Liberális perspektíva – avagy, a mi jövőnk megsemmisítése

Czeglédi Andrea küldte be 2018. 10. 23., k - 18:54 időpontban

Egyre több szó esik manapság az oktatás szerepéről, mint a jövő társadalma zálogául szolgáló fontos eszközről. Szakemberek és laikusok vitatkoznak, hogyan is látják kivitelezhetőnek ötleteiket, mi az, ami jó és mi az, amin változtatni kell. Amíg a nemzeti oldalt képviselő szakemberek csupán találgatnak, mi volna időszerű és helyes, addig a liberális eszméket képviselők konkrét lépéseket tesznek céljaik elérésére.

Az igazat megvallva, egyszerűbb dolguk van, hiszen őket nem gátolják országhatárok, nemzetközi segítséget, támogatást tudhatnak maguk mögött. Szinte korlátlanul kapnak mind anyagi, mind jogi, mind politikai támogatást, felsorakoznak mögéjük a tudományos világ azonos ideológiát valló szaktekintélyei. Bírálóikat könnyedén ellehetetlenítik, rájuk sütve az antiszemitizmus, a nacionalizmus, rasszizmus, vagy éppen az elvakult konzervativizmus bélyegét. Mindezt teszik a demokrácia, az esélyegyenlőség és egyéb hazug szólamok nevében, a gátlástalanság erkölcstelenségével felvértezve, azt az érzést keltve, hogy egy globalista világrendre törekvő megrendelés forgatókönyve szerint dolgoznak.

Tanulmányokat, jelentéseket készítenek, amelyek nyomán a tettek mezejére lépnek, megvalósítva lépésről-lépésre érték-, lélekromboló terveiket. Amíg Magyarországon kissé megtorpanni látszik törekvésük, addig a szomszédos országokban gőzerővel dolgoznak a kivitelezésen. A forgatókönyv, persze azonos, bármelyik országról legyen is szó. Ugyanazok kezében futnak össze a szálak.

Nemrég napvilágot látott egy jelentés, amelynek négy társszerzője közül három a kolozsvári székhelyű Babeş-Bólyai Tudományegyetem politikatudományi tanszékék munkatársa, míg a negyedik társszerző neve alatt egy civil alapítvány megnevezése szerepel. (A grémium tagjai között olyanokat is találunk, akik a magyar oktatás értékét igyekeznek ugyanezen elvek alapján és szerint megsemmisíteni és ehhez tanfelügyelői szintig beszervezik az arra hajlandó pedagógusokat is!) A jelentés címe: Oktatás a demokráciáért a romániai iskolákban. Ez azt taglalja, hogyan viszonyulnak a romániai tanárok különböző társadalmi és politikai kérdésekhez.

Hogy miért fontos ez számukra?

Szerintük a tanárok világszemlélete visszatükröződik a tanítási módszereiken és a tananyaghoz való viszonyulásukon. Tehát, ez azt jelenti, hogy a tanár nem átallja saját véleményét a tananyaghoz hozzáfűzni, vagy „még nagyobb szörnyűség is történhet”, nem ért egyet a tananyagba foglaltakkal. Valóban, ez hatalmas gondot jelenthet most, amikor a teljes román oktatást készülnek 2025-ig „modernizálni” (liberalizálni, lerombolni).

A Román Akadémia elnöke, rosszallását e tervezettel kapcsolatban már a nyár folyamán sikerült letudniuk egy gyors lejárató kampánnyal. Elérkezettnek látták az időt, hogy a tanárok esetleges ellenállásával is leszámoljanak. Jelentésüket egy közvélemény-kutatásra alapozták, amelyben 140 iskola 1427 tanára vett részt. A jelentés finanszírozója a Fridrich Elbert Stiftung elnevezésű német politikai szervezet, amely saját bevallása szerint elkötelezett a társadalmi demokrácia megteremtésében.

A FES 1994 óta van jelen Romániában és többek között partnere a Nyílt Társadalom Alapítványnak, de szoros szálak fűzik a Central European University (CEU) és a berlini Humboldt egyetemekhez is.

Miért érdeke egy ilyen neves, nagy befolyású alapítványnak egy ilyen kis létszámú résztvevőt megszólaltató felmérés elkészítése Romániában? Miért kérdezgetnek tanároktól olyanokat, hogy mi a véleményük a homoszexuális kapcsolatokról, a halálbüntetés újbóli bevezetéséről, vágynak-e egy erőskezű politikai vezetőre, netalán technokrata kormányzásra?

Nos, indoklásuk szerint azért, mert egy demokratikus politikai berendezkedés alapvetően a polgárok taníttatásán, ismeretein és műveltségén múlik. Ebben tökéletesen igazat adhatunk nekik, azonban ez nagyban függ attól, hogy milyen tanításról, milyen típusú ismeretekről beszélünk…

E csekély részvételi számú felmérés eredménye szerintük aggasztó eredménnyel zárult. Különösen a 35 év alatti korosztály véleményében találnak kivetnivalót. Körükben legelterjedtebb az euro-szkepticizmus, nem bíznak a politikumban, a legmegbízhatóbb intézményeknek a hadsereget, az egyházat és a rendőrséget tartják.

Végeredményben teljesen mindegy, milyen kérdések szerepeltek a felmérésben. Az is mellékes, milyen arányban oszlottak meg a vélemények. A felmérés célja az, ami aggodalomra ad okot számunkra.

Mi is történik valójában?

Olyasvalami, amit már láthattunk korábban, egy másik rendszerben, diktatúrában – szabályozni szeretnék a véleményeket. Valójában a tanárok megfigyelése, megfélemlítése, a másként gondolkodók elhallgattatása folyik éppen, a szemünk előtt. Egy új, liberális, gender-elemeket tartalmazó, keresztényellenes tanterv bevezetése folyik éppen, apránként, de könyörtelen precizitással. A terv ellenlábasait pedig igyekeznek kiiktatni már a legelején, így megakadályozva, hogy bárki gátat szabhasson ennek. A renitens pedagógusokat legfeljebb elküldik egy átnevelő tanfolyamra… az állására mindenkinek szüksége van…

Ekképpen megoldva a jövő generáció taníttatását, biztosak lehetnek abban, hogy sikerül kinevelniük a számukra tökéletes társadalmat, amely homogén, steril, nem fertőzött semmilyen nemzeti vagy identitásbeli nézetek által, könnyen irányítható és a félelem hajtja a szolgalelkűség igájába.

Itt, most, Romániából kaphattunk kis „ízelítőt”, de amint már az elején is említettem, számukra nem léteznek határok, ugyanezen a terven munkálkodnak Magyarországon, Kelet- és Nyugat-Európában is. Mi közben mit teszünk? Egy helyben toporgunk, találgatunk, mi volna a helyes megoldás, hamis biztonságérzetbe ringatjuk magunkat.

Ideje felnyitni a szemünket, meglátni a körülöttünk zajló valóságot. A tettek mezejére kell lépnünk és megállj kell parancsolnunk e terv kivitelezőinek és az őket kiszolgáló szolgaseregnek. Saját kezünkbe kell vennünk az oktatás ügyét, míg nem késő. Így, talán esélyünk lehet a jövő társadalmát a magunk képére formálni.

Czeglédi Andrea

Új hozzászólás