Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet

Varga Géza küldte be 2019. 04. 06., szo - 15:36 időpontban

Az Őrség népi jelkészletével is foglalkozó kötetből egy példányt ajándékoztam Őriszentpéter Művelődési házának, ahol azt Breszkócs Csilla, a könyvtár vezetője vette át és iktatta a kölcsönözhető könyvek sorába.

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
1. ábra. A bajánsenyei tájház anyagának egyik szép tárgya, a szár "úr" hieroglifát hordozó tejesköcsög (balra) és az őrségi edény képét, a szár "úr" hieroglifa történetét, változatait és használatát bemutató kötet (jobbra)

Magyar hieroglif írás c. kötet megírásába 40 év kutatás után kezdtem bele. A barátaim ugyanis (köztük Csontos Péter turkológus) többször is felszólítottak, hogy az írástani kutatásaim eredményét tankönyvszerűen foglaljam össze és adjam ki, hogy az írásunk iránt érdeklődő művelt közönségnek ne kelljen azokat különböző cikkekből összeszednie. Egy székely csoporttól is érkezett felkérés, ők egy Unicode szabványterv készítéséhez kívánták felhasználni történeti leírásként. Ez a székely szabványtervezet végül nem készült el, mert a műszaki és további fejezetek megíratlanok maradtak, ám a történeti leírásból kialakult aMagyar hieroglif írás c. kötet. 

A kéziratot 5 év alatt sikerült megírnom, képekkel ellátnom és tördelnem. Csak a feleségem tudja, hogy hány száz éjszakát és nappalt rajzoltam át. Menet közben új és újabb képeket találtam, amelyeket a minőség érdekében át kellett rajzolnom és persze bele kellett illesztenem a kéziratba. Ennek köszönhetően az olvasóim sorozatban értékelik úgy a kötetet, hogy a képei tűpontosak. Igen, valóban ez a helyzet, de e mögött kegyetlen, szemet rontó munka van - ami igen nagy örömmel töltött el. A képek írástani jelentősége ugyanis gyakran csak az átrajzolás során derült ki igazán, a részletek megértéséhez szükség volt az aprólékos munkára és figyelemre. A legnehezebb mégis a tördelés volt, amire a sok kép és a képeknek a szöveggel való szoros összefüggései miatt kénytelen voltam magam vállalkozni. Így tudtam a leghatékonyabban megírni a kéziratot, mert egyébként a rengeteg módosítás miatt bármelyik hivatásos tördelőnek rá kellett volna szoknia a nyugtatók szedésére. 

Ezt követően a kézirat a nyomdában pihent három évig, ahol azt időközben áttördelték. A nyomda - értékelve a kb. 1000 kép szépségét -  a megrendelt famentes offszet papír helyett műnyomópapírra nyomta ki a belíveket s a nyomdai költségekből magára vállalt 3 millió forintot. Ezért a segítségért és a kitűnő nyomdaipari munkáért a Mondat Nyomdaipari és Szolgáltató Kft vezetőjének, az Őrséget jól ismerő Nagy Lászlónak tartozom köszönettel.

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
2. ábra. A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor (hiteles múzeumi másolata a veleméri Sindümúzeumban tekinthető meg)

A kötetbe - természetesen - belekerült egy sor őrségi cseréptárgy is, mert ezeken a magyar hieroglif írás több írásemlékét megtaláltam. Közülük az egyik legjelentősebb a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor, a világ legkorábbi, hiteles ásatáson előkerült és jól elolvasható írásemléke. Más tájakon két kézzel kapnának egy ilyen páratlan emlék után, hogy azt felmutassák a környék turizmusának felvirágoztatására. Fel kellene állítani a szobrocska köztéri változatát és évente konferenciát kellene rendezni, megszólaltani a véle, vagy a rokon témákkal foglalkozó kutatókat. Ezek a konferenciák lehetőséget adnának arra, hogy az újságírók ismétlődően szóba hozzák az Őrséget és megtöltsék a szálláshelyeket és az éttermeket az Őrség kultúrájára kíváncsi értelmiségi vendégekkel, akik szívesen hazavinnék magukkal a tehénke másolatát - ha ilyet készítene valaki. 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
 3. ábra. A Gébárti-tónál tartott előadásom plakátja, rajta egy veleméri rajzos sindü

Mindezek után szinte természetes, hogy a könyvtárban elhelyezett kötetet a sorok írásáig senki sem kölcsönözte ki, senki sem olvasta el. Talán nem is könnyű olvasmány. Nehéz arra ghondolni, hogy már senkit nem is érdekel errefelé a saját őseik jelkincse. Ez nem is lenne igaz, hiszen a fenti sindürajz alapján Kercaszomor főterén köztéri emlékművet állítottak (a szobrot Szerváciusz István szobrászművész készítette).

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
4. ábra. A kercaszomori hősi emlékmű az ősvallás istenét idézi

Nyilván sokféleképpen lehet olvasni ezt a kötetet. Aki a képekre kíváncsi, az végiglapozhatja és gyorsan végezhet vele. Aki meg a részletekbe menően meg is akarja érteni a benne foglaltakat, annak esetleg többször át kell rágnia rajta magát. Az derülhet ki a számukra, hogy valóban 50 000 éves-e a magyar hieroglif írás és ezt mivel lehet bizonyítani.

Az egyik ismerősöm, egy kilencvenvalahány éves fogorvos azt mondta, hogy úgy kell olvasni a könyvemet, mint a Bibliát: esténként, elalvás előtt egy bekezdést. 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
5. ábra. A zalaegerszegi televízió számára Mozsár Eszter készített riportot a kötetről

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
6. ábra. A hévízi előadásom plakátja

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
7. ábra. A körmendi előadásom plakátja

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
8. ábra. Pillanatkép a Lentiben tartott előadásomból

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
9. ábra. A Marcaliban tartott előadás plakátja

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
10. ábra. Előadás a velemi Kultúrházban

 

Az őriszentpéteri könyvtárban is kölcsönözhető a Magyar hieroglif írás c kötet
12. ábra. A velemi előadás plakátja


 

Irodalom:

 

Magyar hieroglif írás

Varga Géza Magyar hieroglif írás című könyvének bemutatója Lentiben • 2017

Velemi előadásom a nyugat-dunántúli hieroglifákról

Az akadémikus tudomány átadta a terepet, nem képes a székely írás eredeztetésére

A 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor

Sindümúzeum

Őrségi látnivalók, különös tekintettel a rovológiai nevezetességekre

Magyar hieroglif írás és területfejlesztés

Egy örségi szállás hieroglifakereső templomtúrája

A szlovén hátterű Doncsecz wikipedia-szerkesztő újra pusztítja a magyar kultúrát

Új hozzászólás