Nyílt levél a brüsszeli hazaárulóknak

Stoffán György küldte be 2018. 10. 05., p - 19:02 időpontban

Nem tudom Önöket „megszólítani”, mert sem „úrnak”, se „tiszteltnek” nem nevezhetem a magyar nemzet ellenségeit. Gyerekszobám és szakmai neveltetésem pedig nem engedi meg, hogy az Önöket megillető jelzőt nyilvánosan használjam. Így kérem, elégedjenek meg azzal, hogy tudják: Önöknek szól, akik Brüsszelben aljasul elárulták a magyar nemzetet, itthon pedig kikérik maguknak, hogy hazaárulónak nevezzük Önöket, azaz, a haza elárulóit, a magyar nép legalját.

Nem újdonság az, amit Önök tettek, hiszen efféle pénzért saját anyjukat is eladó honfitársaink mindig voltak. Igaz, e szólás nem Önökről beszél, hiszen Önök nem a saját vérszerinti anyjukat, hanem az Anyaföldet, Magyarországot és a magyar nemzetet árulták „csak” el.

Ám nem értik miről van szó… ezért mentek el följelenteni magukat, s ezért kérték ki maguknak a Parlamentben, amikor hazaárulónak nevezte Önöket egyik képviselőtársuk. Pedig, Önök valódi hazaárulók, nemzetárulók, akiket az évszázadok során kötél várt volna itthon. Ma már ez a jogi lehetőség nem létezik, azonban sokkal rosszabb lenne - ha értenék -, azt a megvetést, amely Önöket - az Önök szellemi elődeinek gyilkosságsorozatai után megmaradt - magyar értelmiség, polgárság és nemesség részéről körülveszi. Milliókat aláztak meg és árultak el Önök, egy értékromboló liberális és kommunista kisebbséghez tartozva, amely liberális kisebbséghez képest Hitler és Sztálin véres diktatúrája csak egy cserkésztábor volt.

Mert mit is csinálnak Önök, akiknek pártjait voltaképpen – ha nincs egy aljas Bush-Gorbacsov európai újrafelosztás – ab ovo be kellene tiltani emberiség ellen elkövetett bűneik miatt?

Hangos, nyugati kampányokkal, félrevezetéssel és hazudozással támadnak saját hazájukra. Igaz, Önök nem ismerik a szót: Haza. S Önök előtt ismeretlen fogalom a hazaszeretet, hiszen az Önök szellemi elődei is hasonlóképpen hazudoztak, vádaskodtak és gyilkoltak, mint ma az Önök európai kollégái, akik egy kétezer éves kultúrát pusztítanak éppen idegen megszállók segítségével, a kipusztítandó kultúra megteremtőinek pénzéből.

Önök Magyarországgal akarják ugyanezt megtenni, mert száz éve az Önök elődeinek nem sikerült … ők összesen 133 napig gyilkolhattak magyart, keresztényt, zsidót, tótot, papot és rabbit… mindenkit, aki a lenini aberrációnak és a bolsevik gyűlölet ellen fordult, nem értett egyet azzal, vagy csak nem volt nekik szimpatikus.

Önök tehát nem különbek Szamuely Tibornál, Kun Bélánál, és a Lenin-fiúknál, akik aberrált és vérszomjas ószövetségi élvezettel gyilkolták a magyart ama 133 nap alatt. Ám, Rosenfeld Mátyás és Eisenberger Benjámin is büszke lehetne arra, amit Önök Brüsszelben tettek a magyar nemzet ellen.

Tudom, hogy Önök abból, amit leírtam csak néhány eszement gondolatot szűrnek le, amelyek szerint: fasiszta vagyok, antiszemita és nacionalista, bugris és kirekesztő. Persze nem is várok mást Önöktől, de azért írtam a fenti sorokat, mert bízom abban, hogy előbb-utóbb megvilágosodik Önök előtt, hogy hazudozásra, hazaárulásra, a nemzettel való szembenállásra és az értékrombolásra nem lehet politikát építeni, jövőt tervezni, hiszen az Önök által elképzelt liberális jövő és a megszállókat támogató szellemiség az Önök halálát is jelentené. Talán egyszer megköszönik a nemzetben gondolkodóknak, hogy igyekeztek Önöket leállítani és megakadályozni abban, miszerint ostoba féleszűekként annál jobban ne tehessék tönkre Magyarországot és a magyar nemzetet, mint amennyire szellemi elődeik 1919-ben, 1920 júniusában, 1945-től és a gyurcsányi nemzetrabló érában már tönkretették.  

Meg kell érteniük, hogy a mai kormány kétharmados támogatottságát nem tévedésből rendelte el a magyar nemzet, s, hogy Önök képtelenek a józan  nemzeti egység megteremtésére sem Brüsszelben, sem Budapesten. Az Önök ideje lejárt, s ma már nem divat az Önök által használt magyar gyűlölő, hazug jelzőket használni a magyar nemzetre. Önöket a magyar történelem szánalmas, ócska senkikként emlegeti majd, akik ’19-es elődeikhez hasonlóan a nemzet utálatát és megvetését szerezték meg, mert Önök önnön primitívségük által, genetikai predesztinációjuk miatt, és idegenektől kapott vagyonokért megvetik és utálják a magyar nemzetet.

Mit kívánhatnék Önöknek végezetül? Isten óvja meg Önöket attól, hogy a nép kérje számon az Önök aljas, magyarellenes és hazaáruló magatartását…

Stoffán György

Hozzászólások

Varga László (nem ellenőrzött)

2018. 10. 05., p - 20:44

Önnek szeretném kifejezni teljes egyet értésemet! Kevés ember merné leírni ezt az orbán féle új kommunista kormányról. Gratulálok!!!

Új hozzászólás