Az angol királyok félig magyarok

HungaryFirst küldte be 2018. 08. 08., sze - 20:46 időpontban

Tudják a kedves olvasók, hogy ki volt II. Erzsébet üknagymamája? Nem más, mint egy magyar erdélyi gróf leánya: Rhédey Claudia! Egy újság kivágás a magyar sajtóból:

 

Az angol királyok félig magyarok?Az angol királyok félig magyarok?

 

Tudják a kedves olvasók, hogy az angol és a skót királyok ősanyja ki volt? Nem kisebb személyiség, mint SZENT ISTVÁN MAGYAR KIRÁLY LEÁNYA : ÁGOTA!

Nézzük a történeti tényeket: Szent István uralkodása alatt a ma is használt írásbeliség még nem alakult ki. Született gyermekeiről alig tudunk valamit. Külföldön a Thietmar krónikája ennyit ír: "in ipsis infantiae gradibus instates"  -gyermekkorukban elhaltak- egy XIV. századi magyar krónika, Sequitur de regibus közlése:

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Mindig csak fiú nevek. A  család nevét, fényét, gazdagságát a fiúk vitték tovább. A nők ebben a korban nem számítottak, hisz csak az volt a dolguk, hogy utódokat hozzanak a világra. Nem meglepő, hogy némely magyar királyunk feleségének a nevét sem ismerjük.
Árpád-házi Ágota történetének kezdete a ködös angol-honban kezdődik a IX. században!
OLVASSUK: Magnus Kanut dán király megtámadja Anglia uralkodóját, s megöli  "Vasbordájú"  Edmunt királyt.

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Gyermekeinek, Edmuntnak és Edwardnak  menekülniük kell az országból, hű embereikkel együtt. Hosszas bolyongás után jutnak el  Pannónia földjére, "Szent" István király birodalmába. A vendég szerető király befogadja Edmunt király gyermekeit, kíséretükkel együtt. A királyfiak szerepet vállalnak István udvarában, vitézei lesznek. István annyira megkedveli őket, hogy egy nagy birtokot adományoz nekik a mai Baranya megyében.

"Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő."

/intelmek Imréhez/

Hogy ez így történt, bizonyítja egy 1235 évi, II. András által kiállított oklevél, mely a pécsi püspöknek adományozott bírtok egy részét így nevezi az oklevélben:

"terris Brittannorum de Nádasth" -Nádasdon lévő Britek földje- 

Az angol királyok félig magyarok?Az angol királyok félig magyarok?

 

/MOL-DL-3, átírás/

Nádasd birtokon volt RÉKA vára.  Ide költöztek be az angol királyfiak. Edmund hamarosan meghal. Edward megkéri István király ÁGOTA nevű leányának kezét. Az ifjú házaspárnak itt születnek meg gyermekeik:
Margit, /1047.06.10./ ő a későbbi Skóciai Szent Margit/ Krisztina, Edgard.
  
Az angol történelem kereke fordul egyet. A Londoni "Bölcsek Tanácsa" új királyt választ 1056 évben, a választás a Pannóniában lakó Edwardra esik. Így hazahívják családjával együtt.

Így ír erről Willam Malmesburg krónikája:
"Hitvalló Edward király követséget küldött a hunok királyához, hogy Edmund fiát, Edwardot engedje haza, hogy elfoglalja ősei trónját"

ALBERICUS krónikája így írja le a történetet 1017 évnél:

Az angol királyok félig magyarok?

 

Háza népével hazaköltözik, elfoglalja Anglia trónját. De a legendás angol trónviszályok tovább gyűrűznek, s Edward váratlanul meghal. Az új király Edward fia Edgard lesz az új választott király. A fiatal uralkodónak a támadó Hódító Vilmossal szemben semmi esélye nincs. Anyjával és nővérével menekülnie kell. A skótok földjére menekülnek, ahol "véreskezű" Malcolm skót király befogadja őket. Margit szépsége és okossága elbűvöli a királyt, s özvegy lévén megkérte Margit kezét, legyen a felesége, a skótok királynője. Az igenlő válasz után 1070-ben megtartották az esküvőt Edinburgh várában.

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

"Malkolm a legnemesebb királyi családból vett magának feleséget"  "Ágotán, Margit  anyján keresztül a magyar szokások, törvények, erkölcsök, vallásos felfogás érvényesült /szent/ Margit személyiségében és felfogásában"
      
Írja Ducsek E. Skóciai Szent Margit élete c. könyvében.
Margit fordulópontot hozott a barbár skótok életében. Az országot a nép-jogok szabad gyakorlatához segítette, katolikus vallásra térítette a népet.

