Hun övcsat hieroglifikus szövegekkel

Varga Géza küldte be 2019. 04. 12., p - 07:05 időpontban

A hun öv részletének fényképét a neten találtam és arról készítettem az itt bemutatott fotógrafikát (1. ábra). Csak annyit lehetett megtudni róla, hogy V. századi, de a lelőhelyét nem közölték. (1) A tárgy írástani jelentősége miatt ennek hiányában is szükséges az olvasat közreadása.

 

 

 

1. ábra. Hun övcsat részlete hieroglifikus szövegekkel (fotógrafika), a korong képszerkezete (olvasható díszítése) egy Lyukó hieroglifába illesztett világmodell, amely a hunok panteista ősvallásának álláspontját fejezi ki, miszerint Lyukó napisten azonos a világgal, a világ középen az Isten, a sarkain pedig a sarok (az égbe vezető út) jelképe/mondatjele olvasható, összességében feltehetően egy körben olvasható ősvallási imát rögzít

 

 

 

 

2. ábra. A hun övcsat Lyukó magas ős sár köve (mai magyarsággal: Lyukó magasságos ősúr köve) mondata, a "magas kő" ábrázolási konvenció gondolatgazdag (az égig érő fát ábrázoló) megvalósítása

 

 

 

 

3/a. ábra. A hun övcsat Magas sar/sarok köve (mai magyarsággal Magasságos úr köve) mondata a "magas kő" ábrázolási konvenció egyszerűbb előfordulása 


 

A hun övcsaton két változatban is szerepel a "magas kő" ábrázolási konvenció. Az egyik esetben egy növényi ábrázolás két levele képezi a magas és a  szójeleket (2. ábra), a másik esetben egy lépcsős toronytemplom két oldala adja a magas kő szavakat (3/a. ábra). Az ábrázolási konvenció eddig ismert példái olyan földrajzi területekhez kötődnek, amelyek ismerték a lépcsős toronytemplomot (3/c. és 3/d. ábra). A hun és magyar emlékeken való előfordulása (3/b., 3/e. és 3/f. ábra) arra utal, hogy a hun-magyar kultúra a Közel-Kelet, Szibéria és Amerika legkorábbi, piramisépítő kultúráinak a rokonságába tartozik. 

 

 


3/b. ábra. Csángó hímes tojás a Magas sar/sarok köve (mai magyarsággal: Magasságos úr köve) mondattal, a hun hagyományt őrizte meg


 


3/c. ábra. Jeddito váza, a magyar hieroglif írás segítségével a Magas jó sar/sarok köve (mai magyarsággal: Magasságos jóságos úr köve) mondat olvasható el, ám ez az olvasat nem feltétlenül azonos az esetleg létező indián olvasattal


 

 


3/d. Afganisztáni istennő-idol hieroglifákkal (Kr. e. 2000), a vállain a "magas kő" ábrázolási konvenció korai példáival (jobbra lent a karcagi csatkarika magas és  hieroglifája


 


3/e. ábra. Az Árpád kori karcagi csatkarikán a Magas kő és a Magas égi kő mondatok ismétlődnek


 

 

 

 

3/f. ábra. Hun csat a lépcsős toronytemplom, a magas kő ábrázolásával (Bóna István nyomán) 


4. ábra. A hun övcsat Föld hieroglifája


 

 

5. ábra. A hun övcsat hieroglifái és a megfelelő székely jelek (ez utóbbiakhoz sorolva a karcagi csatkarika és a Szertő tető jelkészletét is)


 

Az ősvallási ima olvasata


A hun övcsaton lévő jelek a végső soron kőkori eredetű ősvallás jelképeiből alakultak ki. A "magas kő" ábrázolási konvenció képi tartalma és szemantikája, valamint előfordulásainak elterjedési köre is jól illusztrálja a jelhagyomány történeti és ősvallási kötődéseit (l. az irodalomjegyzékben felsorolt dolgozatokat is!). A hasonló hieroglifikus ábrázolások (világmodellek és a belőlük kialakult köriratok) több esetben imaszövegnek bizonyultak. Ilyen párhuzam többek között az afrászijábi tál, a berekböszörményi gyűrű, a regölyi gyűrű és a karcagi csatkarika imaszövege is. Ezért joggal gondoljuk, hogy a most tárgyalt hun övcsat korongján is egy körben elolvasható imádság ismétlődő mondatait látjuk. 


Az ima nyilvánvalóan Lyukó napistenhez szól, akit több hun hieroglifikus szöveg is megszólít s akinek a jele e tárgyon is többször előfordul, ráadásul a világmodell alapszerkezetét is meghatározza. A pontos imaszöveg megállapítása mégsem könnyű, mert nem lehetünk biztosak abban, hogy melyik hieroglifát kell kiolvasni és milyen sorrendben.  

 

Az említett bizonytalanságokat figyelembe véve, a Lyukó ősúr magas kövének földje, vagy egy hasonló szerkezetű és mondanivalójú olvasat tűnik lehetségesnek. A feltehetően énekelve elmondott imában ez a mondat ismétlődhetett négyszer. 

 

 

Jegyzet

 

(1) Kérem a tisztelt olvasó segítségét, ha többet tud erről a tárgyról, akkor legyen szíves tájékoztasson a többi, szükséges adatról! Elsősorban a lelőhely érdekes, de persze minden további információért hálás lennék. Előre is köszönöm!Irodalom


Elolvasható hun ékszer a Ragyogó, magasságos Khuar köve mondatjellel

 

Acoma agyagdoboz a Magas kövön ragyogó Dana isten mondattal

 

 

 

 

 

 

 

Új hozzászólás