"Szent" István törvény és a rovásírásunk

HungaryFirst küldte be 2018. 08. 10., p - 08:47 időpontban

Bevezetésül olvassuk el az alábbi blogrészeket:

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

 

 

 

 

 

 

Keressük meg ezt a törvényt Szent István törvényei között!

Szerencsénkre az Admontí kódexben (Salzburg) fennmaradt Szt. István I. és II. törvénygyűjteménye. Az I. könyv főleg egyházi jellegű törvényeket tartalmaz; a II. könyv rabszolgák, hatalmaskodók, tolvajlások és a tizedfizetés témáját tárgyalja.

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

 

Admontí -kódexben lévő Szt. István törvényei.

Itt bizony semmiféle törvény nincs, mely a rovásírásos könyvekkel  foglalkozna. Az interneten keresgélve a következő szöveget találom: 

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

 

Belépek az Országos Levéltár Arcanum adatbázisába. Próbálom megkeresni a Szilassy család levéltárában a "Szent Istváni" törvényt. Nem találom meg.  Nincs itt semmiféle rovásellenes törvény. Vissza az internetre: végre megtalálom az "oklevelet":

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

 

Ahogy olvasom, rögtön feltűnik, hogy itt valami nagyon nincs rendben! Nézzük az ordító hibákat:

  • Vatikán 1000-ben - Akkor nem   volt Vatikán, csak Róma! Illetve: Szent Péter trónusa!  
  • Dátum - október calendája. (szeptember 23) Jakab apostol  ünnepén.  Csakhogy Jakab ünnepe már 1000 éve július 25-én van! 
  • I. István király - honnan tudta volna István, hogy I-ső lesz? Különben nem volt király 1000-ben, csak fejedelem. Legkorábbi koronázási dátum: 1000 december!
  • Titkos tanácsbelijeivel - csak főember-szolgák voltak! Királyi tanács   az  országban  nem létezett. 
  • Szilveszter pápa a  kunokat is említi - nem voltak ismertek  az országban.    Kunország (Cumánia) a kárpátokon túl létezett.  
  • Az egyházban található pogány betűs imakönyv - abszolút képtelenség.  A papok csak latinul tudtak. A lakosság írástudatlan volt.

 

"Szent" István törvény és a rovásírásunk

 

A Pannonhalmi alapítólevél címsora: "IN NOMINE DOMINI DEI SUMMI! STEPHANUS SUPERNA PROVIDENTE CLEMENTIA UNGARORUM REX."

A magasságbeli Úristen nevében! István a magasságbeli gondviselő kegyelméből a magyarok királya. (Egy valódi Szentistváni oklevél kezdő címsora.)

Ezek után megállapítható, hogy ez az "oklevél" nem 1000-ben íródott, de nem is a későbbi időkben. Ez egy orbitális hamisítvány, melyet egy olyan "ember" irt, ki nem volt tisztába azzal,hogy egy oklevél hogy néz ki a valóságban.

SUMMÁZATA A DOLOGNAK: Szent István nem foglalkozott az ősi rovás írásunkkal, arra ott voltak a latin nyelvet, írást bevezető papok, az ÚJ EGYHÁZ szolgái. Ők viszont valószínűleg nem foglalkoztak krik-krakszokat tartalmazó vésetekkel. Elég volt nekik az ellent álló magyarok szóval-karddal való meggyőzése.

CUI  BONO (kinek a javára?)

Forrás:   ; Martelyman

Hozzászólások

Örvendek annak, hogy egyetértünk! Más úton jutottunk el ugyanahhoz az eredményhez. Gratulálok!

 http://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/08/szent-istvan-es-rovasiras.html

Új hozzászólás