Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

Varga Géza küldte be 2018. 06. 20., sze - 07:10 időpontban

Azt írja az infostart, hogy a "jelenlegi formájában elfogadhatatlannak tartja a jövő évi költségvetési tervezetet és az MTA-törvény módosításait a Magyar Tudományos Akadémia. A rendkívüli elnökségi ülésen elfogadott határozat szerint a testület ragaszkodik a függetlenségéhez és a kutatás szabadságához. Az MTA elnöke azután hívta össze a tanácskozást, hogy a kormány tervei szerint az innovációs tárca koordinálná az állami intézmények kutatásra fordítható pénzeinek az elosztását. Ez alapján az akadémia éves költségvetésének mintegy fele, mintegy 28 milliárd forint kerülne a minisztérium kezelésébe. Az ülésen Palkovics László tárcavezető az egységes koordináció szükségességével indokolta a módosítást. Lovász László MTA elnök ezt nem vitatta, de azt mondta: szeretnének garanciát arra, hogy az akadémia függetlensége a jövőben sem csorbul. A tárgyalások hétfőn folytatódnak." 

qubit.hu is említést tett a dicsőséges nagyurak kiakadásáról.

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

1. ábra. Finnugrista naplemente?

 

Nyilván sok dologban egyetértünk az elnök úrral, de ebben a most felmerült kérdésben bizonytalan vagyok. Félek, hogy nem vagyunk ugyanazon az oldalon. Az lenne persze a szerencsés, ha szép hazánkban csupa boldog intézményvezető létezne s az MTA elnöke is közéjük tartozhatna. Ez azonban - tudjuk - csak egy gyermeteg ábránd, mert a világforradalom jelenlegi állapotában nem lehet mindenki felhőtlenül boldog. Néha valakiknek meg is kell szívniuk, hogy a világ kerek legyen. S nyilván akkor fordul jó irányba a világ, ha azok szívják meg, akik miatt a világ eddig nem volt igazán kerek. Ezért én ezt a pénzmegvonást hajlamos vagyok derék dolognak minősíteni.

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

2. ábra. Mi akadályozta meg eddig - a szakmai impotenciáján kívül - az akadémikus "tudományt" abban, hogy észrevegyék a hun írás tényeit, például ezt a nagy ügy szár "nagy folyó úr" mondatot?

 

Nem ismerem igazán az akadémiát. Talán túlzás is ismeretségről beszélni, bár az szemet szúrt, hogy Hunfalvy képe ma is főhelyen lóg a székházukban. A kapcsolatunk laza s a minősítése azon áll, vagy bukik, hogy az MTA és az általa szimbolizált akadémikus "tudomány" segíti-e, vagy hátráltatja a mániám kibontakozását (a magyar írástörténet kezdeteinek tisztázását). Nos, bevallhatom, nem vagyok igazán elégedett az akadémikus "tudomány" e téren az utóbbi száz évben előadott teljesítményével. A nagy mellényű és jövedelmű képviselőik tudománytalannál tudománytalanabb téveszmékkel állhattak elő a székely írás eredeztetése terén - s nem történt semmi. Mindezt szabadon megtehették, sőt időnként busásan díjazták is az önellentmondó és komolyan vehető alátámasztást nélkülöző agyalmányaikat. 

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

3. ábra. A rovásundorukon túl ugyan mi akadályozta meg az akadémikus "tudományt" abban, hogy észrevegyék: a fa ágai közé oda van írva a magyar hieroglif írás szójeleivel a jóságos ős mondat?

 

Pedig az MTA elnökeinek és elnökségének - ahogyan azt egy hozzám hasonló átlagpolgár elképzeli - jó keretet kellett volna teremteniük az írástörténeti kutatás számára is. Azonban nem ez történt. Nem volt itt semmiféle becsületes szabályrendszer, semmiféle tudományos minőségbiztosítás. Csak a Haynau óta divatos magyar- és tudományellenes prekoncepció kiszolgálása és a másként gondolkodók gyalázása folyt majdnem minden csapból. Az elnök úr legfőbb gondja legutóbb is a tudománytalan jelző kiosztásának intézményesítése volt, pedig az MTA-nak sohasem volt és most sincs tévedhetetlen pápája (amint módszere sem a székely írás eredeztetésére).

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

4. ábra. Az akadémikus áltudomány miért terjeszti folyamatosan az ősgeszta mesét, miért hallgat a honfoglalók könyvtárairól, a Quardusat-féle első magyar bibliafordításról és a IX. században az egyházi szertartásokon használt avar és magyar szent könyvekről?

 

Azt is jó lenne tudni, mit ért Lovász László elnök úr az MTA függetlensége alatt? Mitől akar független lenni az akadémia? A társtudományok eredményeitől? A magyar értelmiség véleményétől? A hun hagyománytól, a tényektől és a becsülettől? A Nemetz Tibor matematikus segítségével elvégzett valószínűség-számításunk eredményétől, amely bizonyítja a hun és a magyar jelkincs rokonságát? Ezek a korántsem méltányolható függetlenségi törekvések nem képezhetnek igazi okot a korábbi apanázs fenntartására. 

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

5. ábra. Az elnök úr azt a Róna-Tas Andrást tekinti mércének, aki a nikolsburgi ábécé jeleinek felsorolásakor kihagyta a jelsorból a "tprus" (tapar us "szabír ős") jelet, a hun-magyar azonosság bizonyítékát 

 

Bevallom, nem vagyok igazán bánatos, sőt ünneplem a kormányzat régóta esedékes döntését, mert a kevesebb pénzből remélhetőleg nem fog olyan hatékonysággal működni azakadémikus reszelő, mint eddig. 

A Magyar Nemzeti Múzeum és az ELTE mikor kerül sorra?

 

Lovász László MTA elnök garanciát szeretne arra, hogy az akadémia függetlensége nem csorbul

6. ábra. Ami összetartozik, az egymás mellé kerül: az akadémikus áltudomány által tagadott énlakai Egy Isten mondatjel és az MTA által gáncsolt Petőfi-temetés

 

Abból a szép Duna-parti épületből nem kellene őket kizavarni? Nincs semmi ok arra, hogy Széchenyi István álmát a továbbiakban is zavartalanul megcsúfolhassák. Ezt a magyar- és tudományellenes tevékenységüket nem lehetne áthelyezni egy garázsba, vagy deszkabódéba, esetleg abbahagyni?

Varga Géza

 

Új hozzászólás