<> BMAC | Hungary First

BMAC

  • A Baktria-Margiana Archaeological Complex (röviden BMAC, más néven Oxus civilizáció) egy Kr. e. 2400–1600 között virágzott bronzkori közép-ázsiai civilizáció régészeti elnevezése. A BMAC kultúrát letelepült népesség hozta létre, amely búzát és árpát termelt s öntözte a földjeit. A fazekastermékek alapján kölcsönhatásban voltak az északabbra elterülő Andronovo kultúra nomádjaival. Tőlük délkeletre alakult ki az indusvölgyi, délre az elámi, délnyugatra pedig a sumér-akkád és hatti civilizáció, ami a számunkra azért fontos, mert mindegyik használt magyargyanús jeleket. E cikkben a jellegzetes BMAC idol értelmét tárjuk fel a magyar hieroglif írás segítségével. Ezen ábrázolás és párhuzamai egy északra és a Kárpát-medencébe vezető útvonalat is felvázolnak, amely hozzájárulhat a magyarság és etnokulturális rokonai történetének tisztázásához. A hasonló leletek sorozatának leírása lehetővé teszi a rajtuk lévő jelek hangzósítását, vagyis a nyelv egyre pontosabb azonosítását. Az eddigiek alapján ez a magyar, vagy egy magyarral rokon nyelv.