Stoffán György: Kommunista utcanevek, elfeledett Szent Imre város

HungaryFirst küldte be 2019. 02. 26., k - 14:16 időpontban

Vannak kommunistákról elnevezett utcák és a kommunizmusban adott utcanevek, amelyeket illenék visszaállítani. Mindkét verzió fontos volna, hiszen egy diktatúra emléke semmiképpen sem építő, s mint a náci Németország elnevezéseit megváltoztatták, úgy a kommunisták magyarországi ámokfutásának emlékeit is el kellene törölni – de végleg.

Az első verzió – miszerint a kommunistákról elnevezett utcákat át kell nevezni, magától értetődő. Hiszen Kun Béla, Szakasits Árpád vagy Szamuely Tibor neve épp olyan, mintha Drezdában Churchill, Goering vagy Adolf Hitler srtaße is létezhetne.

A második verziót sokan nem értik. Ez nem más, mint a kommunisták által alkalmazott utcanév változtatás megsemmisítése. Hiszen nem elegendő, ha a kommunistákról elnevezett utcaneveket változtatjuk meg, de az általuk megváltoztatott utcanevekkel is foglalkozni kellene. Kivált olyan városokban, kerületekben, amelyeknek a vezetői nemzeti elkötelezettségűek. Példaként sokszor említettem már a XI. kerületi Ménesi út neve visszaállításának szükségességét, hiszen ez az út a kommunista rémuralom előtt Nagyboldogasszony út volt. Hasonlóképpen érthetetlen, hogy a Szent Imre herceg útja is maradt Villányi út, s Szent Imre, István királyunk fia nem érdemelte meg e kerület vezetőségétől és lakosságától, hogy a szobrával véget érő útszakasz nevét visszaállítsa a tiszteletre méltó önkormányzati testület. Lehet itt hivatkozni anyagiakra, az igazolványcserék nehézségére, és minden másra… de a lényeget nem szabad, nem kellene elkerülni: gátat kellene vetni végre a diktatúra emlékének, egyesek nosztalgiájának, s annak a nemzetet is sértő magatartásnak, amelyet a kommunisták – például, e két út átnevezésével – okoztak.

Az MTA összeállított ugyan egy utcanév ajánlást, de az inkább a vicc kategóriájába tartozik, semmint megalapozott és elfogadható történelmi utcanév-áttekintés, ajánlás. Hiszen minden településnek és városnak vannak saját nagyjai, értékei, amelyekről el lehet nevezni az utcákat, s ha kifogyna egy-egy település ezekből, akkor ott van a magyar történelem, s magyar haza, a magyar művészet, a magyar egyházak nagyjai… s a Kárpát-medence, amely ezrével kínál névlehetőségeket. Igaz, ehhez kellően felkészült önkormányzati testület is kell, hiszen, sokhelyütt előfordult, hogy a névváltoztatáskor – az önkormányzat említésre sem méltó szellemi kapacitása miatt –, a település nagyjai helyett az akácfáról és más növényekről nevezték el a megváltoztatandó utcákat. Nem egyeztettek az ott lakókkal, s az öt kissé műveletlen képviselő gyakorlatilag saját butaságának bélyegét nyomta rá a településre. Sajnos az ő névsoruk nem szerepel az utcatáblán, így a település szégyene marad ez az ostobaság.

Jó volna tehát ésszel, kellő műveltséggel és/vagy szakemberek bevonásával újranevezni, visszaállítani vagy átnevezni a közterületeket. És jó lenne végigsétálni a Szent Imre herceg útján, amely út neve a városrész nevével azonos… bár e név – Szent Imre város –, a városrész említésekor sem kerül már elő, harminc évvel a rendszerváltás után… Helyette az Új Buda elnevezés dukál… s ez nagyon szomorú.

Ám, akkor milyen alapon követeljük meg bármilyen indokkal az utcanév változtatásokat, ha a saját szellemiségünket sem tartjuk tiszteletben e téren? …

Stoffán György; Nemzeti Napló

Új hozzászólás