Két sikerkönyv nyomában... (Recenzió a legújabb Stoffán-könyvekről)

HungaryFirst küldte be 2019. 04. 03., sze - 11:28 időpontban

Stoffán György két legújabb könyvét, a Volt egyszer egy keresztény Európa második, bővített kiadását és az Átkozott Trianont olvasva, újra és újra lenyűgöz minket, olvasókat, a szerző utánozhatatlan stílusa.

Aki Stoffán György rendszeres olvasója, megszokhatta világos, leplezetlen szókimondását, lényegre törő írásait, amelyek mindig, minden körülmény között csakis az igazságot tükrözik. Az igazságról ír, amely a mostani, liberális és nem csak… nézőpontból kiindulva, nem „píszí”. Ő azonban sohasem eszerint az álláspont értelmezi az igazságot. Olyan témákról ír, amelyek mindnyájunk létét és jövőjét érintik, de mások mégsem mernek ilyen nyíltan írni, vagy beszélni róla.

A szerző sok évtizedes tapasztalatának, sokoldalú történelmi, egyháztörténeti és politikai ismereteinek köszönhetően mesterien ötvözi műveiben a múltat, a jelent és a jövőt. Miért annyira értékes és tanulságos ez nekünk, olvasóknak?

A legnagyobb hangsúly éppen a tanulságon van, hiszen a múlt, a történelem alapos megismerése és a jelen objektív szemlélése nélkül lehetetlen jövőt építeni. Nekünk pedig, ahogyan Stoffán is sokszor megfogalmazta már, ez volna most, ezekben a zavaros időkben a legfőbb feladatunk. A múlt hibáiból tanulva és a jelen kihívásait megoldva építhetünk virágzó keresztény magyar jövőt gyermekeinknek itt, a Kárpát-medencében. Stoffán ugyanis mindig, megalkuvás nélkül és rendíthetetlenül ezt tartja a legfontosabbnak, hivatása fő céljának. Hihetetlen energiával, odaadással és igaz keresztényhez illő szerénységgel szolgálja a magyar nemzetet Magyarországon és az ország jelenlegi határain túl egyformán. Erdély, az ott élő magyarok és székelyek sorsa mindig is szívügye volt és marad, ugyanúgy, mint az összes, elszakított területeken élő magyar, hiszen szemében a magyar nemzet egy és oszthatatlan. S mint írja: ő nem írt alá semmit Trianonban, így ránézve nem kötelező az a bizonyos szereződés…

A „Volt egyszer egy keresztény Európa” második kiadásának borítóján a Miniszterelnök úr fényképe látható, előszó helyett pedig Miniszterelnök úr gondolatait olvashatjuk arról a háttérhatalomról, amely egész Európát káoszba süllyeszti, s benne minket, magyarokat is végveszélybe sodor.

A könyvet olvasva rádöbbenünk, hogy az író kritikája jogos, hiszen nemcsak külső erők, mint az EU korrupt bürokratái, vagy a minket nem ismerő, sokszor téves vatikáni politika áldozatai vagyunk. Sok esetben mi magunk is soraink között tudhatjuk a saját belső ellenségeinket. Nyomon követhetjük az írásokban az elmúlt 100 év történelmét ugyanúgy, mint a jelen kor történéseit. Idegen-, és szolgalelkűek, országunkat elárulók, magyarok millióit testi és lelki nyomorba döntők okozták és okozzák ma is nemzetünk lassú sorvadását. Régebbi és újabb gondolatok váltják egymást az írásokban, ám közös bennük, hogy ami huszonnégy évvel, két évvel, vagy fél évvel ezelőtt fogalmazódott meg az íróban, az ma is aktuális, ugyanis a gondok és a megoldandó feladatok is ugyanúgy aktuálisak. Hogy csak néhány témát említsek, amit a szerző reálisan és az elkötelezett nemzeti érzelmű, hithű keresztény magyar ember szemszögéből ismertet olvasóival… Az ellenzék ma mélyebbre süllyedt, mint valaha, s mi sokszor fogcsikorgatva és mégis tehetetlenül nézzük esztelen, hazaáruló ámokfutásukat. A bíróságok ítélet-végrehajtása éppen olyan önkényes, mint ahogyan azt már megtapasztalhattuk az elmúlt hetven év során és akkora hatalommal bírnak, hogy érdemi változást várni a mai körülmények között naivitás volna. Egymás után olvasva ezeket az írásokat, világossá válik az olvasó számára, hogy nemcsak a múlt és jelen összefüggéseiről beszélhetünk. Az Európát és a Kárpát-medencét sújtó gondok is hasonlóak, hiszen erkölcs és hit nélkül elvész minden, amit kultúránknak nevezünk, és amit az elődeinktől örököltünk. Ez a kor, a liberalizmusnak és multikulturalizmusnak nevezett szabadkőműves ideológia hatására, mára már a Vatikánt és az egyház egyik-másik vezetőjét, de még az ambíciótól fűtött, világi dolgokat fontosnak vélő papokat is elvakítja. Stoffán rávilágít arra is, mennyire körül vagyunk véve – mi, magyarok – ellenségekkel, hiszen míg egyik oldalról a szabadkőművesek által fizetett szolgaseregek hada támadja a nemzetet, addig Romániában éppen az elmebeteg, soviniszta nacionalizmus az, ami folyamatosan az ottani székelyek és magyarok ellen munkálkodik. Ezek után feltehetnénk a kérdést, van-e reményünk ma keresztény magyarként egy jobb jövőre? A könyvben a választ is megtalálhatjuk erre a kétségbeesett kérdésre… Az egyedüli esélyünk a megmaradásra, ha keresztény hitünket megőrizve rendületlenül ellenállunk a sötétségnek, ahogyan azt maga Stoffán György is teszi évtizedek óta, és amely reményt és erőt ad neki a folytatásra, még ha olykor teljesen magára hagyva kell is küzdenie, mert ebben a keresztes háborúban senki sem támogatja. Végezetül, említésre érdemes az az interjú, amely az íróval készült, és amely egy kis betekintést enged az olvasónak az író magánéletébe és mindennapjaiba, bemutatva röviden azt a meghitt, otthonos teret is, ahol az író könyvei, írásai születnek.

