Kretének uniója…(Gondolatok az uniós elnökség első napján)

Stoffán György küldte be 2018. 06. 09., szo - 21:10 időpontban

Rosszkor, rossz időben sikerült megszületnem. 

 

Minél öregebb vagyok, annál inkább érzem ennek a ténynek a hátrányait, és annál inkább feszül bennem egyfajta megmagyarázhatatlan undor. Azért érzem az undort, mert Európát elmebeteg, szellemi és genetikai hulladékok irányítják – a vesztébe. 

Mondhatom ezt azon a jogon, hogy amikor népszavazni kellett a belépésről, akkor nemmel szavaztam, és ehhez máig tartom is magam. Őrült és végzetes a nemzetállamok, az önálló keresztény kultúrák Európájában egy efféle, a liberalizmus – azaz a történelem rothadt ürüléke – elveinek alapján összegyúrni ennyiféle kultúrát - és ezzel a kulturálatlanságot is. Mert mi is történik ma az Unióban, amelynek ostorral csapkodott udvari bolondja ma Magyarország? 

Komoly dolgok történnek:  Például a disznóknak nem lehet moslékot adni, de színes játékokat kell az ólba tenni, hogy a „lelke” kiegyensúlyozott legyen. A csirkéket különleges ketrecekben kell tartani, mert az ő lelkük is ezt kívánja. Ezeket a bődületes hülyeségeket komolyan is gondolja az unió illetékes génhibás hülyéinek bizottsága. (Az senkit nem zavar, hogy a most társult Izraelben olyan állatkínzással vágják a kóser marhát, hogy azt a netes megosztó programon nézni is fájdalmas.) Igaz, Izraelben sem gyerek, sem öreg, sem várandós arab nem számít, ha gyilkolni kell őket. Az is igaz, hogy a legkevésbé sem érdekel, hogy az arabokkal mi történik, hiszen ők legalább annyira gyűlölik a keresztényeket, mint a (…)k... Csak érdekességképpen említettem a dolgot a disznóvágás és a csirketartás szabályozásának okán... Jobb tehát, ha helyettünk inkább egymást irtja a (…) meg az arab. 

Szóval, hogy rengeteg genetikai kretén ül az európai parlamentben, az biztos, hiszen intézkedéseik erről tanúskodnak. Ezt jelzi számos intézkedésük is. Pl.; Sztálin és kommunista bűnök nem elítélendők, csak a (…)k elleni, Sztálinénál (Gulág, hadifogoly-gyűjtés – malenkij robot, lengyel tisztek Katyn-i kivégzése, 56-os beavatkozás, egyházüldözés és ennek áldozatai, ÁVH és Andrássy út...) kisebb atrocitás, a holocaustnak nevezett (és nem csak a (…)kat érintő!) második világháborús gyilkosságsorozat. (Ennek a gaztettnek, ennek a határozatnak a takargatására találták ki a Magyarország elleni sajtó- és politikai háborút!) 

Menjünk azonban tovább. Most a magyarságon, a magyarokon köszörüli a nyelvét és a magyarokat fenyegeti ez a génhibás európai vezetés. A magyarokat kárhoztatja Barroso is, miközben saját sírját már olyan mélyre ásta a bevándorlás liberalizálásával a degenerált Európai Parlament, hogy óhatatlanul megszűnik a fehér faj, s felváltja valamilyen korcsfajta, ami alig számít embernek. Mintha a kutya és a macska keresztezése volna. Nem beszélve az európai keresztény kultúráról. Az már-már csak nyomokban fedezhető fel. A liberális „mindenki egyforma” áldozata lett, vagy hamarosan lesz az öreg földrész. Ma pedig az UNESCO a fiatalok legalább 50 százalékát akarja homokossá tenni – és ezt ki is mondják nyilvánosan! Isten, kereszt, hit mit sem számít. A keresztény templomokba beköltözik az iszlám pap, s lám, hiába volt minden harc a pogányok ellen, s kár volt Jenő herceg minden erőfeszítése Európa török elleni felszabadítása ügyében. A kereszténygyűlölet itt van, s ott van Egyiptomban, ahol a kopt testvéreinket ölik az arabok. 

