Újabb tiszteletteljes levél Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak a magyar írástörténeti kutatás támogatása érdekében

Varga Géza küldte be 2019. 03. 10., v - 11:18 időpontban

Tisztelt Dr. Kásler Miklós miniszter úr!

Kérem, szíveskedjen figyelemmel kísérni az alábbi linkeken elérhető cikkeimben vázolt tarthatatlan helyzetet, a magyar írástörténet kezdeteit illető kutatás szégyenletes akadémikus csődjét. A mellékelt levelet elküldöm Szabados György, Fodor Pál, Varga Benedek, Borhy László, Tomka Gábor, Simon Szilárd, Tóth Attila uraknak és másoknak, de az eddigi - évtizedes - tapasztalataim alapján semmi érdemi lépésre nem számíthatok, mert az akadémikus "tudomány" emberei a finnugrista prekoncepciók védelmében nem kaptak megfelelő kiképzést az egyetemeken a székely írás eredete témakörben, ezért ahhoz nem is értenek és nem mernek vagy nem akarnak előre lépni. Kérem ezért, hogy szíveskedjen támogatni a megfelelő döntések megszületését! Javaslom konferencia összehívását, pályázat meghirdetését a székely írás tudományos igényű leírása, az akadémikus és az amatőr kutatás eredményeinek közös feldolgozása és a magyar őstörténet tisztázásához való felhasználása érdekében.

A szíves figyelmét és a segítségét megköszönve üdvöli: Varga Géza írástörténész

 

Újabb tiszteletteljes levél Dr. Kásler Miklós miniszter úrnak a magyar írástörténeti kutatás támogatása érdekében
1. ábra. A Gizella-kincs avar készítésű turulos fibuláján hemzsegnek a magyar hieroglif írással írt rövid szövegek, de az akadémikus "tudomány" emberei dermedten, bénán, esetleg gyűlölködve állnak az elolvasás feladata előtt

Tisztelt ... úr!

Kérem, hogy a magyarországi akadémikus írástörténeti kutatás szakmai-etikai csődjének áttekintése érdekében szíveskedjen elolvasni az alábbi újabb cikkeimet és a belőlük elérhető továbbiakat, vagy ezt a feladatot átadni egy megbízottjának! Ha Önök elhatározzák, hogy a nemzeti őstörténetkutatás előrelépése érdekében megpróbálják kimozdítani a közös szekeret ebből a kátyuból, akkor ahhoz - természetesen - minden lehetséges segítséget megadok. A magyar írástörténet kezdeteinek tisztázása nélkül helyes őstörténeti kép nem alakítható ki.

A megtisztelő figyelmét megköszönve üdvözli:

Varga Géza

 

Az akadémikus áltudomány parnasszusára emelkedett légyszarról a wikiwandos hazudozás kapcsán

A veleméri világmodell frank és indián párhuzama

Frank aranycsat ten hieroglifával

Meroving boglár a "Nagyságos Lyukó úr" mondattal

Rómainak mondott III. századi gyűrű a Lyukó és a jó hieroglifákból alkotott világmodellel és indián párhuzammal

Új hozzászólás