Az Átkozott Trianon című könyv alcíme, „a magyar holocaust száz éve” máris elárulja az olvasónak, hogy a mű nem a megszokott és mára már kissé elavult szempontok alapján vizsgálja Magyarország szétdarabolását. Amint azt már Stoffántól megszokhattuk, leírja azt, amit nem szokás leírni, amiről nem „illik” beszélni, „mert az píszí”.

A történelmünk oktatása a mai korban is hiányos és félrevezető, vagy éppen hazugságokkal teli, de a múltban tilos volt egyáltalán szóba hozni is Trianont és az ország szétdarabolását. A párizsi diktátumról pedig, amelyik még a trinoninál is kegyetlenebb, embertelenebb volt, hiszen még három falut szakított ki az anyaországból, alig páran tudnak, hiszen szinte sohasem említik. A szerző kifejti a Trianonhoz vezető okokat, a szabadkőművesek romboló tevékenységét, amely már 1848-ban utat nyitott a békeszerződésnek titulált szabadrabláshoz. Manapság könnyebb más nemzeteket hibáztatni, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az 1800-as évek végi hibás magyar politika is felelős a történtekért. Ugyancsak tabutémának számít bizonyos körökben az 1916-os oláh betörés, és e betörés áldozatai is. Erről is ír a szerző… Megtaláljuk a könyvben az Antant 1916-ban Romániával kötött „titkos szerződésének” szövegét, valamint a kor ismert külföldi személyiségeinek véleményét, nemzetközi visszhangját a trianoni diktátumról. Az író figyelmet szentel azoknak az egyházi vezetőknek az említésére is, akik enyhíteni próbálták a Trianon okozta sebeket. Megemlíti Mailáth G. Károly gyulafehérvári püspököt, de ír Márton Áronról, aki ugyancsak ennek a szégyendiktátumnak az áldozatává vált népével együtt. Megtudhatjuk, hogy Zadravecz István ofm püspök volt az anyaországban az egyetlen, aki kiállt nyugati határt védő Rongyos Gárda mellett, de olvashatunk Csernoch János esztergomi érsek hazafiságáról is. Trianon 100 éve, akárcsak a diktátumért felelős szabadkőművesek, meghatározzák a magyar politikát. Az ő cselszövésüknek áldozata gróf dr. széki Teleky Pál, magyar miniszterelnök is, aki, amint az ma már köztudott, nem öngyilkos lett, hanem egy előre kitervelt politikai gyilkosság áldozatává vált.

A magyarok holocaustja, az áldozatok, a gyilkosságok, a jogtiprás 100 éve tart és még mindig nem ért véget. Az elszakított területeken a jogok semmibe vétele és az őshonos székelyek, magyarok üldözése, megalázása a mai napig tart és folytatódik az egykor a diktátumban résztvevő országok cinkos hallgatása mellett ma is. Ennek ékes példája a székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán kirakatpere. Ahogyan akkoriban hibáztak a magyar politikában részt vevők, a mai kor önjelölt nemzetmentőinek is felróható ugyanez. Az utolsó rész a párizsi békeszerződés szövegét tartalmazza, valamint egy listát a trianoni és párizsi békeszerződés ismert áldozatairól, természetesen, a teljesség igénye nélkül… Az összes áldozatot talán lehetetlen is volna felsorolni, hiszen a meggyilkoltak, elüldözöttek, bántalmazottak, kisemmizettek névsora több millió nevet tartalmazna.

Még egy szenzációs hír a Stoffán-olvasóknak: – hamarosan megjelenik az író legújabb könyve Mindszenty József bíboros hercegprímás kényszerű – a kommunisták és a Szentszék összejátszása és árulása eredményeként ráerőszakolt – emigrációban töltött négy esztendejéről. Előzetesként csak annyit a könyvről, hogy eddig titkolt és ma sem publikus tényeket tudhatunk meg a vatikáni magyarellenes mesterkedésekről Stoffán kutatásainak köszönhetően.

 

Czeglédi Andrea

Új hozzászólás