Villach "világ" neve és a Tordos-Vincsa kultúra Bél ak ligatúrája

Varga Géza küldte be 2018. 08. 07., k - 16:36 időpontban

Az Írástörténeti Kutatóintézet 2018-as dalmáciai expediciójáról hazafelé tartván ötlött a szemembe egy szlovén útjelző tábla Villach osztrák város német és szlovén nevével: németül Villach (ejtsd: Filah!), szlovénül meg Beljak. E két névről az eszembe jutott a Tordos-Vincsa kultúra Bél Ak olvasatú ligatúrája, amit Winn közölt (1/a. ábra). A Tordos-Vincsa kultúra Winn által közölt jelei és a magyar jelkészlet között egyébként 49 azonos jel van, amit az etnokulturális rokonság jeleként értékelhetünk. 


Ez a szlovén útjelző tábla megerősített abban, hogy világ szavunk egykor, talán a kőkorban, Bél ak alakú volt s hogy ezen a tájon valaha magyarul, vagy magyarral rokon nyelven beszélő nép élt. Ez utóbbi sejtés, bár sokan meglepődhetnek rajta, nem áll minden további alátámasztás nélkül. Mario Alinei olasz nyelvész szerint, aki az etruszk nyelvet a magyar legközelebbi rokonának tartja, az etruszkok ősei a Dunántúlról vándoroltak Itáliába vagy 5000 évvel ezelőtt. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor is székely jelekkel írt magyar szavakat őrzött meg, igazolva ezzel Alinei felismerését.  

 

 

 

1/a. ábra. A székely írás bögözi "ty" (atya) jele (balra) és a Bél Ak (esetleg Dana Ak) olvasatú Tordos-Vincsa jel (Winn 11, jobbra) - a Tordos-Vincsa kultúra jeléről feltehető (ha az önmagában került elő egy cserépdarabon), hogy Winn nem pontosan közli a jel állását 


 

 

1/b. ábra. A székely írás "b" (Bél, belső) és Ak (patak, Heraklész) jele, a fenti ligatúrák összetevői

 

Ezen a Tordos-Vincsa jelen már évekkel ezelőtt is töprengtem egy sort. Úgy néz ki, mint a székely írás "ty" betűjének (a magyar hieroglif írás atya jelének) egyik változata, amely azonban a Bél és az Ak (patak, Heraklész) ligatúrájának tűnik. Azaz, ha egyetlen jelnek tekintjük, akkor az atya szójeleként, de ha összetételnek, akkor a Bél Ak "Bél patak, belső folyó" mondatjeleként is olvashatjuk. Ez az értelmezés emlékeztet a kínai írás "középső folyó" jelének jelentésére - ugyanis mindkét jel a Tejútra, a kozmosz forgástengelyére utal.
A jelentések e látszólagos ellentmondásán hamar túltehetjük magunkat, ha tudjuk, hogy Bél, az ősvallás isteni triászának fiú tagja azonos az égi patakkal, a Tejúttal s egyúttal az ősapánk is. A Bél nevet persze hiába keressük a krónikáinkban, ott a Nimród nevet találjuk a helyén - Bonfini azonban magyarázattal szolgál, mert szerinte a zsidó krónikák hatására került a krónikáinkba a Nimród név.
Az eltelt idő alatt a Bél Ak jelnév könnyen kicserélődhetett az atya jelnévre, mondjuk a kereszténység felvételekor, amikor a rovásírással írt magyar nyelvű krónikáinkat áttették latin nyelvre és írásra (a heftalita Hun Birodalom valamelyik püspökségében, vagy később - a honfoglalók könyvtárairól korábban már beszámoltam itt). Amiképpen a történetírók Bél helyett Nimródot írtak, azonképpen Bél isten jelét is az atya jeleként kezdhették el emlegetni. Ebből aztán az akrofónia során kialakult a székely írás egyik "ty" betűje.
Ez a lehetőség arra is utalhat, hogy a székely írás a hun kereszténység eszköze volt a heftalita Hun Birodalom területén meg az Al-Duna mentén és bizánci területeken tovább élő keresztény hun-utód csoportok kezén. Tőlük kerülhetett be a hunok (Kézainál: blakok) írása Erdélybe és a Kárpát-medence egyéb területeire is. Az ő hatásukra született meg a glagolita írás "f" betűje (amely a görögben a "th" jele s csak a székely írásban jelöli az "f"-et, a magyarul beszélő hunok Föld szójeléből kialakulván).
Villach neve származhat a Tordos-Vincsa kultúra korából, vagy (legkésőbb) a hun/avar/honfoglalás korból is, amikor még ismert lehetett Bél isten neve. Tájékoztató adat, hogy a Bíborbanszületett szerint 950 táján még éltek avarok Dalmáciában. A Villach név megfelelője ma világ-nak hangzik a magyar nyelvben, de Otto von Sadovszky megtalálta a párját egy penut indián nyelvben is, ahol azt vilak-nak mondják. Ebből következően a Bél-vil szóhasadás már az indiánok őseinek Amerikába vándorlásakor megtörténhetett.
A szlovéneknél megmaradt az eredetibbnek tűnő Beljak névváltozat, amint a Tordos-Vincsa kultúra korából meg előkerült a Bél Ak ligatúra. Az orosz bjelüj és a magyar világos megfelelése is aláhúzza a fenti szavak összefüggését. A kelta Bél, Belisama, Beltene valamint az ugariti Baál istennevek is az istenalak igen régi és elterjedt voltát húzzák alá.  Ez az elterjedtség okozhatta, hogy a Bél Ak összetétel fennmaradt a Tordos-Vincsa kultúra korától napjainkig Villach/Beljak nevében, meg a magyar világ szóban és másutt is.
A fentiek alapján a ligatúra jelentései közé tartozik az "atya", a "belső patak" és a "világ", amelyek egy panteista ősvallás istenképzetét írják le.
Ami azt jelenti, hogy egy Tordos-Vincsa ligatúra (mondatjel) olvasatát sikerült valamelyest megerősítenünk. Van tehát remény a Tordos-Vincsa jelek egyre jobb megértésére és elolvasására, de ehhez igen sok adat összefésülésére és felhasználására lesz még szükség.
Ezek az összefüggések megerősítik azt, hogy az emberiségnek a nyelvek összezavarodása előtti közös nyelve hasonlíthatott a magyarra, a kőkori ősvallás jelkészlete pedig a magyar hieroglif írás jeleire.

Új hozzászólás