<> Fehér Bence | Hungary First

Fehér Bence

  • Mivel az akadémikus "tudomány" a rovológia terén nincs olyan állapotban, hogy a követelményeknek megfelelhessen, ezért Fehér Bence tanulmánya is csak a bukás illusztrációja. A dolgozat vitathatatlan érdeme a kitűnő témaválasztás. Régen időszerű lenne már annak tisztázása az akadémikus kutatók részéről is, hogy mikor kezdődött az íráshasználat a Kárpát-medencében. Erre azonban nem ad választ a szerző, helyette alátámasztást nélkülöző kinyilatkoztatásokkal próbálja letagadni az általa bemutatott jelek alapján feltáruló összefüggéseket is. Ennek oka elsősorban írástani tudásának akadémikus szemellenző általi korlátozottsága. E haynauista gyűlölködéshez igazodva nem az e téren elért kutatási eredményekre kell figyelnie, hanem azokra, akiknek a tevékenysége kimerül a magyar őskultúra tényeinek tagadásában és ócsárolásában.