Atilla kultusz Azerbajdzsánban

HungaryFirst küldte be 2018. 03. 02., p - 15:42 időpontban

Hun őseinkről és azon belül Atilla királyról Európa-szerte mondák tucatjai őrződtek meg a népi emlékezetben. A nyugati történetek viszonylag jól ismertek számunkra. Arról viszont jóformán nem is tudunk, hogy a Kaukázusban, Azerbajdzsánban is jól ismerik a Nagy Hun király nevét, sőt sokan magukat Atilla unokáinak mondják. 

 

Atilla kultusz Azerbajdzsánban

 

Míg nálunk az akadémikusok mereven elzárkóznak a hunok kutatásától, addig a kaukázusi országban a legnevesebbek mélyedtek el ennek a félelmetes lovas népnek a múltjában. Gejbullajev az 1980-as években közzétett könyvében például sok olyan helynevet sorolt fel – jóformán az egész ország területén, délen és északon egyaránt – amely hun eredetű.

Gejbullajevet követve más akadémikusok is osztják ezt az állítást, sőt további kutatásokat végeznek, hogy feltárják az ország hun múltját. Az akadémiai kutatásra támaszkodva a népszerűsítő könyvek is hírt adnak arról, hogy számos hun törzsnév maradt fent az ország pontjain, illetve jól ismertek a szabírok által hátrahagyott településnevek. Utóbbiak főleg Szemkir város környékén gyakoriak.

Atilla emlékezete

A Kaukázus lábánál élő azerbajdzsánok tudni vélik, hogy valahol a hegy lábánál temették el Atilla utódait, akik megtelepedtek a környéken. A történeti feljegyzések tényleg beszámolnak arról, hogy a hunok tényleg megjelentek a Kaukázus déli lejtőin és egy jó ideig uralták Seki várost és környékét.

Az azerbajdzsáni kutatók összegyűjtötték a helyi, Atillára vonatkozó mondákat, amelyből a legérdekesebb az, hogy az tekinthető a hun király utódjának, aki jó harcos és jól tud táncolni. – Obrusánszky Borbála

Uldin Hun Fejedelem és Atilla

Él Azerbajdzsánban [Kaukázusi Albánia] egy 10 000 lelket számláló őshonos nép akiket Udin, Udiként neveznek. Máig saját nyelvvel, hagyománnyal, vallással rendelkeznek. Érdekesség még hogy a Kaukázusi Albánia fővárosát meg Gabala [Qabala, Qəbələ]. hívták. Kabala? Mellesleg Mardin városa közelében is van egy Kabala. Udin nép elnevezésében tükröződik Odin: „Thor Heyerdahl a norvégek híres utazója (a Kon-Tiki expedició szervezője) a vikingek őshazáját ezen a részen az Azovi tenger környékén vélte felfedezni, ezért több kutatóutat tett az Azovi tenger környékére és Azerbajdzsánba, ahol Bakutól 50 km-re nyugatra Gobustanban nagy sziklarajzok emlékeztetnek a viking hajókra. A sziklarajzok teljesen megegyeznek az északon is található viking hajókat ábrázoló sziklarajzokkal. Thor Heyerdahl szerint a vikingek a nagy folyókon (Don, Volga, Dnyepr stb) állatbőrből és fából készült szétszethető hajókon közlekedtek.”

Uldin Hun Fejedelem és Atilla által alapított Udine [Olaszország] város neve is. Talán az ősi Albán-Udin Egyházat vitte oda felszabadításként!?… Mert a Hunok a Keleti Kereszténység védelmezői!  

 

Atilla kultusz Azerbajdzsánban
Elrettentő ábrázolás, ördöggel hozták hírbe korabeli írók/ábrázolók!

Nap Hun

Új hozzászólás