<> Czeglédi Andrea | Hungary First

Czeglédi Andrea

  • 2020-ban minden magyar a Trianon okozta gyászos évfordulóra emlékezik, mindenki azt a bizonyos 100 évet emlegeti. A kormány a „nemzeti összetartozás éve”-ként jelöli az idei esztendőt, habár szeptember 5-ét, az Észak-Erdélybe való bevonulás napját talán inkább joggal nevezhetnénk a nemzeti összetartozás napjának...

  • Úgy tűnik, a keresztény vallás gyakorlásának hanyatlása nem csak múló szeszély Európában. Az adatok azt igazolják, hogy Európa többsége már nem keresztény, legtöbben ateistának vallják magukat. Ezzel párhuzamosan gőzerővel folyik az öreg kontinensen az iszlamizáció...

  • Bergoglio a következőt nyilatkozta Krisztus feltámadásáról: ”Egy ember volt, akinek a testét az asszonyok sírba helyezték. A férfi azon az éjszakán eltűnt a sírból. Lélek formájában távozott a sírboltból és találkozott az asszonyokkal, valamint az apostolokkal, árnyként őrizve még egy ideig a porhüvelyét, majd örökre eltűnt.”

  • Másként cselekszik, másként cselekedne ez az „elit” a mi esetünkben? Segítene nekünk? Egész biztosan nem! Nekünk kell tehát, a mi ügyeinket megoldanunk, segítség nélkül, jól és hosszú távra tervezve. Semmiképpen sem gyűlölködve, de nem is bárgyún, gyáván látszatmegoldásokkal fedezve e veszélyes jelenséget...

  • Jó ideje tapasztalhatjuk, hogy gondok vannak a magyar nemzeti média háza táján. Valami hiányzik, valami nincs rendben, a színvonal kezd a baloldaliakéhoz hasonlítani, a műsorok egysíkúak, unalmasak, és egyre semmitmondóbbak...

  • Miféle maffia-szövetség ez? Tud erről a kormány? Nem tud, nem tudhat…, de miért nem tud?! Ha tudna róla, tennie kéne ez ellen valamit, hiszen a magyar emberek, a magyar gyermekek az elsők – mondják hivatalosan. Ebben a kormányhivatalban nem, saját szememmel láthattam, hogy nem...

  • Mostanában arról beszélnek a Szentmiséken, amire „Ferenc pápa tanít bennünket” és nem arról, amire Krisztus. Az Evangélium tiszta, érthető szavait mára már felváltotta Róma püspökének zavaros, kétértelmű és sokszor ellentmondásos „kötelező tananyaga”. A Bergoglio által hirdetett békéről és békés együttélésről beszélnek, miközben ez a látogatás sohasem tapasztalt indulatokat gerjesztett...