<> andronovo | Hungary First

andronovo

  • Az edények alján megjelenő fenékbélyeg divatja igen régi és beleillik abba a koncepcióba, miszerint az edény az Éden jelképe. Ezért is a leggyakoribb fenékbélyeg a körbe zárt kereszt alakú fenékbélyeg, ahol a kereszt az isteni forrásból négy irányba induló szent folyók térképe. A jelen cikkben bemutatott Andronovo edény fenékbélyege egy svasztika, amely jól elolvashatóan szintén a négy szent folyót idézi fel. A svasztika ágai ugyanis azonosak a magyar hieroglif írás jó "folyó" szójelével és a székely írás "j" betűjével. Ha az Ószövetségben lennének ábrák, akkor bizonyosan szerepelne benne a svasztika.

  • Az Andronovo kultúra népességébe beletartozhattak a magyarság elei is, ezért érdekes számunkra a kultúra tárgyain felbukkanó magyar jelkészlet.  Tudjuk, persze, hogy a magyar hieroglif írás jelei már a kőkorban elterjedtek a Pireneusoktól Dél-Amerikáig, ám az egyes kultúrákra jellemző jelkészletek megismerése segíthet a rokonsági kapcsolatok és a nyelvi viszonyok megismerésében. Az alábbi cikkekben egy-egy Andronovo tárgy jeleit mutatjuk be.