S ölik majd Európában is a keresztényeket, csak idő kérdése... és persze a (…)kat is... Mert a kereszténygyűlölet nem békíti ki az iszlámot és a (…)kat, de mindenki mindenkinek az áldozata lesz, mert a (…) nem érti meg: jobb a keresztény Európában, egy keresztény Magyarországon (…)nak, mint egy iszlám Európában kereszténynek és (…)nak lenni. 

Magyarország most ennek az uniónak az elnöki posztját tölti be, miközben záporoznak ránk a másik gyűlölködő nép, és a gyilkos kommunista söpredék rágalmai, fenyegetései. Médiatörvényt kifogásolnak úgy, hogy még le sincs fordítva az eredeti szöveg... a magyarországi vörös és liberális szenny már előre hazát és nemzetet árult, amikor e törvényről (félre) „tájékoztatta” nyugati (…) szövetségeseit. Az a mocskos csőcselék lázít Magyarország ellen, amely hatvanöt évig cenzúrázott, amely 1956-ban és 2006-ban a tömegbe lövetett, amely söpredék a nemzetet szétzilálta, erkölcstelenné, magzatgyilkossá, rablóvá, spiclivé, hazaárulóvá, testvér- és Isten tagadóvá tette. 

Fáj ennek a gyalázatos proli söpredéknek az új, tervezett alkotmány, amely Istennel és a kereszténységgel kezdődik majd – reményeim és ígéretük szerint. Fáj ez a liberális uniós csürhének. Fáj nekik, hogy nemzetünket az állampolgárság visszaszerezhetőségének lehetőségével újra egyesíti a magyar keresztény kormány – ha csak félmegoldás is ez egyelőre. 

Vannak persze hibái ennek a kormánynak is, mint minden kormánynak. Vannak emberi gyengeségek, önös érdekek, égő zsebek... de nem olyan mértékben, mint volt ez a kommunista-liberális hazaárulók idején. A bűn minden oldalon bűn természetesen. Ám, felmerül a kérdés: van-e tökéletes, mindenkinek megfelelő és elfogadható kormány, ország vezetés? Úgy gondolom nincsen. Van azonban egy erkölcsi irány, egy nemzeti elkötelezettség, amely mellett a pártok akár fölöslegesek is lehetnének. Pártok azonban vannak, és lesznek is mindaddig, amíg a nemzetek föl nem ismerik, hogy elég magyarnak, németnek, románnak stb.... lenni, pártok és ellenségeskedés nélkül. A pártoskodást már bizonyos nem napkeleti bölcsek is jónak tartották arra, hogy szétziláljon minden nemzetet. 

Vajon eljön-e az idő, amikor felismerik ezt a nemzetek, a népek? Nem lesz-e késő Európa számára? Bizonyára késő lesz, hiszen a sok elmebeteg „szakértő”, aki a zsebe érdekében irányítja az uniót, s valami megfoghatatlan degenerált szellemiség hatja át minden rendelkezését, aligha engedi a helyes és tisztességes, bevált irányt visszaállítani. 

Európában, az Európai Unióban állandó háború van, hiszen egy nem európai pénz-és szellemi hatalom irányítja az uniót, amely vagy – a birodalom nagysága miatt – belebukik, vagy tökélyre viszi az erkölcstelenség, a hitnélküliség, az elnemzetietlenítés diktatúráját. Valószínű, hogy ez utóbbi tragédia előtt állunk, hiszen primitívvé tették egész Európát. Érzés szeretet, Isten nélküli, állati sorban, sárban hempergő társadalmak élnek immár Londontól Bécsen keresztül Bulgáriáig mindenütt. A keresztény egyházak elerőtlenedtek, olykor saját magukat elárulva gyengítették társadalmi, lelki lehetőségeiket, terüket. 

Eddig minden újonnan unióssá vált ország gazdaságilag tönkrement, társadalma elégedetlen, az elszegényedés jellemzi a keleti blokkot, amit máig másként kezelnek a nagyhatalmak, mint saját magukat. 

