<> Mar Magior | Hungary First

Mar Magior

  • A "hivatalos" magyar történettudomány egy délkaukázusi eredetet és a múlt egy konklúzióját, mint lehetőséget elvetett, mert az "finnugor eredetünket" kizárja, és ez valóban így is van. Azzal a lehetőséggel, hogy esetleg délkaukázusi származásunk zárja ki a finn-ugor eredetet, történettudományunk nem számolt.