 

Az angol királyok félig magyarok?
Szent Margit iniciálé.            Malkolm király és Margit a trónon.

         

Magyarországi magyar kíséretének tagjait magas pozíciókba juttatja. Ma is több ősi skót klán büszkén vallja magát MAGYAR származásúnak. Malkolmnak és Margitnak nyolc gyermeke született. Három fia is skót király lett közülük.

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Férje és legidősebb fia elesik az angolokkal vívott csatában, s ez annyira megviseli, hogy két nappal később bánatában 1093.11.16 -án meghal. Akkora szeretet és tisztelet övezte a szent életű feleséget, családanyát, népe gyámolítóját, hogy IV. Incze pápa 1251-ben szenté avatja.

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

 Idézet egy angol parlamenti megemlékezésből:
"Mi, skótok büszkék vagyunk pannóniai Margitra, de méltán lehetnek büszkék a magyarok is! Emlékezzünk meg róla kegyelettel, mint az első magyar keresztény térítőnkről! "

 

Az angol királyok félig magyarok?
Edinburghi várban lévő Szent Margit kápolnája. Építette a hálás skót nép Margit emlékére, a halála utáni években.

Szenté avatása után a Dunfermline apátsági templom sírkertjébe helyezik örök nyugalomba. Sírja neves zarándokhely a mai napig. 

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Megjegyzem, hogy egyes történészek Ágotát Szent István testvérének, esetleg Gizella rokonának tartják. Csak egy a baj: az évszámok. Feltételezik, hogy egy angol ifjú ember feleségül venne egy öreg matrónát? Ha Géza fejedelem lánya Ágota, akkor kb. ötven évesen elveszi egy huszonéves ifjú, s még gyerekeket szül?  KÉPTELENSÉG! 

Ha "Szent" István unokájának királyi vére már felhígult az angol királyokban, kaptak még egy magyar hölgyet, ki újból pótolta azt: gróf Rhédey Claudiát.

OLVASSUK EL TÖRTÉNETÉT:

 

Az angol királyok félig magyarok?
gróf Rhédey Claudia de kisréde. Windsor uralkodóház egyik ősanyja. II. Erzsébet brit királynő ükanyja.

Aba Sámuel király /1041-1044/ és Szent István húga /neve nincs/ házasságából születtek a Rhédey család ősei. 1466-ban I. Mátyástól nyer címeres armálist Nagy-rédei János. 1659-ben Rhédey Ferenc de nagyréde mint Erdély fejedelme grófi  címet, és címert kap I. Lipót császártól. /Királyi könyvek, 12/225./

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

A Rhédey család grófi címere

Az angol királyok félig magyarok?

 

Claudia Erdőszentgyörgyi Rhédey kastélyban látja meg a napvilágot 1812-ben. Szülei gróf Rhédey László és Inczédy Ágnes. Igen kiváló nevelést kap. Bájos, nagyon okos hölgy válik belőle, mikor fel cserepedik. Mint minden főúri családnak, nekik is van a bécsi császárvárosban palotájuk. Itt éri a családot az a megtiszteltetés, hogy 1830 évben I. Ferenc császár és magyar király meghívót küld nekik az évi farsangi bálra. A bál forgatagában megismeri a délceg katonatisztet, Sándort, Württemberg hercegét, s rögtön bele is szeret. A kölcsönös vonzalom hamarosan szerelembe fordul. A hercegi család nem nézi jó szemmel, hogy csak egy "gróf" a választott ara. A házasság sok bonyodalom után csak 1835-ben teljesedik be. Hogy ne legyen a házasság rangon aluli, Claudia megkapja az előkelő Hohenstein grófja címet. A házasságból két leány s egy fiú születik. Ferenc nevű fia megkapja 1837-ben a Teck hercege címet.

 

Az angol királyok félig magyarok?
 Rhédey Claudia és férje, Sándor württembergi herceg

Ez a rang lehetővé teszi az ifjú hercegnek, hogy feleséget már királyi családok között keressenek. /ahogy akkor mondták: a rang kötelez./ Ferenc választása az angol királyi családból származó Viktória cambridgei hercegnőre esik. A házasság boldog, de egy baleset hamar végetvet a családi idillnek. Egyik leányukat, Teck Máriát feleségül kéri György Yorki herceg, ki hamarosan V. György néven angol királlyá választanak. 

V. György és Teck Mária fia, szintén György rövidesen VI. György néven szintén Anglia királya lesz, felesége Bowes-Lyon Erzsébet. Az ő leányuk az, ki a mai napig uralkodik a brit nemzet felett: II. ERZSÉBET!

