<> rózsafűzér | Hungary First

rózsafűzér

  • Minden évben felháborodom ezen a szép augusztus közepén. Annak ellenére, hogy tudom: lejtőn rohanó egyházam egyetemes egyház… Mégis. Számomra ez a nap a legnagyobb magyar katolikus, de mondhatnám keresztény-keresztyén ünnep. Hiszen azt ünnepeljük, hogy első királyunk felajánlotta nemzetünket, hazánkat, koronánkat Krisztus édesanyjának, Máriának...

  • Október a Rózsafüzér hónapja. Magyarországon sokhelyütt máig léteznek Rózsefüzér-társulatok, Boldogasszonytól Kézdivásárhelyig, Túrócszentmártontól Újvidékig. Mint a Mária-tisztelet, a rózsafüzér is lételeme, megtartóerje a magyar katolikus embernek. "A legnagyobb fegyver a Sátán ellen" - mondta XVI. Benedek pápa, amikor a rózsafüzér imádkozására hívta fel a figyelmet. Manapság sajnos már feledésbe merül a közös Rózsafüzér ájtatosság a templomokban is. Pedig, ahhoz nem kell pap jelenléte, csak az akarat... azok részéről is akik a politikában mellüket verve hivatkoznak a kereszténységre, a kereszténység védelmére. A rózsafüzér használata és annak erejében való hitünk - bármilyen elképzelhetetlennek, mosolyogtatónak tűnik is -, óriási erő. Jó volna, ha templomaink megtelnének október hűvös estéin a lelket melengető és erőt adó félórás "beszélgetésre" Máriával, az Istenszülővel, a Magyarok Nagyasszonyával...  Mert nem elég hangoztatni a keresztény kultura védelmét... azért tenni is kell(ene) lélekben és hitben egyaránt. Októberben adott (volna) a lehetőség.  Ha valóban keresztány katolikusok lennénk... (S. Gy.)