Őseink és a Nibiru vonzása

HungaryFirst küldte be 2018. 06. 30., szo - 18:46 időpontban
Őseink és a Nibiru vonzása
Daily Express

A Nibiru egy feltételezett bolygó a naprendszerünkben, amelyet William Pickering és Percival Lowell hibás alapokon nyugvó matematikai számításai alapján valószínűsítettek. Miután e tudósok megvizsgálták az Uránusz és a Neptunusz mozgását, az elméleti értékektől való eltérések miatt azt feltételezték, hogy egy eddig ismeretlen, jelentős tömegű bolygó is található a naprendszerben. A Naptól való feltételezett nagy távolsága miatt a bolygó Nap körüli keringési idejét több mint 3500 évre becsülték. A bolygó korábban a NASA weboldalán is megjelent mint újonnan felfedezett bolygó, akkor kapta a Planet-X (a tizedik bolygó) elnevezést. 1992-ben Myles Standish amerikai csillagász azt fejtegette, hogy a bolygók pályájában talált eltérések csak az adott kor mérési eszközeinek pontatlanságából erednek: túlbecsülték a Neptunusz tömegét. Még ma is folynak kutatások arra vonatkozóan, hogy a naprendszerünkben vannak-e további bolygók.

A Nibiru bolygó legendáját Zecharia Sitchin (1920-2010) orosz származású, az Egyesült Államokban élt újságíró és őstörténet kutató írta meg a világ számos nyelvére lefordított A tizenkettedik bolygó című könyvében. A könyvben a szerző kifejti, hogy a bolygó háromezer-hatszáz év alatt egy elnyújtott ellipszis alakú pályán kerüli meg a naprendszerünk Napját oly módon, hogy a naprendszerbe belépve a bolygók forgásirányával szemben halad. Sitchin könyveiben többször is kitér a Nibiru bolygóval kapcsolatos fejtegetéseire, melyeknek forrásául a sumer kultúra régészeti leleteire, ékírásos pecséthengerekre, nyelvi és csillagászati utalásokra hivatkozik. Sitchin munkásságát a hivatalos tudomány képviselői és az akadémikusok egybehangzóan áltudományosnak bélyegezték. A Nibiru bolygó legendája élénken foglalkoztatja a világvége teóriák gyártóit, és így a feltételezett bolygó folyamatos találgatások és feltételezések tárgyává vált.

A Nibiru sumer eredetű szó, Marduk főisten égi otthonát jelöli. Marduk főisten, miután megölte az Anunnakikat (a legenda szerint ők az égből érkezett megszállók voltak), felköltözött égi otthonába, a Nibirura.

A Nibiru az összeesküvés-elmélet-hívők körében népszerű, feltételezésük szerint 2012-ben kereszteznie kellett volna a Föld pályáját, és össze kellett volna ütköznie vele, bolygónk pusztulását okozva ezzel. Az UFO-hívők szerint a Nibiru törpecsillag, amely körül egy kisebb méretű bolygó kering, amelyen idegen humanoid lények élnek. Más feltételezések szerint a Nibiru egy mesterséges égitest, amin magas fejlettségű és nagy termetű, emberszerű lények élnek, akik az égitest Föld közeli periódusaiban rendszeresen meglátogatják az emberiséget, és jeleket, nyomokat hagynak Földünkön – írja mindezt a Wikipedia.

Más, nem „tudományos” lapok, rovatok véleménye szerint a Planet X-ként elhíresült bolygóról az a hír kapott szárnyra, hogy nem csak hogy értelmes, de kifejezetten fejlett entitások lakják. Őket annunakiknak hívják, s egyes teóriák szerint akár ők is lehetnének azok az istenekként tisztelt lények, akik az emberi formát (értsd: testet) teremtették és akik időről időre beavatkoznak az evolúciónkba. De vajon mennyire biztos ez? Miért éppen az annunakik?