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Erdőszentgyörgy temploma, hol Rhédey Claudiát eltemették. A templomban van az emléktáblája, melyet unokája, Mary Viktória, Teck hercegnője állíttatott 1905 évben.

 

Az angol királyok félig magyarok?
Károly trónörökös Erdőszentgyörgyön felavatott Rhédey Claudia szobránál tiszteletét teszi

A román turisztikai hivatal egyik turistacsalogató videofelvételén a trónörökös büszkén állítja, hogy Havasalföld kegyetlen hercege, III. Vlad vére folyik az erei­ben, ezért járna neki a hatalomból is.

A Daily Mail már tavaly pedzegette román forrásokra hivatkozva, hogy akár le is mondana a brit trónról fia, Vilmos herceg (30) javára, hogy ha kell, elfoglalhassa a román trónt III. Károly néven. És bár a felvételen mosolyogva adja elő, hogy részt kíván a hatalomból, bizonyos szinten komolyan gondolja, hiszen évek óta rengeteg pénzt fektetett többek között erdélyi építészeti emlékek rendbehozatalába, és ingatlant is vett ott.

Rokonságát a családfakutatók is megerősítik, Vlad Tepes tizenhatodízigleni leszármazottjaként emlegetik. A királyi család úgy került rokonságba Drakula gróffal, hogy az edinburghi hercegnő, Mária, aki Károly dédapjának unokatestvére volt, hozzáment I. Ferdinánd román királyhoz. 

A kolozsvári történész, Doru Radosav szerint a Windsor-ház és a Tepes család közti rokoni kötelék egyébként magyar vérvonalon alakult ki. Miután a Segesváron született Vlad első felesége Báthory lány volt, második nejét a Szilágyi-klánból vette el, míg harmadik felesége Mátyás király unokatestvére volt.

Erdélyi vér csörgedezik az ereimben, családfám szerint a „karóba húzó" Havasalföld hercegétől, Vlad Tepestől származom!

– mondta Károly büszkén a Travel Channel műsorában.

Mogyoróhéjban ennyi a történet, hogy Anglia és Skócia királyai, királynői  MAGYAR génekkel is rendelkeznek, MÉGHOZZÁ:

Szent István és Aba Sámuel királyaink génjeivel!

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Ezt a családfát nemrégen kaptam:

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

DE ne legyünk anglománok! Van a tarsolyban még egy igen érdekes házasság a VIIII. századból:
Menjünk vissza a KAROLING korba, s nézzünk bele az ANNALES BERTINI 949 évi bejegyzésébe:
"Pippin egybekelt Bertradával, aki a Bertha nevet viseli" -mikor Martell Karolus feleséget keresett fia, Pippin számára, a királyi tanács a "hungáriai Bertára" szavazott. A leánykérő követség Hungáriába ment, s meg is kapták Berta kezét.

Tudvalévő, hogy akkor a hatalmas AVAR birodalom élte fénykorát "Hungáriában"   Hogy a avar Kagán, vagy a Jugurrus leánya volt-e Berta, nincs adat.

Pippin,/pippinus parvus, kis pippin/ volt Nagy Károly, Magnus Karolus, az "első európai" apja, ki Neustrasia majordomusa volt.

Az angol királyok félig magyarok?

 

"Signum + Inlustri viro pippins maiore domus" -Pippin majordomusnak, a kiváló férfiúnak keresztvonása!

Az angol királyok félig magyarok?
Karolus Magnus portréja.  /Albrecht Dürer/ és Vert-arany hermája.

A Marmontieri legenda írja:Berta hun /magyar/ királyi származású.
Szent Wandregisilius annales 877 évi bejegyzése: "Lajos /a jámbor/ kapta meg az avaroknak,. azaz a hunoknak, vagyis a ungarok /magyarok/ országát"/a frank birodalomba tudták, hogy az avarok-magyarok!/

Ezt az eseményre még 1373 évben is emlékeztek, hiszen ADANET LE ROI:
Historie de la royne Berta et du Roy Papin trubadúr énekben /chanson de geste/ megírták és a trubadúrok országszerte énekelték!

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

Berte as-grans-piés: nagylábú Berta - népies elnevezés.

 

Az angol királyok félig magyarok?

 

MÉG EGY KEVÉSBÉ ISMERT TÉNY: "Első" királyunk, Szent István  felesége, Gizella negyedrészt MAGYAR volt! Gizella DÉDAPJA, Arnulf, ellensége, Konrad frank király elől Magyarországra menekült. Itt feleségül vette KAÁL vezér leányát, Agnest.

Új hozzászólás