<> mondatjel | Hungary First

mondatjel

  • A Baktria-Margiana Archaeological Complex (röviden BMAC, más néven Oxus civilizáció) egy Kr. e. 2400–1600 között virágzott bronzkori közép-ázsiai civilizáció régészeti elnevezése. A BMAC kultúrát letelepült népesség hozta létre, amely búzát és árpát termelt s öntözte a földjeit. A fazekastermékek alapján kölcsönhatásban voltak az északabbra elterülő Andronovo kultúra nomádjaival. Tőlük délkeletre alakult ki az indusvölgyi, délre az elámi, délnyugatra pedig a sumér-akkád és hatti civilizáció, ami a számunkra azért fontos, mert mindegyik használt magyargyanús jeleket. E cikkben a jellegzetes BMAC idol értelmét tárjuk fel a magyar hieroglif írás segítségével. Ezen ábrázolás és párhuzamai egy északra és a Kárpát-medencébe vezető útvonalat is felvázolnak, amely hozzájárulhat a magyarság és etnokulturális rokonai történetének tisztázásához. A hasonló leletek sorozatának leírása lehetővé teszi a rajtuk lévő jelek hangzósítását, vagyis a nyelv egyre pontosabb azonosítását. Az eddigiek alapján ez a magyar, vagy egy magyarral rokon nyelv.

  • A 108 éves életkor értelmet kap, ha felfigyelünk az Attila halála (453) és a korai avarok Kárpát-medencébe való bevonulása (560) közötti időintervallum feltűnően hasonló nagyságára. A forrásokból éppen 558 táján tűnik el az a szabír/szavar népnév, amelynek a Csaba, Zuárd és a Kuber csupán személynévi változata. Vagyis a mesés életkor nem egyetlen személyhez, hanem a szabír dinasztiához (a szabír történelem egyik szakaszához) kötődik. A türkök elől menekülő avarok ekkortájt hódoltatják a Szkítiában tanyázó szabírokat, s a korai avarok az egyik szabír kötelékkel egyesülve vonulnak be Pannóniába...

  • Azok az akadémikus képzettségű barmok, akik első böfögésre ki tudják mondani a "tudománytalan" jelzőt (szinte csak ilyennel találkozom), valójában a saját szakterületük irodalmát sem ismerik eléggé. A végzettségüket nyilván a másolt diplomamunkájuknak és a korrupciónak köszönhetik, a tanult szakterületükhöz valójában nem is értenek. Olvasni nem olvasnak, gondolkozni nem szoktak, vagy fáraszthatja őket. Az érvelés és az adatok semmit sem számítanak azoknak, akik nem kívánják tudomásul venni a tényeket.