A francia elnök (mint a házastársi hűség mintapéldánya), s Merkel asszony (aki inkább egy NDK-s mosónőre hasonlít) veszi a bátorságot, és Magyarországot bírálja a magyarországi hazaárulók információi alapján, miközben saját országaikat és azok őslakosságát is két lábbal tapossák a liberalizmus átkos szellemében. 

Igen, rossz időben és rossz helyre születtem. S születtünk még sok-sok millióan Európában. Tehetetlenek vagyunk, mert a demokrácia voltaképpen sok hülye proli és (…) pénzember uralma az értelmiség fölött. 

Genetika az egész. Európának eme feléről elüldözték, megölték a nemességet, amely nem volt kizsákmányoló, mint ma a gyógyszermaffia, a mezőgazdasági maffia stb., azaz, hogy az unió szakbizottságai, szakértői, akik a disznóknak piros labdát rendeltek el, hogy jobb legyen a hangulatuk. 

Az elüldözött, nemzethez hű nemességet, középosztályt, felváltotta a proli, a tudatlan és igénytelen kommunista, a helyzetét kihasználó liberális, a haszonleső (…), s elkezdtek rombolni. (És lehetnek egyetemi tanárok, államfők, kormánytagok... a proli, proli marad, bármit tesz is hogy ez ne lássék rajta.) Minden, ami érték, ami keresztény, ami igaz, és ami évezredekig az európai élet alapfeltétele volt, rommá lett a liberális-kommunista ámokfutás alatt és miatt. Most önmagukkal együtt pusztulni kezdenek a rombolók is. Mert a felégetett búzamező nem terem, s a megölt paraszt már nem mutathatja meg, hogy kell vetni és aratni... Így tehát, a gyilkos is éhen hal előbb vagy utóbb. 

Milyen szép is volna, ha Magyarországot „büntetésből” kiléptetnék az Európai Unióból. 

Magyarországnak ugyanis nincs szüksége erre a politikai, világuralmi, erkölcstelen és embertelen képződményre. Hiszen határok nem szűntek meg, nem lett jobb a kisebbségek sorsa sem, nem élünk jobban... minden hazugság volt, amit a csatlakozás előtt mondtak erről a kényszerű egységről. S ma már e hazugságokat a bőrünkön érezzük. Magyar, román, szlovák, osztrák, és bulgár egyaránt. 

„Európa-idegen”, és ab ovo idegen érdekeket szolgál ez az uniós massza, amelynek a módszereihez képest Adolf Hitler egy jó szándékú kiscserkész volt, aki legalább jólétet teremtett a Birodalomban, s nem ellopta a nép javait. Még a tyúkokat is hagyta tojni, és a disznóknak sem tétetett piros labdát az ólba, mint az unió genetikai hulladék szakértői. 

Most mi vagyunk az uniós elnöki székben. Mi magyarok! Ránk adták a bohócsapkát fél esztendőre azok, akik megmondják, mit kell tenni és miért nem jó egy magyar törvény, ha az nem tetszik a söpredék sztálinista, liberális milliárdos hazaárulóknak... Egy akolban lehetünk 90 év után fél évig mi, a szétszakított kárpát-medencei magyar nemzet... Ám ebből az „örömből” inkább nem kértem volna. 

Ahogy szeretem ugyanis Európát, olyan undorom van az Európai Uniótól, amely a világtörténelem eddigi legaljasabb és legkártékonyabb szervezete, egyben a legembertelenebb háború is az európai népek ellen. 

Nem örvendek tehát sem az elnökségnek, sem a tagságnak, mert Magyarország és minden más állam lassan megszűnik létezni. Csak a németek és franciák tartják magukat elsőnek az egyenlők között, no meg a most partnerkapcsolatot létesített Izrael. Mit nekik a térkép, a távolság... Csupán egy dologra vagyok nagyon érzékeny: ha beleszólnak primitív és a magyarságot minden korban gyűlölő európaiak az én országom, hazám, Kárpát-medencém és a magyar nemzet dolgaiba. Most beleszólnak! Fenyegetnek, a forintot tapossák, s mindehhez a legaljasabb módon asszisztál a magyarországi liberális és kommunista söpredék és médiája. Mintha nem is itt élnének. Ellendrukkerek, nem magyarok! 

