Czeglédi Andrea: A vörös köd újra elnyeli Európát – az őrület győzelme a józanság fölött

Czeglédi Andrea küldte be 2018. 12. 19., sze - 10:52 időpontban

Amint azt sokan tudják, Európát évszázadok óta próbálja bekebelezni, uralma alá hajtani és irányítani egy kisebb(ségi) csoport. Ez a társaság egy jól kidolgozott, „bölcs”, ördögi tervet hajt végre. Néha ugyan alkalmazkodnak egy adott helyzethez, improvizálnak, de ami véletlennek tűnik nekünk, egyszerű embereknek, az bizony mindig is része világhódító koncepciójuknak. Egy olyan ideának, amely periodikus frissítésre szorul az emberek tudatában, félévszázadonként megrendeznek egy „nagy”… forradalmat, amelynek nyomán országokat tipornak el, vérbe fojtva a nemzeteket.  

Kik ők? Egyszerű embereknek tűnnek, közülünk valónak, ám a látszat csal. Sohasem lesznek a barátaink, a mi érdekeink nem az ő érdekük. Nekik nincsenek barátaik, csak elvtársaik, irányított embereik, akiket vagy lefizetnek, vagy megzsarolnak. Igyekeznek markukban tartani mindenkit, aki a hatalom közelében dolgozik, beférkőznek bárhová. A reflektorfényt meghagyják az általuk befolyásolt személyeknek, ők eközben szürke eminenciásként, tanácsadói szerepben végzik dolgukat. Ha valaki ellentmond, esetleg ellenáll, hadakozni próbál ellenük, könyörtelenül félreállítják, megölik… eltakarítják az útból.

Célkitűzésüket igyekezett egy-egy pillanatra megingatni az európai polgárok józanabbik fele és néhány, ezen polgárok által választott vezető. Keserves, hálátlan feladat ez az ellenállás. Aki szembeszegül, rövid időn belül úgy érezheti, az egész világ ellene van. Ennek a titokban működő társaságnak ugyanis legszörnyűbb fegyvere a csőcselék. A csőcselék, a mindenható proletár, aki nem kérdez, csak cselekszik, aki elhülyíthető, elvakítható, lefizethető, hiszen nincsenek erkölcsi aggályai, nincs hite, nemzettudata és nincsenek gyökerei.

Az elmúlt időben megpróbált a józan ész felülkerekedni ezen az őrületen. Néhány országban a megmaradás vágya, az egészséges életösztön felülkerekedett ezen az őrületen.

Egyes országokban a polgárok hitvány vezetőiktől próbálnak szabadulni, ennek ékes példája Franciaország, Anglia, de említhetnénk akár Belgiumot, vagy Hollandiát is. Az ellenük szervezet bármilyen lázadásnak azonban komoly ára van. A tüntetéseket leverik, az embereket brutális eszközökkel bántalmazzák, megfélemlítik. Mindezt persze nyilvánosan – okuljon belőle más is.

Más országokban olyan vezetőt választottak a polgárok, akik igyekeznek visszarángatni az országot a szakadék széléről. Ez történt, például Olaszországban és – látszólag – Ausztriában.

Ám legnagyobb tüske szemükben Magyarország és a magyar nép. Valljuk be, érezzük, hogy mindig is az volt.

Mit tesznek ilyenkor e társaság leleményes tagjai? Követik a jól bevált receptet: riasztják az általuk működtetet „non-profit” szervezetek jól fizetett tagjait, néhány lefizetett, gerinctelen, hataloméhes és végtelenül primitív politikust állítanak a mozgalom élére, aztán jöhet a csőcselék. A befolyásolás minden csínját-bínját mesteri módon ismerik, előkerülnek a jól bevált jelszavak: „Szabadságot a népnek!”, „Demokráciát!”, „Le a kormánnyal!”, „Diktatúra!”, „Jogállam!”, „Egyenlőség”… és még sorolhatnánk, de egykorvolt gyerekszobánk nem engedi.

Lefizetett provokátorok vegyülnek a balga, „békés” csőcselék sorai közé, külföldi zsoldos anarchisták, akiknek minden mindegy, az erőszak kötelező, követik Saul Alinszky forgatókönyvét. Szlogenjeikben mindig a nép, a dolgozó nép az első, ez a legnagyobb hazugság mióta világ a világ. Erőszakos baloldali „tüntetések” zajlottak, zajlanak többek közt az Egyesült Államokban, Olaszországban, Ausztriában, Szerbiában és Magyarországon is, de ide sorolhatnánk akár Európa minden országát. Vannak országok, ahol sikerült véghezvinni erőszakos hatalomátvételüket, mint például Grúziában, vagy Ukrajnában. Ideig-óráig…

Ebből, vagy akár az 1919-es rémuralmukból okulva, ne engedjük, hogy ez újra megtörténjen! Nem engedhetjük, mert megfogyatkozott, szétdarabolt, becsapott, identitászavarban szenvedő nemzetünk végét jelentené… Kivált, ha az alábbi linken szereplő ügyet is szem előtt tartjuk, mint aberráltságuk állandó történelmi jellemzőjét…

https://hungaryfirst.hu/cikkek/2018-10-03/bolsevik-lmbtq-amirol-hallgat-tortenelem

 

Új hozzászólás