<> Padányi Viktor | Hungary First

Padányi Viktor

  • „Magyarországon a lakosság nagyobbik része keresztény”-írta papírra 974-ben Piligrim püspök. Pedig a vastag lexikonok másról beszélnek: „974-ben a magyarok még pogányok, akiket majd a későbbi Szent István király térít meg Rómának…” Ugye, mennyi és mennyi kérdés maradt még bennünk?

  • A helyzet úgy hozta, hogy ezzel a Csabával, akinek létezését a "finnugor" elméletbe be nem erőszakolható, minden elemmel szemben elutasítóan viselkedő magyar történettudomány egyszerűen kétségbe vonja, most itt foglalkoznunk kell. Csaba királyfi a székelyek legendás vezére. Életére vonatkozó megbízható adatokkal nem rendelkezünk, élete a legendák, és mondák ködébe vész. Néhány elmélet szerint nem is egy, hanem legalább három, időben egymástól távol eső személy összemosásából keletkezett.

  • Népekről általában többes számban beszélünk, és így volt ez a múltban is, a Káspi-vidéki "népeket" is többesben emlegették, a többes szám őstörök ragja pedig -t, így hát "a népek" - "szakit".

  • Az arab imperializmust semmi sem tudta megállítani, visszafogni! Előrenyomulásuk gátlástalan volt, könyörtelenűl bántak a leigázott lakossággal, szinte azt lehet mondani, élet nem maradt a nyomukban! Ilyen ellenféllel lehetetlen volt felvenni a harcot, így  a magyar nép is útnak indúlt  a mai Kaukázustól délre eső területeiről, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal.

  • A magyar történetben, a magyar nyelvészetben és a szumir nyelvben jártas szem akaratlanul is megakad az “asszír” kormányzati, közigazgatási és katonai terminológia minden szaván és szakkifejezésén. A szavak egytől-egyig megvannak a "honfoglaláskori" magyar nyelvben is ugyanolyan jelentésben, ugyanolyan közigazgatási, kormányzati és katonai értelemben, mint az asszírban, sőt még a fonetikai torzulás sem nagy.

  • Az 1848-49-es szabadságharc leverése után a magyarországi tudományos körökben olyan iskola szerveződött, amely a magyar őstörténet forrásait, érveit, bizonyítékait minden eszközzel igyekezett a hitelességétől megfosztani, hogy az idegenből származó, célirányos téveszméket tudatosíthassa...

  • A "hivatalos" magyar történettudomány egy délkaukázusi eredetet és a múlt egy konklúzióját, mint lehetőséget elvetett, mert az "finnugor eredetünket" kizárja, és ez valóban így is van. Azzal a lehetőséggel, hogy esetleg délkaukázusi származásunk zárja ki a finn-ugor eredetet, történettudományunk nem számolt.

  • Magyar Adorján a Csodaszarvasról írt Londonban megjelent munkájában adott hangot annak a nézetének, hogy a magyarok „kezdettől fogva, mindenkit megelőzve a Kárpát-medencében laktak”. Magyar Adorján és követői a Kárpát-medence őslakosságát is magyarnak képzelték.