Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán

Varga Géza küldte be 2019. 04. 14., v - 08:37 időpontban
Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
1. ábra. Középen egy acoma agyagedény olvasható ábrázolása: a "magas kő" tetején trónoló Lyukó napistennel (az olvasata a magyar hieroglif írás segítségével készült, ami nem feltétlenül azonos az indián olvasattal - ha olyan létezik), a kép két oldalán a magas kőnek nevezett lépcsős toronytemplom-ábrázolás bal és jobb oldalából keletkezett székely magas és kő hieroglifák

Kedves Géza!

 

Könyved, a Magyar hieroglif írás 450. oldala körül járok.

A tárgyakon, olvasataid szerint számtalan esetben fordul elő a  "magas kő" .

Nagyon hasznos lenne valamilyen nyomot találni arra, hogy mit jelenthetett itt a kő? Bizonyára nem azt a közönséges követ, amit ma értünk kő alatt. Itt valami helyet, vagy istenséget, személyt jelenthetett ez?  

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
2. ábra. Avar piramisábrázolás Zamárdiból

Barabási Lászlónál olvastam a Kukutyin helynevekről (amely több helyen megjelenik, Erdélytől  egészen Kínáig) hogy az "Kukuten" Kő-Kő-ten. Azaz sok követ tettek oda. Ezt az értelmezést azzal indokolta, hogy ezeken a helyeken kőkori pattintott marokkő raktárakat tártak fel a régészek. Ez nem ad választ a fenti kérdésre.

Üdv.: Feri

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
3. ábra. Frank turul négy sar/sarok hieroglifával, ami azt jelenti, hogy a turullal jelképezett Isten azonos a világgal, mert annak van négy sarka (balra), a turul hasán lévő jelkép egy edényből kinövő, Istennel azonos égig érő fa, aminek a csúcsán az ős (a hettitáknál "isten") hieroglifa található, mert a fiúistentől származunk, ő az ősünk (középen) és egy veleméri rajzos sindű az égig érő fa tetején trónoló ős/isten hieroglifával (jobbra, Sindümúzeum)

 

Kedves Feri!

Köszönöm a kérdésedet! 

De igen, a "magas kő" kő szava a közönséges követ is jelenti. A panteista természetvallásban ugyanis az Isten azonos a világgal, a természet jelenségeivel, ezért bármelyik részlete, darabja egyúttal istenjelkép, vagy maga az Isten. 

Természetesen elsősorban a feltűnő, jellegzetes, kiemelkedő és nagy köveket tekinthették az Isten megjelenésének. Lehetett istenjelkép a marokkő, vagy a kőből készült kés és lándzsahegy is, pláne, ha obszidiánból volt, a különleges hasznossága miatt (hiszen az Isten "jó"). Ezért tisztelték a kaptárköveket, amelyeknek üregeiben az égig érő fa ábrázolásait helyezték el eredetileg, mert az égig érő fa is istenjelkép (4. ábra).

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
4. ábra. Szomolyai kaptárkő fülkéje a hegyen álló, kereszt alakú égig érő fa (az Isten) jelképével

Van is a hegyeink között egy sor, amit valamilyen kő-nek nevezünk. Például Bélkő, vagy Dobogókő. Ha itt Bél a fiúisten neve, akkor ez azt jelenti, hogy a Bél istennel azonosított kőről (hegyről, áldozati oltárról) van szó. 

Mircea Eliade írta, hogy a kő az örökkévalóságával az Örökkévalóra emlékeztette a halandó embert. Igaza lehet.

A magányosan álló szikla és a feltűnően kiemelkedő, sziklás hegy ezért joggal lett az Isten jelképe, megjelenése. Az angol stone "kő" is az isten szavunk rokona. Ez a szó és még több másik is talán a magyarul beszélő szarmaták  (szarmatáknak nevezett hunok) nyelvéből került az angolba. Ez alapján a Stonehenge "Isten hona" lehet. De maradjon ez a nyelvészek dolga! 

E kiemelkedő kövekre vonatkozott eredetileg a magas kő elnevezés. Később a rajzokon lépcsős lett a "magas kő", talán mert a lépcsős toronytemplomokat rajzolták le, vagy mert ezzel akarták jelezni, hogy a természetes hegyek oldalán egyre magasabbra lépegetve fel lehet jutni az Istenhez. 

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
5. ábra. A szomolyai kaptárkő

A "magas kő" ezért vagy egy istentiszteleti hely neve lehet (amiből több is van, azaz csupán egy-egy templomkörzet), vagy pedig az a hely, ahol az Isten előfordul, lakik (ez esetben csak egyetlen igazi "magas kő" van, az is az égben lehet, vagy a közelében). Lehetséges és ez tűnik valószínűbbnek, hogy a "magas kő" az Istennel azonos égig érő fa (a Tejút) töve, azaz valahol az Isten közelében lévő ország (a túlvilág?) egyik neve. Esetleg képletesen a saját országunk, amelyben ezt az isteni országot szeretnénk megvalósítani az isteni törvények követésével? A sok lépcsős toronytemplom pedig ennek a jelképe, utánzata, felidézése (temploma). Ezért aztán az írásemlékeken előforduló "magas kő" vagy a túlvilágra utal, vagy valamelyik templomkörzetre, esetleg egyházfélére, gondolati rendszerre.

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
6. ábra. A jelszerűvé válást kőbe faragva megörökítő "magas kő" Bali szigetén (a lépcsős toronytemplom bal oldalából a magyar hieroglif írás magas, a jobb oldalából pedig a kő szójele keletkezett, ez utóbbiból jelhasadás útján lett a székely írás "harmadik k" és az egyik "ö/ő" betűje

 

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
7. ábra. A "magas kő" nevű lépcsős tornytemplom bal oldalából keletkezett a székely írás "m" (magas) jele (balra), a jobb oldalából pedig a kő hieroglifa (egy szertő-tetői jel, jobbra)

 

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
8. ábra. Énlaka "m" (magas) jele és Felsősófalva Kodárostető kő (?) szójele

 

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
9. ábra. A karcagi csatkarika magas kő mondata

További kutatás döntheti el, hogy ezek közül melyik a jobb magyarázat, illetve, hogy ezek a magyarázatok az időben miképpen változhattak.

Üdvg

Kérdés és felelet a "magas kő" ábrázolási konvenció kapcsán
10. ábra. Jeddito edény a "magas kő" jelekből álló, elolvasható felidézésével, a magyar hieroglif írás segítségével adható olvasat: magas, jó sar köve (mai magyarsággal: magasságos, jó úr köve)

 

Irodalom:

 

Indián-magyar jelpárhuzamok

Magyar hieroglif írás

Frank turul magyar hieroglifákkal

Sindümúzeum

A karcagi csatkarika felirata

 

Új hozzászólás