora vihart kavart a rokonok és barátok körében. Szinte közüggyé vált, amihez mindenkinek akadt pár szava. Nem mintha ez érdekelte volna az ifjú párt…

  • Az Úr 1534. évében olyasmi történt Magyarországon, ami sem előtte sem azután nem fordult elő. A két törvényesen - már ki-ki a maga felfogása szerint törvényesen - uralkodó, egymással ádáz harcot vívó magyar király, Szapolyai János és I. (Habsburg) Ferdinánd egyetértett valamiben. Vesszen Lodovico Gritti!

  • 1652. augusztus 26-án Vezekény térségében csapott össze a háromszoros túlerőben lévő törökkel az érsekújvári főkapitány, Forgách Ádám vezette királyi had. A török sereg ugyan visszavonult, de a csata mégis balszerencsésként került be a történelemkönyvekbe. Az ütközetben az Esterházy család négy tagja halt hősi halált...

  • Elsőnek a Lánchíd pesti hídfőjének alapgödre készült el, ahol 1842. augusztus 24-én megtartották a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét, több száz meghívott részvételével. Ekkor rakta le József nádor, az ország előkelőségei jelenlétében, a Lánchíd pesti pillérének jelképes alapkövét...

  • Horthy Miklós 1938. augusztus 20-26. között tárgyalt Hitlerrel, aki Magyarország támogatását kérte Csehszlovákia megszállásához. A kormányzó a kérést visszautasította. Harminc évvel később, 1968 augusztus 21-én a Varsói Szerződés tagállamai a „Duna hadművelet” keretében „testvéri internacionalista segítséget” nyújtottak Csehszlovákiának. A bevonulásban magyar csapatok is részt vettek...

  • 1083. augusztus 20-án a Nagyboldogasszony ünnepe utáni első vasárnap emeltette oltárra Szent László király a székesfehérvári Nagyboldogasszony-bazilikában István király maradványait, Imre herceg - István király fia - és Gellért püspök ereklyéivel együtt. Talán nem közismert a tény, hogy I. László király ezzel az aktussal régi családi ellenségét avatta szentté. A Lovagkirály annak Vajknak volt az unokája, akit éppen István - esetleg Gizella királyné - parancsára csonkítottak meg.

  • Az országgyűlés 1938. július 14-én hirdette ki a törvényt, melyben elhatározta az 1938. augusztus 18-i fehérvári országgyűlés megtartását: „Az országgyűlés két Háza Szent István király emlékére, halálának kilencszázadik évfordulója alkalmából az 1938. év augusztus hava 18. napján Székesfehérvárott tart ünnepélyes együttes ülést, ahol Szent István a királyi törvénynapokat tartotta s amely város a királyi törvénynapokból kifejlődött Árpád-kori országgyűlések székhelye volt.”