<> Csíksomlyó | Hungary First

Csíksomlyó

  • Könyvemben részletesen foglalkozom a Vatikán magyarellenes politikájával, annak hátterével és az európai kereszténység ellen elkövetett bűnökkel, valamint a romániai pápalátogatás politikai hátterével és céljával. Leplezetlenül és tabuk nélkül, messze elkerülve mind az egyházi, mind a politikai "píszí" előírásait...

  • „Minden hazugság, amiben élünk, amit látunk, amit vásárolunk, de hazugság manapság az erkölcs, a szeretet, a hazafiság, és hovatovább az ember azt sem tudja, hogy a hitét melyik lábára állva és hogyan gyakorolhatja, mert a hitelvek is úgy változnak, ahogy rothad a világ. Átértékelik Jézust, a tanításokat, a hitvédelmet… mindent. Olyan káoszt élünk, amelyhez hasonlatos talán soha nem volt az európai ember történetében.”

  • Nem kellett biztonsági kapu, mert az egyetlen biztonsági kapu a magyar szívekben szélesre tárt kapu volt. Nem kellett regisztrálni, mert a keresztség elegendő regisztráció Máriához. Nem kellettek „karámok”, mert itt minden zarándok egy helyre vágyott… a somlyói Nyeregbe...

  • A székely nép Mária-tiszteletének nagy hagyományai vannak, a „napba öltözött asszony” már a kereszténység felvétele óta a nép fő pártfogója és imáinak tárgya. 1345-ben "a székelyek által legyőzött tatárok akként nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén egy nagy lovon ülő és a kezében bárdot tartó lovag (Szent László király), aki felett egy gyönyörű koronás szép királynő (Szűz Mária) lebegett"

  • Egyetlen papírfecnit, ételmaradékot, műanyagpalackot sem lehetett látni a több tízezer hívő látogatása után, számolt be az Alba 24. És videót is közölt arról, amint a görög katolikus egyház önkéntesei összeszedik a székeket a helyszínről. Szemetet hiába kerestek, nem találtak. Nem volt ez másként a csíksomlyói nyeregben sem, erről már a ProTV brassói tudósítója írt egy Facebook-bejegyzésben...

  • Azért térek vissza erre az ügyre most, a látogatás után, mert az idő, a tények és a látogatás minden pillanata azokat a félelmeket igazolta, amelyeket leírtam korábbi, általad "kifogásolt" cikkemben. Igaz, sokan azt szűrik majd le, hogy én bántom és támadom a szegény ferences Csaba testvért, aki ma sokak szemében a gyermekek miatt élő szent…

  • Ferenc pápa körülbelül 90 ezer hívő előtt tartotta meg szentmiséjét a csíksomlyói kegyhelyen. A mise végén a pápa elhelyezte az arany rózsát a helyszíne szállított Mária kegyszobor lábainál. Az arany rózsa a pápák különleges ajándéka, amelyet a különböző Mária-kegyhelyeknek szoktak ajándékozni a Szűzanya iránti tisztelet jelképeként. Aztán felhangzott a kontextusban sok vitát és konspirációs elméletet generáló magyar himusz, amelyet a székely himnusz követett...

  • Ma egy igazi katolikus egyházfőt ismerhettem meg Benne, aki szentbeszédében és az egész szentmise alatt azért imádkozott, hogy béke legyen… Béke egy megkínzott nemzet és megkínzói között. Béke a régi és a mai üldöztetés helyett, s közös építkezés, a „mi lett volna... de nem lett” gondolat helyett...

  • "Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk. Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy „szentségi” helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik..."

  • A Hármashalom-oltár felé vezető úton már áll a hatalmas székely kapu, elkészültek a liturgikus bútorok és kellékek, a pápa miseruhája is. A csíksomlyói nyeregben az utolsó simításokat végzik az oltár és a szektorok környékén. Közben pedig folyamatosan érkeznek a zarándokok. Egy, a Híradóban bemutatott csapat Budapestről érkezett. Többen is jártak már közülük Csíksomlyón, de a pápa látogatása különlegessé teszi ezt az alkalmat...