<> Ferenc pápa | Hungary First

Ferenc pápa

  • Az egyházfő váratlan látogatást tett a vatikáni betlehem-kiállításon hétfő délután, amelynek az idén Magyarország a díszvendége. A pápa megállt a magyar kézműves betlehemeknél. Köszöntötte a magyar delegációt vezető Cserháti Ferenc esztergom-budapesti segédpüspököt...

  • Könyvemben részletesen foglalkozom a Vatikán magyarellenes politikájával, annak hátterével és az európai kereszténység ellen elkövetett bűnökkel, valamint a romániai pápalátogatás politikai hátterével és céljával. Leplezetlenül és tabuk nélkül, messze elkerülve mind az egyházi, mind a politikai "píszí" előírásait...

  • „Minden hazugság, amiben élünk, amit látunk, amit vásárolunk, de hazugság manapság az erkölcs, a szeretet, a hazafiság, és hovatovább az ember azt sem tudja, hogy a hitét melyik lábára állva és hogyan gyakorolhatja, mert a hitelvek is úgy változnak, ahogy rothad a világ. Átértékelik Jézust, a tanításokat, a hitvédelmet… mindent. Olyan káoszt élünk, amelyhez hasonlatos talán soha nem volt az európai ember történetében.”

  • Nem az Egyházat, nem a templomot kell elhagyni, hiszen a szentmiseáldozat, a Krisztussal való egyesülés a szentáldozásban ma is ugyanaz, mint ama bizonyos estén, amelyet Nagycsütörtökön ünnepelünk... Aki tehát, hite és világos látása okán nem ért egyet számos olyan kijelentéssel, tettel, amelyeket a pápa mond, tesz vagy tanít, az legjobban teszi, ha hitében megerősödik, imádkozik és Krisztust hívja a szentmisében segítségül...

  • Az alábbi idézetek és hírek nem a fake news kategóriából származnak. Nem pápaellenesek, hanem az egyház védelmében gyűjtöttük össze, remélve abban, hogy sokan elgondolkodnak az alábbiakon. Megbízható hírforrásunk a „WILD VOICE”, amely a Google-on keresztül könnyen ellenőrizhető.

  • Mostanában arról beszélnek a Szentmiséken, amire „Ferenc pápa tanít bennünket” és nem arról, amire Krisztus. Az Evangélium tiszta, érthető szavait mára már felváltotta Róma püspökének zavaros, kétértelmű és sokszor ellentmondásos „kötelező tananyaga”. A Bergoglio által hirdetett békéről és békés együttélésről beszélnek, miközben ez a látogatás sohasem tapasztalt indulatokat gerjesztett...

  • Egyetlen papírfecnit, ételmaradékot, műanyagpalackot sem lehetett látni a több tízezer hívő látogatása után, számolt be az Alba 24. És videót is közölt arról, amint a görög katolikus egyház önkéntesei összeszedik a székeket a helyszínről. Szemetet hiába kerestek, nem találtak. Nem volt ez másként a csíksomlyói nyeregben sem, erről már a ProTV brassói tudósítója írt egy Facebook-bejegyzésben...

  • Azért térek vissza erre az ügyre most, a látogatás után, mert az idő, a tények és a látogatás minden pillanata azokat a félelmeket igazolta, amelyeket leírtam korábbi, általad "kifogásolt" cikkemben. Igaz, sokan azt szűrik majd le, hogy én bántom és támadom a szegény ferences Csaba testvért, aki ma sokak szemében a gyermekek miatt élő szent…

  • A június elsejei szentmise előtt egy héttel elkészült miseruha elülső oldala a csíksomlyói Mária-kegyszobrot és a kegytemplomot ábrázolja, míg a hátoldalán helyezte el a művész a romániai pápalátogatás logóját a Járjunk együtt! magyar nyelvű mottóval, amelyen ugyancsak magyarul szerepelt a Ferenc pápa Romániában, 2019. május 31.-június 2. felirat is...

  • Erdélyi körútjának utolsó állomásán, Balázsfalván százezer zarándok várta. Hét vértanú görögkatolikus püspököt avat boldoggá, majd a helyi roma közösség tagjaival találkozik Ferenc pápa Balázsfalván, a Szabadság mezején, ahol mintegy százezer hívő gyűlt össze ebből az alkalomból. A szentmisét 800 pap jelenlétében celebrálja...