<> Magyar | Hungary First

Magyar

  • Kilencven esztendeje, 1929. szeptember 20-án lezárták a Kossuth Lajos utcát. Közlekedni csak a Ferenciek tere felől lehetett, a Fórum filmszínház irányába. Illusztris, sosem látott, hallott vendég érkezett Budapestre, Magyarországra. A hangosfilm...

  • A Dăncilă-kabinet felvett az agendájába egy törvényjavaslatot, mégpedig azt, amely kulturális autonómiát biztosítana a kisebbségek számára, és elfogadná a kisebbségek szimbólumhasználatának jogát...

  • Természeti környezetbe vetítve a Pártus Birodalom bukása után a kaukázusi, vagyis a magas hegyek között élő népek kihasználva a természet adta lehetőségeket az ellenséges szasszanida perzsa, majd később az arab behatolás megakadályozására a hegyszorosokat, szurdokokat, vízfolyásokat „závárral, zárral, ajtóval” zárták, reteszelték el...

  • Budapesten, 1915. szeptember 3-án született Szalai Pál, aki 1944-45-ben a Nyilaskeresztes Párt rendőrségi összekötője volt, majd Raoul Wallenberg titkos segítője lett. Megszervezte a budapesti gettó fegyveres, rendőrségi védelmét. 2008. június 24-én, posztumusz a Világ Igaza kitüntetést és a Bátorság érdemjelet kapta.

  • Azt mindenki tudta: jön a török! I. (Nagy) Szulejmán már 1565-ben elhatározta a hadjáratot, de hogy merre veszi útját, nem sejtette senki. A legtöbben Egerre tippeltek, mint lehetséges célpontra, mások Komáromot és Győrt emlegették, de akadt, aki Szigetvárra és Gyulára adta le a voksát...

  • 1848. augusztus 29-én, Rákoscsabán kötött házasságot a kor ünnepelt színésznője, Laborfalvi Róza és a szépreményű ifjú író, Jókai Mór. A frigy jókora vihart kavart a rokonok és barátok körében. Szinte közüggyé vált, amihez mindenkinek akadt pár szava. Nem mintha ez érdekelte volna az ifjú párt…

  • Az Úr 1534. évében olyasmi történt Magyarországon, ami sem előtte sem azután nem fordult elő. A két törvényesen - már ki-ki a maga felfogása szerint törvényesen - uralkodó, egymással ádáz harcot vívó magyar király, Szapolyai János és I. (Habsburg) Ferdinánd egyetértett valamiben. Vesszen Lodovico Gritti!

  • 1652. augusztus 26-án Vezekény térségében csapott össze a háromszoros túlerőben lévő törökkel az érsekújvári főkapitány, Forgách Ádám vezette királyi had. A török sereg ugyan visszavonult, de a csata mégis balszerencsésként került be a történelemkönyvekbe. Az ütközetben az Esterházy család négy tagja halt hősi halált...

  • Elsőnek a Lánchíd pesti hídfőjének alapgödre készült el, ahol 1842. augusztus 24-én megtartották a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét, több száz meghívott részvételével. Ekkor rakta le József nádor, az ország előkelőségei jelenlétében, a Lánchíd pesti pillérének jelképes alapkövét...

  • A múzeumok polcain százszámra hevernek elolvasatlanul a rövid hieroglifikus szövegek és ideje lenne ezeket hasznosítani, amikor a szkíta-hun-avar-honfoglaló népességek nyelvét kell azonosítani. Kérem, vessék fel ezt a szempontot és ajánlják fel a segítségüket e téren, amikor a Magyarságkutató Intézettel tárgyalnak a közös célok megvalósításáról!