Keresztyén gondolatok a romániai referendum margójára

Czeglédi Andrea küldte be 2018. 10. 06., szo - 03:01 időpontban

Október 6-a emlékezetes nap minden magyar számára. A nemzet hősei adták életüket az aradi vesztőhelyen. Nem féltek harcolni, sem meghalni a hazáért, a nemzetért, a szabadságért. Nem voltak meghunyászkodóak, nem számításból tették, nem is népszerűségért küzdöttek, amint azt manapság sokan teszik. Nem adták el a lelküket, de legfőképpen nem adták fel abbéli hitüket, hogy nemzetük jobb jövőt érdemel.

Manapság is harc folyik, csakhogy ez becstelen harc. Trianon által szétszakítva, megfogyatkozva harcol a magyarság a túlélésért, a megmaradásért, az ország határain belül és határain kívül egyaránt, ellenséges nemzetek elnyomásában sínylődve, az álnok örök ellenséggel, a fölényes, áruló Nyugattal. Azzal a Nyugattal, amelyik mindig is ellenségének tartotta a magyart, és amelyikért, vagy éppen amelyik miatt annyiszor folyt magyar vér. Amelyik Nyugat szívesen látná nemzetünk pusztulását, hogy aztán szétszórja hamvainkat a történelem szelében. A harc folyik soraink között is. Pártoskodás, viták gyengítik összetartozásunkat, veszélyeztetve ezzel a megmaradást is. Ostoba csatározást folytatunk, egyértelmű dolgokon vitatkozunk. Újra bebizonyosodik: nekünk magyaroknak nincs szükségünk ellenségre, hiszen saját magunk ellenségeiként viselkedünk… Sajnos nincs ez másképp Erdélyben és a Partiumban sem.

Az utóbbi idők legundorítóbb – liberális, nyugati mintára szervezett – kampányát követhettük nyomon Romániában. Kegyetlen, méltatlan, embertelen csatározássá fajult, amely beláthatatlan szakadást és sérülést okoz a társdalomban. A legfájóbb számunkra azonban az a törés, amelyet az erdélyi magyarság saját maga idéz elő soraiban.

Az egész egy egyszerű aláírásgyűjtéssel kezdődött. Összegyűlt 3 millió szavazat, amelynek alapján népszavazásra került egy javaslat. Eszerint az alkotmány 48-as cikkelye módosulna. Az jelenlegi formában „a házasság a házastársak szabad elhatározásából kötött kapcsolatként” szerepel. Ezen szeretnének változtatni a mostani népszavazást kezdeményezők. Ezt a módosítási igényt írták alá 3 millióan, függetlenül nemtől, nemzeti, politikai vagy éppen vallási hovatartozástól. A változás egyszerűen annyiból állna, hogy a szöveg „férfi és nő szabad elhatározására” módosulna. Erre kéne igennel vagy nemmel szavazni ezen a hétvégén. Ezek a tények. Ennyire egyszerű… Vagy mégsem?

Az utóbbi időkben a témát mindenki magáénak érzi, hozzászól, ellene szól, mellette kardoskodik, vagy éppen ellene. Egyáltalán nem meglepő ez, hiszen közeledik az EP választás. Mindenki igyekszik a saját malmára hajtani a vizet, maga mellé állítni a szavazókat, profitálni a szavazásból. (Mintha ez befolyásolná a talán már meglévő májusi eredményeket…) Ők azok, akik „hazai” szintéren próbálják meggyőzni az értelmes, vagy kevésbé értelmes honpolgárt, miért fontos a referendum, vagy éppen, miért nem az. Eddig minden a megszokott mederben zajlik – mondhatnánk. Legalábbis Romániában ez a megszokott, talán még máshol is.

 Ez a kampány azonban más. Más, mert beleszólnak olyan külföldi liberális szervezetek, akiknek minden, amiben mi hiszünk, és valaha is hittünk divatjamúlt, hasztalan, nevetséges, sőt szánalmas.