Tény, hogy az evolúciónk számos megválaszolatlan kérdést tartogat számunkra. Ilyen például, hogy hiányzik benne a FOLYTONOSSÁG! Bár szeretnek hivatkozni Charles Darwinra e tárgykörben, azt azért még az evolucionisták is elismerik, hogy bizonyos ciklikussággal, előre ki nem számítható módon, valamiféle áttörés következett be az egyedfejlődésünkben. Voltaképpen kijelenthetjük, hogy ennyi idő alatt ilyen sokféle rassz és alrassz nem fejlődhetett volna ki a bolygónkon pár százezer év alatt. A felegyenesedett embertől az értelmes emberig relatíve nagyon rövid idő telt el ahhoz, hogy ennyire komplex genetikai állomány és előnyös mutáció sorozata mind összejátsszon az érdekünkben. így logikusnak tűnik a külső beavatkozás szükségszerűségéről beszélni. Erre pedig sokféle alternatíva kínálkozik. Közülük az egyik a Nibiru-elmélet.

A régészet mai állása szerint a Nibiruról először a sumérek készítettek feljegyzéseket. A tudomány számára rejtély, a spiritualitás számár evidencia, hogy miként tették ezt. Konkrétan idegen lényektől – nem feltétlenül földönkívüliektől – kapták azokat az információikat és képességeiket, amelyek lehetővé tették számukra kozmosz látható és láthatatlan síkjainak az alapos feltérképezését.

Zecharia Sitchin az emberiséget közvetett módon a Nibiruról származtatja. Ő sumer ékírásos bizonyítékokkal támasztja alá elmélete igazságát. Tehát a Napon és a Holdon kívül még további tíz bolygót kell keresnünk a naprendszerünkben.

Azért azt jegyezzük meg, hogy a sumérek milyen fenomenális matematikai és asztrológiai ismeretek birtokában voltak. A kört 360 fokra osztották, többféle számrendszerben számoltak, ismerték a bolygók és a csillagok periodikus mozgását.

Ha az annunakik valóban a Nibirun laknak, s előttünk járnak a technológiai és a szellemi fejlődésben, illetve a Nibiru a naprendszerünkhöz tartozó bolygó, akkor miért ne lehetne kapcsolatot feltételezni a Nibiru lakói és a földlakók között? Ha nem is nagy távolságokat átszelő űrhajókkal történő kapcsolatfeltételre gondolunk, akkor is a bolygóink keringési pályái alkalmasint lehetővé tehetik az interplanetáris kontaktust.

Sitchin egy berlini múzeumban őrzött pecséthengerre is hivatkozik a Nibiru esetében. Nippurban találták azt a pecséthengert, amelyen egyszerű földművesek figyelnek egy, a nappal égen is látható bolygót, a Nibirut. A mezopotámiai szövegek többször kihangsúlyozzák az égitest fényességét. („látható napkeltekor és napnyugtakor tűnik el”).

De említhetném az ékírásos sumer táblákat is, amelyeken olvasni lehet az Istenek Bolygójáról, ahogy a Nibirut nevezik.

Az akkád teremtésmítosz arról számol be, hogy egy naprendszerünkbe betörő, ismeretlen bolygó, amit Marduknak neveztek idézi elő azokat a kozmikus katasztrófákat, melyek végül a Föld, a Hold és a Plútó kialakulásához vezettek. Maradjunk annyiban, hogy ez is egy értelmezési módja lehet a mítosznak. Ebben az elbeszélésben Marduk voltaképpen azonos a Nibiruval.

Akár elfogadjuk a fenti történetet, akár nem, a Nibiru a sumer szövegek alapján a naprendszerünkhöz tartozik, de nem egy szokványos, hanem egy elnyújtott pályán mozog, amelynek a keringési ideje 3600 év. A sumerok az „életet fenntartó istennek” is nevezték a Nibirut. Ebből arra következtettek a kutatók, hogy akkor az élet eredete összefüggésbe hozható a Nibiruval. Spirituális szempontból ez triviális, hiszen minden bolygón van élet valamilyen formába. Ugyanakkor nem árt megjegyeznem, hogy az élet teremtés útján jön létre, ergo minden faj teremtve lett akár földi, akár földönkívüli.

