Hol­land kom­mu­nis­ták ala­pí­tot­ták Ju­dith Sar­gen­tini párt­ját

HungaryFirst küldte be 2018. 09. 16., v - 19:39 időpontban

Sokan te­szik fel a kér­dést mos­ta­ná­ban, mi­féle párt po­li­ti­kusa is a ve­he­men­sen Ma­gyar­or­szágra tá­madó Ju­dith Sar­gen­tini? A Ripost utá­na­nézett és kü­lö­nös dol­gokra buk­kan­t.

Sargentini pártja a kommunisták utódpártja Hollandiában.  A Groene Links, a Baloldali Zöldek nevű pártot 3 kisebb párt beolvasztásával a Holland Kommunista Párt központi bizottsága hozta létre, lényegében egyfajta fedőszervezetként, hogy megtévessze a közvéleményt.

 

Hol­land kom­mu­nis­ták ala­pí­tot­ták Ju­dith Sar­gen­tini párt­ját

 

1989-ben döntöttek így, abban az évben, amikor Kelet-Európában megkezdődött a kommunizmus összeomlása, a Szovjetunió haláltánca. A holland kommunisták, látva az eseményeket, régi szokásaikhoz híven illegalitásba vonultak, átnevezték magukat Baloldali Zöld pártnak.

A mindvégig sztálinista elveket követő Holland Kommunista Párt legszégyenteljesebb döntései közé tartozik, amikor 1956-ban hivatalos nyilatkozatban üdvözölte a magyar forradalom leverését.

Ez a gyalázatos döntés akkora felháborodást keltette Hollandia-szerte, hogy tüntetők megtámadták Amszterdamban a párt székházát. A felháborodott emberek megrohamozták a Felix Meritis palotát(!), ahol a kommunista párt székelt.  Behatoltak az épületbe, szétdobálták a berendezést és csaknem meglincselték a magyar forradalmat támadó sztálinistákat. Később ez a kommunista központ lett az újmarxista mozgalmak székhelye is.

Új hozzászólás