 Aki hitetlenkedik, kövesse figyelemmel az ellenkampányt. Elárasztják az internetet, a médiát, hazudnak, megtévesztenek és lázítanak. Kik állnak mögötte? Kik dolgoznak ennyi szakértelemmel ezeknek az oldalaknak? Kiknek van ekkora anyagi forrása, de főként kiknek áll érdekében, hogy egy olyan országban, mint Románia ekkora ellenkampányt szervezzenek egy helyi ügy, egy népszavazás miatt? Itt az alkalom, hogy megfogalmazzuk a legfontosabb kérdést: Miért?

Talán azért, mert ez nem is annyira helyi ügy, nem csupán Románia belügye. Minden ilyen népszavazás újabb precedenst teremthet az Európai Unióban. „Rossz példával” szolgálunk. Ezt szeretnék ellehetetleníteni, a hangunkat szeretnék elfojtani. Nem kíváncsiak a véleményünkre, mert az Európai Unióban nincs demokrácia, a jog hazug illúzió, ami csak egyeseknek adatik meg. A cél pedig, a hatalom.

Tudják jól az ellenkampány valódi szervezői, hogy a népszavazás nem a kormány, és nem az ortodox egyház támogatásáról szól. A liberálisok, a lefizetett család- és keresztényellenes európai vezetők ránk erőszakolt nézetei ellen szavazunk most hétvégén. Ezt kéne végre megértenünk. Ehelyett azonban egymást marjuk.

A közösségi oldalak megtelnek igaznak vélt véleményekkel, meggyőzően állítja mindenki a maga igazát. Párhuzamot állítanak a magyar és székely kisebbség jogai és a melegházasság között, videókban fenyegetnek utópisztikus rémuralommal, jogaink elvesztésével, diktatúrával, gúnyolódva becsmérlik a keresztény hitet, a családot és a házasság szentségét. Arra szólítanak fel mindenkit, hogy ne menjen el szavazni, inkább hallgasson otthon bűnös cinkosságban. Szórakozást ajánlanak, ingyen programokat a felelősségvállalás sutba dobásáért cserébe.

Felháborító, sértő és mégis vannak, sokan vannak, akik hisznek nekik, sőt, osztják véleményüket. Saját véleményükként szajkózzák ezeket a hazugságokat, igazukról győzködik a másként gondolkodókat. Tényekről lehetetlen meggyőzni őket, hisz elvakultan hisznek vélt igazukban. Mindenki vitatkozik, egyetértés nincs, lassan már nemzeti egység sincs.

Az ellenségeink pedig nyugodtan hátradőlhetnek, jól végezték dolgukat. Befurakodtak közénk, akit lehetett megvettek, lefizettek, belülről bomlasztva nemzetünk megmaradt töredékét. Ha minden terveik szerint alakul, pár év múlva Erdélyben is virágzik majd a multikulturalizmus, mi pedig önként hajtjuk fejünket a guillotine alá.

Talán csak véletlen, hogy éppen ezen a hétvégén lesz a népszavazás, de mégis el kell gondolkodnunk azon, hogy a történelmünk során voltak olyan hőseink, akik félre tudták tenni vitáikat, nézeteltéréseiket, ha igazán nemes ügyről volt szó és próbáljuk követni példájukat. Tegyük mi is félre kishitűségünket, vitáinkat, gyanakvásunkat, sérelmeinket és merjünk összefogni keresztény hitünkért és a hagyományos család megőrzéséért.

Czeglédi Andrea

Hozzászólások

Szent Istvan (nem ellenőrzött)

2018. 10. 06., szo - 06:20

Ti az agyatokban szenvedtek ezért mindenki ellenségetek. De majd el jön az idő mikor lelketek is fog a kis trágyavitez emancipált, szarkeveresetek miatt

Új hozzászólás