Az agyagtáblák beszámolnak arról, hogy i. e. 500-400ezer között már látogatást tettek a Terrán az annunakik. Állítólag nyersanyagra volt szükségük, ezért a mai Irak területén több bázist is létrehoztak. Azonban egy bizonyos idő elteltével viszály robban ki közöttük, ezért két vezető genetikai úton egy irányítható munkás fajt hoz létre, amelyből később az ember is kifejlődött. A történelem folyamán nem volt tökéletes egyetértés az istenek között sem. Mindenesetre az annunakik számtalan technikai újítás és tudományos ismeretet adtak át az emberiségnek, aminek köszönhetően az evolúción begyorsulhatott és több virágzó civilizáció is megszülethetett. Más lapra tartozik, hogy több civilizáció magának okozta a vesztét e tudás helytelen használata miatt: hol egymás ellen fordították a tudásukat és szuper eszközeiket, hol az istenek haragját vívták ki ügyködéseikkel.

A Nibiru tehát 3600 évenként visszatér és akkor a belső bolygók közelében elhaladva zavarokat idéz elő a keringési pályájukat illetően. A csillagászok eddig nem igazolták vissza hivatalosan a Planet X létezését, jóllehet 1983-ban már egyszer bejelentették, csak azután villámgyorsan visszavonták.

Sitchin szerint i. e. 556-ban járt itt legutóbb a Nibiru, tehát a következő kozmikus randevúra majd csak 3000 után kell számítanunk. Ebből következik, hogy 2012-t és a Nibirut összekapcsolni kissé erőltetett dolog, feltéve, hogy elfogadjuk Sitchin kronológiáját.

Nagy kérdés, hogy vajon a NASA tényleg felfedezte már a Nibirut és elhallgatja a nyilvánosság előtt az eredményeit, vagy sem. Tény, hogy a sumer szövegek belövik azt az irányt, amelyből a Végzet Bolygója már ezekben a percekben is közeledik felénk.

A NASA 1982-ben alaposan megvizsgálta a sumer forrásokat és azok alapján kiszámította a Nibiru jelenlegei helyzetét. Az infravörös távcsővel felszerelt csillagászati mesterséges hold (IRAS) gyorsan megtalálta a kiszámított helyen a keresett bolygót. De azóta nagy a hallgatás ebben az ügyben, sőt egyesek úgy vélik, hogy kifejezetten dezinformálják a közvéleményt.

Mi a Nibiru? Lehet, hogy csak egy szimpla bolygó. Elképzelhető, hogy egy vagy akár több holddal rendelkező bolygó. de az sem zárható ki kategorikusan, hogy a Nibiru nem egy bolygó, hanem barna törpecsillag, melynek hét kísérője van. Ha a legutóbbi hipotézist elfogadjuk, akkor logikusnak tűnik az égitest napközelben megfigyelt, egyáltalán nem szerény sebessége, az általa kiváltott gravitációs hatások, valamint a hirtelen felfénylései és a mélyvörös színe. Ne feledjük, hogy a Nibirunak a naprendszerünkön keresztül történő áthaladása rendszeres természeti katasztrófákat okozott a történelem folyamán. Az ősi feljegyzések és mítoszok ennek is emléket állítanak.

Az ősi sumer szövegekben a 3600-as szám jele egy nagy kör volt. Az égitest díszítő jelzője a „Sár”, melynek jelentése egyebek mellett a „tökéletes ciklus”, valamint a „teljes kör”. Minő véletlen, hogy ez egyben a 3600-as számot is jelöli.

Ha most egymás mellé illesztjük a 3600-as számot, a ciklust és a Nibirut, akkor egyáltalán nem kell megerőltetnünk magunkat ahhoz, hogy felismerjük az összefüggéseket.

Elgondolkodtató, hogy vajon mivel képes kiváltani a Nibiru a kisebb-nagyobb kataklizmákat, sőt sokszor korszakváltásokat, vagy akár uralkodói házak bukását. Márpedig ebben mind a sumer, mind a bibliai hivatkozások egyetértenek. Valószínű, hogy a Nibiru mágneses tere, ha úgy tetszik, kisugárzása a ludas abban, hogy minden egyes megjelenésekor felbolydul valami a földi evolúcióban.

