<> szabadságharc | Hungary First

szabadságharc

  • November 4-e ma is intő jel. Akkor, a szabadságharcot, amelyben életeteket adtátok a haza függetlenségéért, szabadságáért, a hazaárulók által segített szovjet tankok verték le. Az ország hercegprímása idegen nagykövetségre volt kénytelen menekülni, emberek százait ölték meg, s még december 8-án is a tömegbe lövetett a fasiszta vörös gyilkos hatalom...

  • A szoc-lib hatalom 8 éven át regnált ebben az országban. Medgyessytől egészen Bajnaiig terjedő időszakról van szó. Ezen korszak alatt egyes bírói ítéletek érdemi döntéseiből egyértelműen vált érzékelhetővé a politikai motiváltság, az, hogy a bírói hivatásrend törvénye tilalma ellenére a ballib-szoclib eszmei társutasság érvényesült a döntéseikben...

  • "Nézzük az oktatásban, a tömegtájékoztatásban ma is tudatosan elhallgatott tényeket, amelyek nélkül nem érthetjük meg, mi vezetett 1956-hoz! A Vörös Hadsereg parancsnoksága 110 000 férfit űzött kényszermunkára Budapestről, azon kívül félmilliót az ország többi részéből..."

  • 1956. október 23-án felébredt az alvó oroszlán és a magyar nép mit sem törődve korábbi elnyomó uraival, szembeszállt az akkori világ legfélelmetesebb hadseregével...

  • Lengyel fiatalok és idősek vegyesen szerepelnek abban a videóban, melyben magyarul szavalnak 1956 eseményeire emlékezvén. A magyarországi forradalom és szabadságharc a lengyel tüntetésekkel szolidaritást vállaló megmozdulásokkal kezdődött.

  • Gábor Áron vesztét is az ágyúk okozták. 1849. július 2-án a kökösi ütközetben, - Uzon és Kökös helyiségek között - lováról sodorta le egy ágyúgolyó. Hadsegédje, Nagy Sándor, hogy eltitkolja a parancsnok halálát...