Csak azt nem értem, ha már uniós tag vagyunk, miért nem mennek el máshová mindazok, akik rettegnek a magyarországi fasisztáktól, a rasszizmustól, a kereszténységtől, a nemzeti érzésektől, annak megnyilvánulásaitól? Szabadon mehetnének bárhova, hiszen az Unió az övék. Bár az sem megoldás, mert láthattuk, hogy a magyart gyűlölő (…) írók (a (…)ság elenyésző, de rendkívül hangos és befolyásos rétege) miként gyalázkodnak és hazudoznak Berlinben, és Bécsben Magyarországról... 

Rossz idő, rossz hely... vagy mégsem az? Meglátjuk. Ma nem érzem jól magam sok százmillió európai polgárral együtt a (…) liberális és kommunista Európában. Mert ma Európa nem más, mint egy hatalmas kohó, amelybe az öntőmester: a (…) tőke keveri az ötvöző anyagokat. Kísérletezik, és meg kell várni, amíg az a kémcső, amelybe beszorították Európa népeit, egy rossz vegyület miatt végre felrobban az alkimista kezében... 

Ám hogy mikor lesz ez a robbanás még nem tudni pontosan, de bizonyosan bekövetkezik. S utána szabad és független nemzetállamok élik majd újra békés, meghitt, szeretetteljes keresztény erkölcsi normák alapján életüket, megbecsülve a velük élő nemzeteket... A forradalom tehát elkerülhetetlen. Minél nagyobb a birodalom, annál hamarabb összeomlik. 

Adja Isten, hogy mielőbb így legyen! 

 

Stoffán György 

 

""

Hozzászólások

Makaró Antal (nem ellenőrzött)

2018. 06. 09., szo - 21:49

"Magyarországnak ugyanis nincs szüksége erre a politikai, világuralmi, erkölcstelen és embertelen képződményre"
Nincs,de a regnáló kormánynak van!!! Semmi drasztikus intézkedést nem tettek eddig, a soros által pénzelt magyarországi szervezetek ellen. Gondolok az azonnali kitiltásukra, a tagjainak bebörtönözésére állam és nép ellenes tetteik miatt. Igen! Azok a "kisebbséghez" tartozó egyedek,akiktől naponta elnézést kérnek fajtársai a magyarok nevében,azt tesznek amit akarnak,büntetlenül.A magyar történelmet hamisítják,nagyjainknak nem emelnek szobrot. "Ameddig én leszek Magyarország miniszterelnöke,addig Horthy Miklósnak nem lesz szobor állítva" - Orbán Viktor.
Én sem szavaztam a belépésre. Amint beléptünk azt is el kellett pusztítani,ami az Antall kormány tékozlásából megmaradt.Most az említett "kisebbség" (melynek még a nevét sem szabad kimondani) Európa elleni háborúja folyik. Seregük az Afrikai,ázsiai vademberek. Megtörtént ez az Ibériai-félszigeten a VIII.szd.-ban. Majd a kommunizmust találták ki,milliók halálát okozva a hatalomért és a pénzért. Európának vége. Mit teszünk mi??? Beengedjük a NATO csapatokat,nyaldossuk a gender egyetem hátsóját -az azonnali kitoloncolás helyett. Továbbra is elnézzük,hogy a nyugati tőkések kitalicskázzák pénzünket országunkból. Sajnos nincs egy magyar,nemzeti párt,amelyik komoly ellensúlyt jelentene a kormánynak. Félreértés ne essék,én is a jelenlegi kormányra szavaztam,de csak jobb híján. Most láttam egy videót a 64 vármegye ifjúsági tagozatának trianoni megemlékezéséről. Jó arcú,tiszta beszédű magyar fiatalok vettek rajta részt. Ilyenekből kellene több százezer,nem a berúgott,bekábítózott az előbb emlegetett "kisebbséghez" tartozó fiatalokból,akikről állandóan láthatunk híreket a tv.-ben. A 64 vármegye fiataljairól nem látunk tudósítást. Komoly gondok vannak. Sajnos. Nagyon tetszett a cikked kedves Gyuri. Köszönöm szépen

Új hozzászólás