Ezek az EP-képviselők szavazták meg a Sargentini-jelentést

HungaryFirst küldte be 2018. 09. 12., sze - 18:59 időpontban
Ezek az EP-képviselők szavazták meg a Sargentini-jelentést
Kép: Wikipedia

Az Európai Parlament plenáris ülésén 448 igen szavazattal, 197 ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők a Sargentini-jelentést. A politikusok név szerint szavaztak, az alábbiakban felsorolásszerűen közöljük frakciónként az igennel szavazókat - echoTV.

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért:
Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goerens, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Lalonde, Løkkegaard, Meissner, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Wierinck, Wikström 

Európai Konzervatívok és Reformisták:
Macovei, Mobarik, Theocharous 

Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája:
Adinolfi, Beghin, Castaldo, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Moi, Pedicini, Tamburrano, Valli, Zullo 


Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, López Bermejo, Lösing, Matias, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Urbán Crespo, Vallina, Vergiat, Vieu, Zimmer

Függetlenek:
Papadakis Konstantinos, Sonneborn 

Néppárt:
Adaktusson, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Christoforou, Clune, Coelho, Collin-Langen, Corazza Bildt, Dantin, Dorfmann, Ehler, Engel, Faria, Fernandes, Fjellner, Florenz, Gahler, Gieseke, Girling, Gräßle, Grossetête, Guoga, Hansen, Hayes, Hökmark, Hübner, Jazłowiecka, Joulaud, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Malinov, Mandl, Mann, Marinescu, Melo, Metsola, Morin-Chartier, Mureşan, Niedermayer, van Nistelrooij, Olbrycht, Pabriks, Pieper, Pitera, Plura, Polčák, Pospíšil, Preda, Radtke, Rangel, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schwab, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Ţurcanu, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Zagorakis, Zammit Dimech, Zwiefka

Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Detjen, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gloanec Maurin, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Padar, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, dos Santos, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Stanishev, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Zöldek/Európai Szabad Szövetség:
 Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Engström, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Soros szervezeteinek erős a befolyása Brüsszelre

Korábban az Origo arról írt, hogy az EP harmada Soros zsebében van. Idén tavasszal került nyilvánosságra egy lista azokról a brüsszeli politikusokról, akik Soros György bűvkörében tevékenykednek. A milliárdos alapítványának belső adatbázisából kiszivárgott összesítésből kiderül: Soros több mint kétszáz európai parlamenti képviselőt képes mozgatni.

A lajstromban "megbízható szövetségesek" címke alatt olvashatók a döntéshozók nevei, ebből kiderül, hogy Soros György 226 politikusnál bír valamilyen befolyással a 751 képviselőt tömörítő Európai Parlamentből.


ECHO TV

Új hozzászólás