<> Szabírok | Hungary First

Szabírok

  • Sokat nyomhat a latban, hogy a nyugati szakirodalomban még nem sok minden jelent meg a magyar hieroglifákról, vagy ha mégis meg lettek már valamiképpen említve, arról a hazai szakemberek többnyire nem értesültek (ahhoz bújni kellene a szakirodalmat). A szakirodalmi emlegetések értékéből valamit levon Tátrai Péternek az Origo-ban megjelent Csalók bolhapiacává válhat a tudomány c. cikke, mely szerint a "tudományos folyóiratok" pénzért bármit szemrebbenés nélkül közölnek. Ezt persze eddig is tudni lehetett. E folyóiratok valójában puszta reklámhordozóként működnek, tudományos értékmérőnek alkalmatlanok (miként az a Nyelvtudományi Közlemények, a Magyar Nyelv és az Antik Tanulmányok esetében is belátható volt). A konzumidiótáknak azonban szükségük van a reklámra, mert az megkönnyíti az önálló gondolkodásra és döntésre csak mérsékelten képesek orientációját - ezért aztán ragaszkodnak is hozzá.

  • Természeti környezetbe vetítve a Pártus Birodalom bukása után a kaukázusi, vagyis a magas hegyek között élő népek kihasználva a természet adta lehetőségeket az ellenséges szasszanida perzsa, majd később az arab behatolás megakadályozására a hegyszorosokat, szurdokokat, vízfolyásokat „závárral, zárral, ajtóval” zárták, reteszelték el...

  • Nem tudjuk, mikor és milyen sorrendben, de a magyar nép akár évszázadokkal a "honfoglalás" elött három részre szakadt. Az egyik visszatért Perzsia területére, a másik Baskíriában élt, míg a harmadik a Kárpát-medencébe költözött. A XIII. századig 500 évet is élhettek egymástól elzártan, de mindháromban élt még a közös etnikus eredet tudata és kiválóan megértették egymást – magyarul...

  • Gyakran felmerül az őstörténeti vitákban a szabírhunok és a magyarok azonosságának, vagy különbözőségének kérdése, amint az is, hogy Csaba királyfi létező személy volt-e, vagy csak egy mesebeli alak. Bár ezekre az egymással összefüggő kérdésekre már javasoltunk megoldást és azt ki is adtuk két kötetetben, szükségesnek látszik az összefoglalásuk világhálón történő közreadása is.