Nyilván sem a NASA, sem más űrkutatási hivatal nem óhajt pánikot kelteni, illetve nem akarja félreinformálni a társadalmat. Mindenesetre sok a találgatás és kevés a konkrétum a következő Nibiru-áthaladást illetően.

Az embereket nem kell nagyon noszogatni, amúgy is szeretnek mindent túldramatizálni és felfújni. Olyan egyszerű lenne a dolgokat egyetlen képlettel leírni. Például a Nibirut felelőssé lehetne tenni a vízözönért, vagy akár Atlantisz elpusztulásáért és hasonlókért. De mi van akkor, ha a Nibiru egyik faj kihalásért, egyetlen árva kozmikus szerencsétlenségért sem felelős? Tegyük fel, hogy a Nibiru lakói jóindulatú lények, akik időnként tudásukkal és energiájukkal megtermékenyítik a földön szerencsétlenkedő emberi fajokat. A Földnél 23-szor nagyobb Nibiru gravitációs vonzása nem feltétlenül az egyetlen erő, amely a két égitest között hathat. Lehetnek spirituális hatások is.

Olybá tűnt 2012-ben, hogy ki kellett ábrándulniuk egyeseknek, mert nem volt „Nibirus” világvége. Ebből következik, hogy a Nibiru nem az Apokalipszis bolygója, s nem is Sötét Csillag, s nem szolgált rá a Nemezis névre sem. Bár utóbbi nyílván valakinek végzetes, hiszen 3660 évről van szó.

A sumér emlékeket a USA hadserege „egész véletlenül” lebombázta az iraki háborúk alatt. Az USA kormányzata 3szorosára emelte a NASA anyagi támogatását, ami az ürsíklók állapotán nem nagyon látszik meg.

Akkor vajon mire megy el a pénz? Egész véletlenül az ionhajtóművekre és a ''Marsra irányuló programra'', ami valójában nem is a Marsra irányul hanem a Nibiru a cél? 30-50 év múlva egész közel lesz, és a NASA még jóval előtte szeretne oda eljutni és körülnézni, talán kiváncsiak, hogy mi van az istenek lakhelyén... Az oké, hogy kiváncsiak, de az az érdekes, hogy az oroszok előbb akarnak odaérni a napszél hajtású űrhajójukkal. Állítólag, most bontakozik ki a 2. űrverseny. Na most ha a nibirun nincs semmi, akkor miért olyan fontos elsőnek odaérni?

Az tény , hogy a Nibiru jön, és érkezésével komolyan meg fogja változtatni a föld éghajlatát, és természeti katasztrófákat fog okozni.

A NASA 1982-ben tanulmányt készített, ahol pontos számításokat és igen precíz elemzést találhatunk. A nevezett mű megtalálható a NASA Astrophysical Data System - 1988AJ.....96.1476H kódjelzés alatt. Pontos képletet találhatunk a Planet X, azaz a tizedik bolygó legvalószínûbb feltalálási helyére vonatkozóan - R.S. Harrington munkája nyomán.

Mindössze egy évvel késöbb bocsátották fel az IRAS (infravörös távcsővel felszerelt csillagászati mesterséges holdat) és szinte azonnal meg is találta a 10. bolygót.

Eljön a nap, amikor szabad szemmel is látható lesz a Nibiru! Annak ellenére is, hogy egyes rendkívül bizarr elméletek szerint a HAAARP és a chemtrail technológiák kombinálásával a NASA holografikusan vetített egy mesterséges illúziót az égre, hogy eltakarja előlünk az egyre közeledő égitestet.

Egyes feltételezések szerint egyes kultuszok, és a háttérhatalomban megbújó titkos szekták kifejezetten várják a Nibiru érkezését, és rejtett utalásokat rejtettek el a világban. Például lehet, hogy nem véletlen, hogy egyesek szerint a Naprendszer és a Nibiru pályája a Nibiruval együtt látható a svájci frankon.

Hogy igazak-e a Nibururól szóló legendák és összeesküvés elméletek, az hamarosan kiderülhet…

 

Borítókép forrása: Forbes

(Források: Wikipedia, Boldognapot.huAvilagtitkai.com)

Új hozzászólás